calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

It­se­kii­peä­vä muot­ti Xclimb 60

Il­man nos­tu­ria toi­mi­va kii­peä­vä muot­ti muo­dol­taan yk­sin­ker­tai­siin ja min­kä ta­han­sa kor­kui­siin ra­ken­nuk­siin

It­se­kii­peä­vä muot­ti Xclimb 60 on hy­d­rau­li­ses­ti kii­peä­vä jär­jes­tel­mä, jo­ka voi­daan siir­tää myös nos­tu­ril­la no­peas­ti ylös­päin, mi­kä­li nos­tu­ri­ka­pa­si­teet­tia on käy­tet­tä­vis­sä. Jat­ku­vas­ti ra­ken­tees­sa kiin­teäs­ti oh­jat­tu jär­jes­tel­mä kii­pe­ää tur­val­li­ses­ti myös suu­ril­la tuu­len­no­peuk­sil­la.

Videot

Yleis­käyt­töi­nen
eri ra­ken­nu­so­sil­la 

  • so­vel­tuu muo­tik­si ker­ros­ta­lo­jen ydi­n­o­siin, pi­la­rei­hin ja jul­ki­si­vui­hin tai suo­ja­sei­näk­si mo­duu­li­jär­jes­tel­mäo­sil­la
  • enem­män riip­pu­mat­to­muut­ta ra­ken­nus­vai­heen ai­ka­na, kos­ka voi­daan va­lin­nai­ses­ti siir­tää jo­ko nos­tu­ril­la tai liik­ku­val­la hy­d­rau­li­jär­jes­tel­mäl­lä
  • yk­sin­ker­tai­ses­ti so­vi­tet­ta­vis­sa vaih­te­le­viin sääo­lo­suh­tei­siin eri­lai­sil­la suo­ja­ra­ken­teil­la

Tur­val­li­nen
jo­kai­ses­sa työ­vai­hees­sa 

  • tur­val­li­nen siir­to myös suu­ril­la tuu­len­no­peuk­sil­la kos­ka jat­ku­vas­ti kiin­ni ra­ken­nuk­ses­sa
  • kiin­teäs­ti asen­ne­tut työ­ta­sot, por­ras­tor­nit ja tik­kaat var­mis­ta­vat tur­val­li­suu­den töi­tä teh­täes­sä, ylös ja alas kul­jet­taes­sa
  • ra­ken­ta­mi­nen ete­nee no­peam­min tur­val­li­suu­den li­sään­tyes­sä kai­kis­sa kor­keuk­sis­sa

Erit­täin ta­lou­del­li­nen
tei­dän työ­maal­len­ne 

  • sääs­tää nos­tu­rin ka­pa­si­tee­tia, kos­ka myös hyö­ty­kuor­mat voi­vat kii­ve­tä mu­ka­na työ­ta­soil­la
  • siir­to­toi­men­pi­tee­seen tar­vit­ta­va kä­te­vä hy­d­rau­li­jär­jes­tel­mä on hel­pos­ti opit­ta­vis­sa
  • voi­mia­sääs­tä­vät, ke­vyet hy­d­rau­liik­ka­sy­lin­te­rit ja oh­jaus­ken­gät

Järjestelmä

It­se­kii­peä­vä muot­ti Xclimb 60

Liikkuvien hydraulikomponenttien avulla järjestelmä nostetaan itsekiipeävästi seuraavaan betonointijaksoon. Jälkityötasot voidaan kiinnittää mihin tahansa työtason kohtaan.

It­se­kii­peä­vä

Kevyet ja nopeasti asennettavat, nostomekaniikalla varustetut hydrauliikkasylinterit varmistavat koko kiipeävän telineen ja muotin turvallisen nostamisen. Kiipeämisen aikana järjestelmä on tukevasti ohjauskengillä kiinni rakennuksessa. Nostaminen käy turvallisesti myös kovalla tuulella.

Kor­kean ta­son työ­tur­val­li­suut­ta

Sisäänasennettavat kulkujärjestelmät varmistavat turvallisen kulun työtasojen välillä. Doka muottiasiantuntijat sisällyttävät kaikki suojajärjestelmät kiipeäviin muotteihin niiden suunnitteluvaiheessa rakennushankkeen vaatimuksien mukaan.

So­vel­lus

Jo­kai­nen kä­den lii­ke on tark­kaan har­kit­tu

Xclimb 60 järjestelmä on niin käyttäjäystävällinen, että rakennustyömaan henkilökunta hallitsee kaikki toimenpiteet Doka-muottimestarin antaman lyhyen opastuksen jälkeen.

Suo­ja­sei­nä Xclimb 60

Ylemmät työtasot on suojattu kaikilta sivuilta, joten työnteko on täysin turvallista kaikissa sääolosuhteissa.