calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Dokamatic pöy­tä

Toi­min­ta­var­ma pöy­tä­muot­ti no­pe­aan muo­ti­tuk­seen

Dokamatic-pöy­dän in­no­va­tii­vi­nen ra­ken­ne mah­dol­lis­taa suur­ten hol­vi­pin­to­jen no­pean muo­ti­tuk­sen. Jär­jes­tel­mä on op­ti­moi­tu ly­hyil­le muo­ti­tus­a­joil­le ja se sel­viy­tyy myös vaih­te­le­vis­ta staat­ti­sis­ta ja geo­met­ri­sis­ta vaa­ti­muk­sis­ta. Sääs­tää työ- ja nos­tu­riai­kaa: Do­Kart plus siir­tää pöy­dän vaa­ka­suo­ras­sa seu­raa­vaan be­to­noin­ti­jak­soon yh­den mie­hen voi­mal­la.

latauksetVideot

Vä­hin­tään 50 pro­sent­tia vä­hem­män työ­voi­ma­kus­tan­nuk­sia
siir­ret­täes­sä il­man nos­tu­ria 

 • ra­ken­nu­sai­kaa ja asen­nus­kus­tan­nuk­sia sääs­tä­vä ko­ko­nais­ten yk­sik­kö­jen siir­to
 • siir­toon vaa­ka­suun­nas­sa tar­vi­taan vain yk­si hen­ki­lö ja erit­täin näp­pä­räs­ti toi­mi­va siir­to­lai­te Do­Kart plus
 • kii­peä­väl­lä pöy­tä­muot­tien nos­to­jär­jes­tel­mäl­lä TLS siir­tä­mi­nen pys­ty­suun­nas­sa käy il­man nos­tu­ria ja tuu­les­ta riip­pu­mat­ta

No­peas­ti so­vi­tet­ta­vis­sa poh­ja­piir­rok­seen, kor­keu­teen ja hol­vin pak­suu­teen
käy­tän­töön so­vel­tu­va ra­ken­ne 

 • so­vi­tus­pin­nat in­teg­roi­tu jär­jes­tel­mään so­vi­tus­pal­kil­la
 • kä­te­vä por­taa­ton lii­tän­tä Dokaflex 1-2-4:ään
 • so­vi­tus hol­vin pak­suu­teen hel­pos­ti siir­ret­tä­vil­lä kään­tö­päil­lä
 • mo­ni­puo­li­set tuen­ta­mah­dol­li­suu­det hol­vi­tuil­la, pöy­tä­muot­ti­ke­hil­lä tai tu­ki­tor­neil­la

Erit­täin tur­val­li­nen hol­vin reu­nas­sa
työn­te­ki­jöi­den suo­jaa­mi­sek­si 

 • työ- ja suo­ja­te­li­nei­den tar­vet­ta voi­daan vä­hen­tää in­teg­roi­ta­vil­la pöy­tä­muo­tin työ­ta­soil­la
 • pal­kit ja reu­nat muo­ti­te­taan no­peas­ti etu­kä­teen suun­ni­tel­luil­la jär­jes­tel­mä­rat­kai­suil­la
 • help­po ulos­a­jo suo­ja­kai­tei­den yli kos­ka hol­vi­tu­kia voi­daan kään­tää
 • hol­vi­tu­kien jäyk­kä kiin­ni­tys var­mis­taa hy­vän kuor­mi­tet­ta­vuu­den

Nopea muotitus ilman nosturia: Pöytämuottien nostojärjestelmällä TLS siirretään holvipöydät seuraavaan kerrokseen napin painalluksella.

