calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

NETTO NUL i 2040

Sådan forstår vi bæredygtighed

Vi skaber rum. Rum, hvor folk bor, arbejder og tilbringer deres fritid. Vi skaber infrastrukturer, der muliggør innovation og forretning. I verden og derhjemme. Det er vores mission. Det er missionen for Umdasch Group AG, som Doka er en del af.

Sammen udtrykker vi denne forpligtelse ved at skabe CO2-besparelser i hele livscyklussen for de byggeprojekter, vi er involveret i. Fra projektudvikling til planlægning, konstruktion og i sidste ende løbende drift, renovering, nedrivning og genbrug.

Klimaforandringerne er vor tids største udfordring. Det er derfor, vi sigter mod at opnå netto nul CO2-emissioner inden 2040. Det gør vi ved at producere mere effektivt og bruge energi mere sparsomt. Vi fremmer metoder og materialer, der har en positiv indvirkning på miljøet.

Vi bruger produkternes CO2-fodaftryk for hele vores globale produktportefølje for at skabe gennemsigtighed for vores kunder. Vi handler ansvarligt og stoler på den cirkulære økonomi som en central drivkraft for dekarbonisering. Vi sørger for et sikkert arbejdsmiljø. Vi fremmer mangfoldighed og skaber rum, hvor vores medarbejdere kan udvikle deres fulde potentiale.

"Vores mål er at operere bæredygtigt, spare på ressourcerne og udvikle innovationer, der imødekommer vores kunders fremtidige udfordringer." Robert Hauser, CEO Doka.

Vores miljø

Vores miljø
Få mere at vide

Vores partnere

Vores partnere
Få mere at vide

Vores produkter

Vores produkter
Få mere at vide

Vores økonomi

Vores økonomi
Få mere at vide

Vores medarbejdere

Vores medarbejdere
Få mere at vide

Vores visioner

Vores visioner
Få mere at vide

Rapport om bæredygtighed

Vi udvikler ikke strategien for bæredygtig ledelse alene, vi udvikler den sammen med vores moderselskab, Umdasch Group AG, og de to søsterselskaber, umdasch The Store Makers og Umdasch Group Ventures. Af denne grund kan vores bæredygtige projekter findes i den fælles årsrapport.

Integreret årsrapport Umdasch Group 2022Integreret årsrapport Umdasch Group 2021Integreret årsrapport Umdasch Group 2020Integreret årsrapport Umdasch Group 2018

Vores vision om bæredygtighed?

Outside-In eller slet ikke.

FN's 17 globale mål - Sustainable Development Goals, forkortet SDG'erne - tager fat på de vigtigste udfordringer for bæredygtig udvikling på globalt plan. Med vores engagement i bæredygtighed ønsker vi at yde et bidrag til at nå disse mål. I 2018 skrev Umdasch Group under på dem. Siden da har vi anvendt SDG'erne indholdsmæssigt i vores processer og projekter. De fungerer som en retningslinje for os og garanterer, at vi ikke arbejder forbi globale behov og krav, men aktivt deltager i deres løsning med vores produkter og tjenester.

Vores miljø

Bæredygtighed betyder at tjene penge på en bæredygtig måde, ikke bare at bruge dem på en bæredygtig måde.

Vi er forpligtet til at optimere brugen af begrænsede - endda endelige - ressourcer. Endnu bedre er det, at vi fremmer metoder og materialer, der har en positiv indvirkning på miljøet. Digitale teknologier, nye metoder og alternative materialer er efterspurgte. De er "øko-intelligente" og genanvendelige.

Data som grundlag for CO2-reduktion

Hvor skal vi starte? Det bedste sted er os selv. For kun dem, der ved, hvor deres emissionskilder er placeret, kan kontrollere og eliminere dem. Det er netop vores mål, og derfor beregner vi vores Corporate Carbon Footprint. Først fokuserer vi på vores direkte udledninger, såsom forbrænding af brændstof i vores firmabiler (Scope 1) og indirekte udledninger fra produktion af indkøbt elektricitet, varme eller køling (Scope 2).

Vores partnere

Netværk skaber forbindelser

Især klimabeskyttelse er en udfordring, som vi kun kan overvinde som et forenet og stærkt samfund. Partnerskaber er afgørende for denne succes. Sammen med vores kunder, partnere og medarbejdere skaber vi en retfærdig og miljømæssigt bæredygtig fremtid, der vil gøre det muligt for alle at leve og trives. Vi er åbne for dialog, villige til at dele vores erfaringer og lære af vores partnere.

Vores produkter

Nye metoder og smarte teknologier driver store globale megatrends

Et produkts bæredygtighed er repræsenteret ved dets livscyklus: Hvordan udvindes råmaterialerne? Hvordan bliver de forarbejdet? Hvor effektiv og økologisk er fremstillingsprocessen? Og hvordan genanvendes et produkt på en bæredygtig måde, når det er udtjent? I vores branche er vi særligt opmærksomme på brugen af vores produkter. Kvalitet og udførelse er afgørende for deres levetid. Det er vores fokus.

