calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Forstå, hvordan gennembruddet i et tunnelbyggeri udføres

Forskallingsløsninger til dit tunnelprojekt

Tunnelbyggeri

Forstå komplekse tunnelprojekter

Denne forståelse beror på vores erfaring fra infrastrukturprojekter over hele verden. Fleksibilitet og innovation er vores styrke og dermed nøglen til succes.

Fleksibilitet ved et tunnelbyggeri er basis for en succesrig og rentabel omsætning. Vi hos Doka er din kompetente partner lige fra starten. Vi lytter og stiller de rigtige spørgsmål, så vi kan fastslå udfordringerne og andre faktorer i projektet. Sammen med vores partnerne og disses kunder begynder vi rettidigt på den rigtige vej. Og dette er ofte lang tid før et projekt rent faktisk udføres.

Endnu en succesfaktor er vores brede spektrum af forskallingsløsninger; lige fra et standardsystem til en helt individuel forskalling. Vi søger altid efter den passende løsning for vores kunder - uanset hvilken tunnelopgave det drejer sig om. Derudover gør vores internationale logistik det muligt hurtigt at reagere på uforudsigelige ændringer, og et endda over hele verden.

Og netop derfor er vi din stærke og pålidelige samarbejdspartner inden for tunnelbyggeri.


 

_Forstå kravene

Den passende løsning til enhver tunnelopgave

Målet for enhver forskallingsteknisk løsning er, at byggeprojektet bliver rentabelt. Mens maksimale kvalitetsnormer og sikkerhedsstandarder samtidig overholdes. Vejen til dette mål kan variere. Derfor har Doka opbygget sine forskallingssystemer efter et modulsystem og gjort dem yderst kompatible. Det betyder en tids- og omkostningsmæssig fordel, som gør vores kunder konkurrencedygtige.

Tunnelbyggeri
Tunnelbyggeri - Åben konstruktion

Åben konstruktion ved et tunnelbyggeri

Der udgraves en byggegruppe til tunnel i åben konstruktion. Gruben udføres fra terrænets overflade. Når denne er færdig, fyldes gruben igen og tunnelafsnittene tildækkes. Tunnel i åben konstruktion har som regel en rammeprofil eller en firkantet profil eller hvælvet form. Oprettelsen sker med en opdelt, delvis monolitisk eller monolitisk byggemetode.

Dine fordele hos Doka

Du får en innovativ og rentabel forskallingsløsning med et system, der kan udlejes. Perfekt tilpasset til åben konstruktion og udfordringer i projektet, samt tilpasset til kundernes ønsker. Vi forener vores produkters rentabilitet med den bedst mulige forskallingsløsning med vores tjenester og servicetilbud.

Undergrunds- og tunnelkonstruktion

Ved tunneller med lukket konstruktion, der bores ud, oprettes det ønskede hulrum i bjerget med konventionel eller maskindrevet forarbejde og sikres efterfølgende. Efter de forskellige, efterfølgende afsikringer, som for eksempel sprøjtebeton og vandtæthed, oprettes tunnelens indvendige beklædning på forskellige måder.

Dine fordele hos Doka ved et tunnelbyggeri

Projektspecifik planlagte, evt. lejede totalløsninger på forskallingen betyder en tids- og omkostningsmæssig optimeret byggeproces for alle tværsnitsdimensioner lige fra skakter, tunneller og til kaverner.

Tunnelbyggeri - Undergrunds- og tunnelkonstruktion
Tunnelbyggeri - Lågkonstruktion

Lågkonstruktion

Ved tunnelbyggeri i lågkonstruktion, også kaldet halvåben konstruktion, kræves en forudgående grube. Fra bunden af denne oprettes der så betonpæle eller fundamentsmure til byggegrubens udbygning. Derefter udstøbes dækket ("låget") på disse vægge samt på det mellemliggende jordlag. Byggegruben fyldes og låget dækkes til med jord. Tunnellen udgraves under dækket og derefter oprettes de ensidede vægge efter hinanden og den indvendige beklædnings bundplade.

Dine fordele hos Doka

Rettidig levering af en projekt- og kundeorienteret forskallingsløsning, bestående for en stor dels vedkommende af standardforskalling, der udlejes, som klarer de daglige arbejdskrav eller endda overgår disse. Dermed sikres en så hurtig gennemførelse som muligt.
Med den projektbaserede planlægning samt vores andre servicetilbud samler vi fordelene for kunden og byggepladsen.

Passende forskallingsløsninger til dit tunnelbyggeri:

Til de stigende krav fra forskellige byggemetoder for tunneller

Kontaktperson tunnelbyggeri

En kvalitativ god løsning til de stigende krav fra forskellige byggemetoder for tunneller gør Doka til en pålidelig samarbejdspartner ved et tunnelprojekt med vores globale rådgivnings- og praksisorienterede projekterings- og engineeringkompetence: Projektafvikling fra specialisten.