calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Forstå, hvordan hindringer overvindes bedre

Forskallingsløsninger til dit broprojekt

Bro Traismauer

_Forstå hvordan broer oprettes

Forskallingsteknisk forspring er en ambition, Doka har forskrevet sig til. Derfor udvikles der løbende konstruktive effektivitetstiltag, som også konsekvent bliver omsat til praksis. For det første i forskallingssystemer, for det andet i ledsagende forskallingstekniske tjenesteydelser. En forskallingsløsning fra Doka er altid en pakke, der giver vores kunder en fordel, en økonomisk gevinst. Vi tænker kundeorienteret og bygger således bro til vore kunders mål.

Som banebrydende forskallingsproducent betragter vi byggeprocessen som en helhed. Forskallingsplanlægning og forskallingsteknik er i lige så høj grad del af vores ydelsesspektrum som formontage af forskallingen og den efterfølgende returnering af forskallingen. Kun et gennemgående forskallingskoncept kan levere de bedste resultater. Alene det faktum, at man kun har en enkelt kontaktperson for forskallingerne, betyder gnidningsløse overgange.

Vi ledsager kunden hele vejen gennem processen.


 

_Forstå kravene.

Broen mellem viden og erfaring

Vores kompetence spænder vidt. Vi fokuserer allerede i udkastfasen på de forskallingstekniske udfordringer. På det tidspunkt bidrager vi med vores viden for at skabe et hurtigt, effektivt og økonomisk bæredygtigt byggeforløb. Men vi bidrager også med væsentligt mere: det passende forskallingssystem som løsning.

Pyloner og piller

Piller reducerer overbygningens spændvidde mellem brofagene og muliggør dermed en lavere byggehøjde. De udføres for det meste som enkelte piller eller pillekroppe. Skråstagsbroer eller hængebroer støttes af understøtningspunkter ved at lasten fra broen bæres af et højt tårn. Dette kaldes en pylon. Disse udføres generelt som bærende pyloner, A-, H-pyloner eller som portalpyloner.

Dine fordele hos Doka

Store variationer i udførelsen af piller og pyloner uafhængigt af geometri, højde og dimensionering i kraft af en omfattende planlægningskompetence og robuste klatre- og selvklatrende forskallinger.

Understøtningstårne

Betonbroers bærende dele med lav højde over terrænet kan fremstilles prisbilligt og effektivt med et skydestillads. Et skydestillads er en ekstra konstruktion, som især bruges i bygge- og anlægsbranchen til udstøbning af betonbroer for at forme materialer og systemer. Ved broer med flere dele udstøbes overbygningen som regel i afsnit, hvorved et skydestillads er bedst egnet.

Dine fordele hos Doka

Økonomisk bæredygtig planlægning og levering til tiden af materialeoptimerede understøtningstårne for sikker og økonomisk optagelse af store laster fra broens bærende dele.

Frembygning

Broafsnittene udstøbes fra en søjle (hoved) med et par frembygningsvogne, som bærer forskalling, armering og den friske beton. Som regel udføres dette næsten symmetrisk fra søjlerne mod begge sider. Udstøbningsafsnittene er som regel mellem 3 og 5 m lange.

Dine fordele hos Doka

Høj rentabilitet og hurtig rådighed over materiellet med et evt. lejet totalsystem, samt stor sikkerhed under planlægningen og udførelsen med en omfattende opfølgning af projektet lige fra detailplanlægningen, koordinering med den projekterende for de bærende dele og til support på stedet gennem vores kompetencecenter for frembygning.

Kompositbroer

Sagt med andre ord, broens længdedragere af stål forbindes med banen af pladsstøbt beton ved hjælp af boltedyvler for at opnå en fælles bærende effekt. Da broens længdedragere præfabrikeres, kan byggevarigheden forkortes væsentligt. Dermed opnås rentable bærende løsninger med lang holdbarhed som kræver kun lidt vedligeholdelse, hvorfor betonbroer kan bruges fra den lille viadukt til den store bro over dalen.

Dine fordele hos Doka

Økonomisk bæredygtige løsninger på vidt forskellige brogeometrier med et evt. lejet, variabelt totalsystem og omfattende opfølgning af projektet fra vores kompetencecenter for kompositbroer.

Udkragningsudstyr

Fremstilling af overbygninger til broer med udkragningsudstyr sker som regel på langs af broen ved hjælp af montagedragere uden støtte mellem bropillerne. Anvendelseskriterierne for udkragningsudstyret er især broer med flere end 7 dele, overhæng over dybe dale, svær tilgang til byggeriet, f.eks. beskyttede områder, vand samt overhæng over trafikerede veje.

Dine fordele hos Doka

Projektspecifik planlægning og formontering af kraftige forskallingssystemer samt mange års samarbejde med førende leverandører af fritbærende udstyr betyder en effektiv og gnidningsløs byggeproces.

Taktvis fremskubning

Konstruktionen af den sammenhængende, bærende del sker i afsnit efter et brofag i et produktionssted, "taktskakt". Afsnit ("takt"), der fremstilles der, skubbes ind over søjlerne sammen med de førhen fremstillede afsnit, så det næste afsnit kan fremstilles. Metoden er især egnet til længere broer med en lige eller næsten cirkelformet grundplan og med ensartede vertikale eller horisontale justeringer i opstalten.

Dine fordele hos Doka

Projektspecifik planlægning og formontering af variable forskallingssystemer til taktskakter med praksisorienteret ind- og afforskallingslogik betyder tids- og omkostningsoptimerede arbejdsprocesser.

Buebroer

En buebro er vel den mest imponerende brokonstruktionsform der findes. Især ved dybe dale bruges buebroer gerne. De mest almindelige løsninger er frembygningen og det klassiske skydestillads. En anden mulighed er at fremstille brodele på steder, der derefter hænges op.

Dine fordele hos Doka

Omfattende teknisk design og evt. lejede forskallingsløsninger, der kan afstemmes nøjagtigt efter den projektspecifikke statistik for de bærende dele, betyder optimeret lastfordeling og et sikkert byggeforløb.

Passende forskallingsløsninger til dit byggeprojekt:

Til stigende krav og forskellige broer

Kontaktperson broer

I et tæt samarbejde er det muligt at fastlægge løsningen for dit komplekse broprojekt. Dine behov bliver diskuteret med Dokas eksperter allerede i projektets udviklingsfase og er på det tidlige stadium afgørende for et godt resultat. Udnyt vores knowhow fra mange velgennemførte broprojekter.