calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Kii­peä­vä muot­ti MF240

Nos­tu­ril­la siir­ret­tä­vä kii­peä­vä muot­ti kaik­kiin ra­ken­ne­muo­toi­hin ja -kor­keuk­siin

Kii­peä­vä muot­ti MF240 mah­dol­lis­taa sään­nöl­li­set työ­tah­dit kai­kis­sa ra­ken­nuk­sis­sa, ku­ten ker­ros­ta­lois­sa, sil­to­jen pi­la­reis­sa ja py­lo­neis­sa. Jär­jes­tel­mä on help­po­käyt­töi­nen, sel­viy­tyy jo­pa 15 as­teen sei­nän­kal­te­vuuk­sis­ta ja on mi­toi­tet­ta­vis­sa lu­kui­siin eri vaa­ti­muk­siin.

latauksetVideot

Työn­te­ko on tur­val­lis­ta
kai­kis­sa työ­vai­heis­sa 

  • tur­val­li­set, kai­kil­ta si­vuil­ta sul­je­tut, 2,40 m le­veät työ­ta­sot
  • run­saas­ti ti­laa muot­ti- ja rau­doi­tus­töil­le kos­ka muot­tia voi­daan siir­tää 0,75 m ta­kai­sin­päin
  • tur­val­li­set kiin­teäs­ti asen­net­ta­vat kul­ku­jär­jes­tel­mät työ­ta­so­jen vä­lil­lä

Help­po­käyt­töi­nen
sääs­tää ai­kaa ja re­surs­se­ja 

  • muot­tien no­pea asen­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen il­man nos­tu­ria
  • nos­tu­rin­käyt­töa­i­ka ly­he­nee kos­ka kii­peä­vä te­li­ne ja muot­ti voi­daan nos­taa yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na
  • muot­ti voi­daan no­peas­ti ja tar­kas­ti suo­ris­taa kaik­kiin suun­tiin

Jous­ta­va käyt­tö
mo­ni­puo­li­sen ra­ken­nus­sar­ja­jär­jes­tel­män an­sios­ta 

  • ra­ken­nus­sar­ja­pe­ri­aa­te mah­dol­lis­taa so­vi­tet­ta­vuu­den jo­kai­seen ra­ken­nus­muo­toon
  • sää­det­tä­vil­lä kon­so­leil­la so­vi­tus kä­te­väs­ti myös sei­niin joi­den kal­te­vuu­det vaih­te­le­vat
  • kon­so­lien suu­ri kuor­mi­tet­ta­vuus vä­hen­tää ri­pus­tus­koh­tien mää­rää

Referenssit

Järjestelmä

Kii­peä­vä muot­ti MF240

Muotti ja kiipeävä teline ovat kiinni toisissaan ja siirrettävissä yhtenä kokonaisuutena yhdellä nosturin liikkeellä. Suoraseinäisissä rakennuksissa kiipeävä muotti MF240 sallii jopa 6 m korkeat betonointijaksot.

Kii­peä­vä muot­ti MF240

Myös monimutkaiset rakennukset voidaan valmistaa kiipeävällä muotilla MF240. Käytännön vaatimuksia varten suunniteltu kiipeävä muotti MF240 on vaivatta ja joustavasti sovitettavissa mitä erilaisimpiin vaatimuksiin.

So­vel­lus

Työn­te­ko on tur­val­lis­ta

Korkeat työturvallisuusvaatimukset edellyttävät erinomaisia muotteja. 2,4 m leveät kiipeävän muotin MF240 työtasot tarjoavat runsaasti tilaa nopealle ja turvalliselle työnteolle täysin suljetussa työtasojärjestelmässä.

Maa­il­man­laa­jui­ses­ti käy­tös­sä. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti me­nes­ty­vä.

Doka kiipeävä muotti MF240 vuosikymmenien varrella, eri maissa mitä erilaisimpien rakennustöiden yhteydessä, kerättyyn kokemukseen perustuen, Doka tarjoaa ratkaisun nosturikäyttöiseen kiipeämistekniikkaan kaikilla arkkitehtuurin alueilla.