calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Jär­jes­tel­mä­muot­ti Alu-Framax Xlife

Ke­vyt alu-jär­jes­tel­mä­muot­ti nos­tu­ril­la tai il­man nos­tu­ria teh­tä­vään muo­ti­tuk­seen

Ke­vyt Alu-Framax Xlife si­säl­tää kaik­ki Framax Xlife jär­jes­tel­mä­muo­tin edut ra­ken­nus­työ­maal­la mis­sä ei ole nos­tu­ria käy­tet­tä­vis­sä - luon­nol­li­ses­ti myös sau­mat­to­mas­ti Framax Xli­feen lii­tet­ty­nä.

latauksetVideot

Ke­vyt ja mo­ni­puo­li­nen
tu­ke­vat alu­mii­ni­ke­hyk­set 

 • muot­tien al­hai­sem­pi pai­no ke­ven­tää kä­si­muo­ti­tus­ta kan­ta­vuu­den ol­les­sa kui­ten­kin jo­pa 60 kN/m²
 • siir­ret­tä­vis­sä kä­si­voi­min tai nos­tu­ril­la, vää­ris­ty­mät­tö­mät alu­mii­ni-ont­to­p­ro­fii­li­ke­hät
 • sel­keä jaot­te­lu nos­tu­ri- ja kä­si­muo­ti­tu­sa­luei­siin, jous­ta­va lo­gis­tiik­ka ja no­pea ra­ken­nus­töi­den ete­ne­mi­nen sau­mat­to­mal­la lii­tän­näl­lä Framax Xli­feen

Kus­tan­nus­te­ho­kas
erin­o­mais­ten jär­jes­tel­mäo­mi­nai­suuk­sien an­sios­ta 

 • kor­keat käyt­tö­lu­ke­mat erin­o­mai­sen val­mis­tus­laa­dun ja erit­täin pit­käi­käi­sen Xlife-le­vyn an­sios­ta
 • erit­täin hy­vä kan­ta­vuus tao­tuil­la, kor­kea­luok­kai­sil­la lii­to­so­sil­la
 • vä­hem­män kal­lii­ta so­vi­tus­koh­tia joh­don­mu­kai­sel­la 15-cm-ras­te­rion­nil­la
 • op­ti­moi­dut työ­vai­heet myös ah­tais­sa ti­lois­sa käy­tet­täes­sä yk­si­puo­lis­ta Mo­no­tec ank­ku­ri­jär­jes­tel­mää

Yk­sin­ker­tai­nen kä­sit­te­ly ja suun­nit­te­lu
käy­tän­nön vaa­ti­muk­sien mu­kai­nen muot­ti­ras­te­roin­ti 

 • muot­ti­va­ras­to­jen op­ti­maa­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen toi­siin­sa so­vi­te­tuil­la muot­ti­for­maa­teil­la ja loo­gi­sel­la muot­ti­ras­te­roin­nil­la
 • käy­tän­nön vaa­ti­muk­sien mu­kai­set kul­mien val­mis­tuk­set ja pi­la­ri­muo­tit uni-muo­teil­la
 • hel­pos­ti puh­dis­tet­ta­vat ke­hät säi­lyt­tä­vät yh­den­mu­kai­sen op­tiik­kan­sa myös mo­nien käyt­tö­ker­to­jen jäl­keen kor­kea­luok­kai­sen vä­rit­tö­män pul­ve­ri­pin­noi­tuk­sen an­sios­ta
 • no­pea ja help­po suun­nit­te­lu Ti­pos muot­tioh­jel­mis­tol­la

Erin­o­mai­set be­to­noin­ti­tu­lok­set
tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sil­la tuot­teil­la 

 • puh­das be­to­ni­ku­vioin­ti kor­kea­luok­kai­sel­la eri­kois­pin­noi­te­tul­la Xlife-le­vyl­lä
 • mää­rä­tyil­lä muot­ti­for­maa­teil­la ai­kaan­saa­daan jär­jes­tel­mäl­li­nen sau­ma­ku­vio myös yh­dis­te­le­mäl­lä käyt­töä pys­ty- ja vaa­ka­suo­ras­sa
 • ei ruu­vin­jäl­kiä be­to­nis­sa, sil­lä muot­ti­le­vyt ruu­va­taan ta­ka­si­vul­ta
 • vä­hem­män jäl­ki­töi­tä ne­ga­tii­vi­sel­la, jär­jes­tel­mäl­li­sel­lä ke­hän jäl­jel­lä be­to­nis­sa

Kat­ta­va työ­tur­val­li­suus
oi­kein so­vi­te­tuil­la ti­kas­jär­jes­tel­mil­lä ja työ­ta­soil­la 

 • tur­val­li­nen nou­su ti­kas­jär­jes­tel­mäl­lä XS
 • ym­pä­riin­sä tur­val­li­nen työ­paik­ka Xsafe plus työ­ta­so­jär­jes­tel­mäl­lä
 • muo­tin kä­sit­te­ly on tur­val­lis­ta ja help­poa sii­hen kuu­lu­vien li­sä­va­rus­tei­den ku­ten vi­no­tu­kien, siir­to­lait­tei­den, asen­nus­tan­ko­jen jne. avul­la

Referenssit

Järjestelmä

Alu-Framax Xlife

 • toisiinsa sovitetut muottiformaatit, muottien paras mahdollinen hyväksikäyttö
 • 15-cm-välit ja vain viisi muottileveyttä ja kaksi muottikorkeutta helpottavat suunnittelua, muotitusta ja logistiikkaa rakennustyömaalla
 • Alu-Framax Xlife-muottien korkealuokkainen pulveripinnoite estää luotettavasti betonin kiinnittymistä
 • integroitu lukitusjärjestelmä: Liitosprofiilit helpottavat lisävarusteiden kiinnittämistä ilman ennaltamäärättyjä kohtia

Framax Xlife-le­vy

 • kestää erinomaisesti käyttöä erikoispinnoituksen ja levyrakenteen ansiosta
 • hyvä vastustuskyky halkeilua ja tärytysvahinkoja vastaan vähentää jälkiä valmissa betonipinnassa
 • vähemmän jälkitöitä koska ei halkeamia ja huomattavasti vähemmän naulanreikien turpamisia
 • helppo ja nopea (väli-)puhdistus myös painepesurilla

Alu-Framax-ke­hik­ko

Alu-Framax kehikoilla muotit voidaan kätevästi purkaa kuormasta rakennustyömaalla.

Framax-kaa­ri­pel­ti

Framax-kaaripellillä ja Alu-Framax Xlife-muoteilla voidaan muotittaa polygonaalisia kaarteita.

Yh­dis­tet­ty­nä Framax Xli­feen

Framax Xlifen ja Alu-Framax Xlifen yhdistelmä mahdollistaa jaottelun nosturi- ja käsimuotitusalueisiin, tehostaa logistiikkaa ja nopeuttaa rakennustyön etenemistä.

Uni-muot­ti

75 cm:n levyinen Alu-Framax Xlife uni-muotti soveltuu pilarien, reunojen ja kulmien muotitukseen.