Fokus på livscyklussen

Hvilke mængder CO2 udledning er forbundet med et produkt i hele dets livscyklus? Dette spørgsmål er vigtigt i dag, fordi kunderne også har brug for at kunne træffe miljøbevidste beslutninger. Product Carbon Footprint (PCF) kan hjælpe med at give svar.

Netto-nul inden 2040

Vores mål er at være CO2-neutrale i 2040. Det første vigtige skridt mod det mål er at beregne vores Product Carbon Footprint (PCF). Vi kan allerede levere en PCF for hver vare i hele vores produktportefølje, som også informerer vores kunder om, hvor meget Dokas produkter bidrager til hver kundes eget CO2-fodaftryk. Samtidig gør PCF det muligt for os at identificere CO2-hotspots i vores produkters livscyklus og implementere målrettede foranstaltninger for at reducere drivhusgasemissioner. Vi bruger vores PCF'er til at udvikle klimavenlige produkter i fremtiden: Det er en central del af vores klimastrategi.

Dekarbonisering af byggebranchen

En ting står klart: Betonbyggeri skal blive mere bæredygtigt, især med lavere CO2-emissioner. Brugen af CO2-reducerede betonblandinger kan yde et vigtigt bidrag til dekarbonisering af byggebranchen.

For at opnå dette udvikler vi tjenester og løsninger, der hjælper vores kunder og partnere med at finde og behandle CO2-reducerede betonblandinger og med at bruge dem sikkert og produktivt på byggepladsen.

Arbejder du med CO2-reducerede betonblandinger?

Vores økonomi

Hvordan eksterne faktorer påvirker virksomhedernes indtjeningssituation

Vores vækststrategi er fokuseret på fremtiden. Samtidig holder vi fast i fundamentet for vores succes: en stabil struktur af ressourcer, drift, produkter og medarbejdere, der er i stand til at mestre kriser og handle uafhængigt og selvstændigt. Investeringer i nye produktionsfaciliteter og maskiner efter de nyeste standarder, vedvarende energi og udvidelse eller renovering af eksisterende bygninger - disse investeringer holder os opdaterede, miljøvenlige og konkurrencedygtige.

Vores medarbejdere

Hvad forventer vi af vores medarbejdere?
Masser af nye initiativer!


I naturen er monokulturer en blindgyde. I organisationer er det lidt det samme. Mangfoldighed er en vigtig drivkraft for succesfulde globale virksomheder. Mangfoldighed betyder at bringe forskellige kulturer, færdigheder og talenter sammen. At lære af hinanden. At inspirere hinanden. Mangfoldighed er den rige jord, hvor nye ideer vil spire og vokse.

Vores visioner

Innovationer til at imødegå globale udfordringer

Hverken kostbar greenwashing eller åbenlys øko-marketing vil hjælpe os med at bekæmpe og overvinde klimaforandringer og global opvarmning. Det, der er brug for, er digitale teknologier, nye metoder og alternative materialer.

Svarene på disse vigtige sociale, økologiske og økonomiske spørgsmål kan kun findes ved at arbejde sammen.

Certifikater

Det er vigtigt for os, at vores kunder og interessenter er tilfredse. At vi opfylder kundernes krav på den bedst mulige måde, er ISO 9001 et bevis på. Denne internationale standard for kvalitetsstyring opfyldes af i alt seks umdasch-afdelinger.

Både klimaforandringer og nye lovkrav øger forventningerne til virksomhedernes miljøledelse. Disse krav kan opfyldes ved hjælp af certificering i overensstemmelse med miljøstandarden DIN EN ISO 14001.

ISO 14001 er et bevis på, at virksomheden lægger vægt på ansvarlig brug af naturressourcer.

Certificeret kvalitetsstyringssystem
i henhold til ISO 9001

Certificeret kvalitetsstyringssystem
i henhold til ISO 14001

Certificeret forsyningskædesystem
i henhold til ISO 38200

Mange Doka-produkter er fremstillet af træ og træbaserede materialer. Lige fra produktionsfasen er Doka forpligtet til at bruge dette værdifulde, fornyelige råmateriale på en måde, der bevarer ressourcerne.

Vi holder øje med FSC- eller PEFC-certifikatet. Disse certifikater sikrer, at træet kommer fra bæredygtigt forvaltede skove.

FSC® certificering
Træ fra bæredygtig skovforvaltning

PEFC certificering
Træ fra bæredygtigt skovbrug

Kom i kontakt med os

Har du spørgsmål eller forslag til emnet bæredygtighed? Kontakt os - vi ser frem til at høre fra dig.

Weber Julia
Weber JuliaAfdelingsleder - Bæredygtighed