Referenssit

Järjestelmä

Jär­jes­tel­mä­mi­tat loo­gi­sel­la as­tei­kol­la

 • vuokrattavissa neljä vakiomallia järjestelmälogiikalla 4,00 m x 2,00 m, 4,00 m x 2,50 m, 5,00 m x 2,00 m, 5,00 m x 2,50 m
 • esivalmistettu pöytämuottirunko vapaasti valittavalla muottipinnalla

Dokamatic kään­ty­vä tu­ki­pää 40

 • holvituen jäykistys lisää kuormitettavuutta 10 kN
 • yhteen työ- ja kahteen lepoasentoon käännettävät ja lukittavat holvituet varmistavat ja nopeuttavat työntekoa
 • kääntyvää tukipäätä on helppo siirtää teräskannattimessa, mikä mahdollistaa sovituksen mihin tahansa rakenteeseen
 • suurta kuormitusta kestävä (84 cm:n holvinpaksuuksiin asti), huolimatta kevyestä omapainosta n.55 kg/m²

Kes­tä­vät jär­jes­tel­mä­kom­po­nen­tit alen­ta­vat seu­ran­ta­kus­tan­nuk­sia

Doka-muottilevyt, Doka-palkit H20 top ja holvituet Eurex top vakuuttavat korkealla laadullaan ja tunnetusti pitkällä kestoiällään. Taivutusjäykkä liitos ylärakenteen kanssa lisää holvitukien Eurex top kuormitettavuutta aina 10 kN:lla: holvituet Eurex 20 top lisäys 20 kN:sta 30 kN:aan ja holvituet Eurex 30 top lisäys 30 kN:sta 40 kN:aan.

Pys­ty­tu­kien vaih­to

Holvituet kiinnitetään, vaihdetaan tai poistetaan kätevästi muutamalla vasaraniskulla. Integroidun pystytukien pikalukituksen ansiosta holvipöydät voidaan nopeasti sovittaa erilaisiin rakennustyömaan tarkoituksiin.

Pys­ty­tu­kien ko­koon­kään­tö

Dokamatic kääntyvän tukipään 40 kääntömekanismia on helppo käyttää.

Si­säl­tää lu­ki­tuk­sen

Pystytuet voidaan lukita 75° (kuva) ja 90° kulmissa reunojen ja kaiteiden vapaata yliajoa varten.

So­vel­lus

In­teg­roi­dut so­vi­tuk­set

alentamaan työvoima- ja materiaalikustannuksia

 • Dokamatic-sovituspalkeilla integroidaan sovituspinnat järjestelmään. Tarpeen mukaan nämä sovituspalkit työnnetään joko sisään tai ulos ja ne muodostavat kiinnityskohdan muottilevyille.
 • sovituspintojen ja pöytien siirto yhdessä säästää lisää aikaa.

Tur­val­li­suus hol­vin reu­nas­sa

 • Dokamatic-pöytämuotin työtaso asennetaan suoraan Dokamatic-pöytämuottiin työturvallisuuden lisäämiseksi
 • esteetön ajo suoraan holvin alle ja Dokamatic-pöytämuotin työtason siirto yhdessä Dokamatic-pöytämuotin kanssa on mahdollista poiskäännettävän suojakaiteen ansiosta
 • turvalliset työtasot 1,50 m:n leveyksiin asti

Yli­mää­räis­ten työ- ja suo­ja­te­li­nei­den sääs­tö

Dokamatic-pöytämuotin työtasot sijaitsevat erityisen turvallisesti suoraan työtasolla . Erillisiä työ- ja suojatelineitä ei tarvitse asentaa rakennukseen.

Kor­keus­so­vi­tus

Alle 7,0 m:n holvinkorkeuksissa voidaan Dokamatic-pöydän käyttöaluetta laajentaa Dokamatic-pöytämuottikehällä noin 1,50 m. Yli 7,0 m:n holvikorkeuksissa Dokamatic-pöytä voidaan vaivatta yhdistää tukitorniin Staxo 40 tai tukitorniin Staxo 100.

In­teg­roi­tu so­vi­tus hol­vin reu­nas­sa

 • palkkien helppo ja nopea muotitus Dokamatic palkin tukea käyttämällä tukimuotin ja Dokamatic-pöytämuotin yhteistä ajamista varten.
 • palkin tuki mahdollistaa palkit enint. 60 cm:n korkeuksiin (säädettävissä 5 cm:n välein)

Lo­gis­tiik­ka ja kul­je­tus

Rakenneosien pienen tilantarpeen ansiosta voidaan Dokamatic-pöydät lastata tilaa säästävästi päällekkäin kuorma-autoon - tehokkaampi logistiikka ja alhaisemmat kuljetuskustannukset.