calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Pi­la­ri­muot­ti Top 50

Muot­ti kai­ken muo­toi­sil­le ja ko­koi­sil­le va­lu­be­to­ni­pi­la­reil­le

Mo­ni­mut­kai­set pi­la­rin poik­ki­leik­kauk­set, pi­la­rien suu­ret kor­keu­det, lu­kui­sia muo­ti­tus­ker­to­ja, kor­keat vaa­ti­muk­set be­to­ni­pin­nal­le - ta­lou­del­li­ses­ti to­teu­tet­ta­vis­sa mit­ta­ti­lauk­se­na val­mis­te­tul­la pi­la­ri­muo­til­la Top 50

lataukset

Kai­ken ko­koi­set pi­la­rit mah­dol­li­sia

ra­ken­nus­sar­ja­jär­jes­tel­mäl­lä 

  • so­vi­tet­ta­vis­sa eri vaa­ti­muk­siin ja va­lu­pai­nei­siin, kos­ka va­paas­ti pro­jek­toi­ta­vis­sa
  • erin­o­mai­set be­to­ni­pin­nat va­paas­ti va­lit­ta­val­la muot­ti­pin­nal­la
  • ank­ku­rit­to­mat pi­la­rin poik­ki­leik­kauk­set enint. 120 cm x 120 cm kul­ma­lii­tos­pal­kil­la 90/50
  • pyö­rei­den ja mo­ni­kul­mais­ten pi­la­rien muo­ti­tus 4,00 m:n hal­kai­si­jaan as­ti tu­ki­le­vyl­lä 6/8

Erit­täin ta­lou­del­li­nen

neu­von­ta, suun­nit­te­lu ja esi­val­mis­tus kes­ki­te­tys­ti yh­des­tä osoit­tees­ta 

  • vuo­k­rat­ta­vat va­kio-osat ja va­paas­ti va­lit­ta­vat pi­la­rin­hal­kai­si­jat aut­ta­vat sääs­tä­mään ma­te­ri­aa­li­kus­tan­nuk­sia
  • muo­tin no­pea pys­tyt­tä­mi­nen ra­ken­nus­työ­maal­la tar­kal­leen so­pi­vien esia­sen­net­tu­jen ele­ment­tien an­sios­ta

Kat­ta­va työ­tur­val­li­suus

oi­kein so­vi­te­tuil­la ti­kas­jär­jes­tel­mil­lä ja työ­ta­soil­la 

  • tur­val­li­nen kul­ku ti­kas­jär­jes­tel­mäl­lä XS
  • pi­la­ri­työ­ta­sot tar­joa­vat kai­kil­ta si­vuil­ta tur­val­li­sen työ­pai­kan
  • muo­tin kä­sit­te­ly on tur­val­lis­ta ja help­poa sii­hen kuu­lu­vien käy­tän­nöl­lis­ten li­sä­va­rus­tei­den ku­ten vi­no­tu­kien, siir­to­lait­tei­den jne. avul­la

Pilarimuotti Top 50 voidaan päällystää millä tahansa muottipinnalla. Valmismuottipalvelu toimittaa myös poikkeukselliset muodot määräajassa ja käyttövalmiina työmaalle.

Referenssit