calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Sikkerhed fra starten.

Fase for fase nærmere målet

Aktiv projektopfølgning er en fast bestanddel af Dokas ydelser.

Målet med alle ydelser fra Doka er at skabe større effektivitet ved hjælp af gennemskueligt kalkulerede og optimerede forskallingskoncepter. Men en aktiv opfølgning af projektet realiseres hver ordre fase for fase. Allerede i projektudviklingsfasen leverer Doka funderet hjælp til dine beslutninger med knowhow og kompetence.

Jo tidligere Doka teknikerne bliver inddraget i projektet med deres viden og erfaring, desto mere effektivt kan byggeprocessen realiseres. I aller faser. Doka følger projektet, indtil det er endegyldigt afsluttet, og på den måde opstår der et langsigtet partnerskab med kunden.

Brochure Sikkerhed med Doka

Din kursusplakat til download

Omsætning af kassetteforskallinger

(Format: A3)

Plakat omsætning

Download plakat PDF

Rækkefølge forskalling og afforskalling

(Format: A2)

Plakat forskalling/afforskalling

Download plakat PDF

Forankring af foldeplatform K

(Format: A3)

Forankring af foldeplatform K

Download plakat PDF

Sikker opsætning - foldeplatform K

(Format: A1)

Sikker opsætning af foldeplatform K

Download plakat PDF

Sikker opsætning af konsolgangbro U

(Format: A3)

Opsætning af konsolgangbro U

Download plakat PDF

Sikkert arbejde med dækforskallinger

(Format: A2)

Sikkert arbejde med dækforskallinger

Download plakat PDF

Sikkert arbejde ved skakter

(Format: A3)

Sikkert arbejde ved skakter

Download plakat PDF

Sikker læsning, stabling og lagring

(Format: A3)

Sikker læsning, stabling og lagring

Download plakat PDF

Forankring af konsolplatform M

(Format: A2)

Forankring af konsolplatform M

Download plakat PDF

Sikker opsætning af Dokadek 30

(Format: A1)

Sikker opsætning af Dokadek 30

Download plakat PDF

Hånd i hånd med forskallingsteknikken.

Doka sikkerhedssystemer følger hver projektfase. Sikkerheden er lagt ind i planerne fra starten af og afstemt efter de forskallingstekniske systemer, hvilket øger produktiviteten og kvaliteten yderligere. Under udstøbningen anvendes der arbejdsplatforme inkl. endegelænder og sikkerhedsrækværk. Ved høje vægforskallinger skaber mellemplatforme inkl. endegelænder en sikker og effektiv løsning. Sikre adgangsveje til udstøbningsniveauerne er især vigtig ved søjleforskalling. Disse krav opfylder Doka med praksisorienterede sikkerhedsforanstaltninger.

Platformssystem Xsafe plusElement dækforskalling Dokadek 30

Professionelt endegelænder.

Doka tilbyder professionelle endegelændere til forskalling og råhus. De afprøvede endesikringssystemer beskytter byggepladsens mandskab optimalt og bidrager i væsentligt omfang til at arbejdet forløber gnidningsløst. Brugen af stabile sikkerhedskomponenter garanterer sikker beskyttelse og overholder de nyeste sikkerhedsstandarder (EN 13374). Godt beskyttede folk arbejder sikkert, hurtigere og mere effektivt.

SikkerhedsrækværkEndesikringssystem XP

Sikker vej opad.

Der skal være adgang til arbejdspladsen på byggepladsen ad sikre veje og mindst lige så sikre adgangssystemer. Doka tilbyder stigesystemer, der er komplet integreret i det enkelte forskallingssystem. Adgangssystemerne er konciperet sådan, at det er nemt at betjene forskallingen.

Sikker transport, effektivt flytning.

Funktionerne aflæsning, montage og transport af forskallingsdele på byggepladsen har ikke kun indflydelse på byggeprocessen. Opgaverne skal også udføres sikkert. Doka tilbyder professionelt transportudstyr, der gør selve transporten hurtigere og samtidig leverer en høj sikkerhedsstandard.

Transportudstyr til dækborde

Anhugningsgrej til sikker transport på selve byggepladsen.

På byggepladsen er hvert eneste arbejde afgørende. De manuelle forløb som for eksempel opsætning og brug, op- og nedtagning, flytning og transport forudsætter en høj sikkerhedsteknisk standard. Med sine sikkerhedssystemer, der er afprøvet talrige gange i praksis, opfylder Doka alle sikkerhedsrelevante krav.

Transportudstyr til dækborde

Sikkerhed officielt bekræftet.

Doka arbejder aktivt med i internationale udvalg og tilsyn og gør en målrettet indsats for forskallings- og sikkerhedssystemer, der lever op til normerne. Certifikater over Doka sikkerhedssystemer er din sikkerhed for kvalitet. Doka – banebrydende også inden for sikkerhed.

CE-mærket

CE-mærket må udstedes af producenten selv, grundlaget er Maskindirektivet 89/392/EØF. De markerede produkter er underkastet regelmæssig kontrol. På den måde undgås risici og fare for ulykker.

GSV godkendt
GSV

GSV er en brancheforening for samtlige større forskallingsproducenter. Med mærket bekræftes det, at forskallingen kan holde til det anførte forskallingstryk og at den overholder den foreskrevne standard for brugt forskallingsmateriel.

Europæisk Standardiseringsorganisation CEN

Kompetente Doka medarbejdere er med til at udvikle de europæiske normer og standarder i dette udvalg. Det giver kunden sikkerhed for, at han også fremover kommer til at arbejde med forskallinger, der opfylder de gældende normer.