calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Kii­peä­vä muot­ti K

Nos­tu­ril­la siir­ret­tä­vä kii­peä­vä muot­ti koos­tuen ni­vel­työ­ta­sos­ta K ja muot­tie­le­men­tis­tä

Kii­peä­vä muot­ti ra­ken­tei­siin, jot­ka vaa­ti­vat muot­tien nos­ta­mi­sen useam­mas­sa be­to­noin­ti­jak­sos­sa. Vain kah­del­la li­sä­va­rus­teel­la ni­vel­työ­ta­so K muut­tuu suo­raan työ­maal­la täy­sin toi­min­ta­ky­kyi­sek­si nos­tu­ril­la siir­ret­tä­väk­si kii­peä­väk­si muo­tik­si.

lataukset

Työn­te­ko on tur­val­lis­ta

kai­kis­sa työ­vai­heis­sa 

  • tur­val­li­nen, kai­kil­ta si­vuil­ta sul­jet­tu, 1,80 m le­veä työ­ta­so
  • luo­tet­ta­vat ri­pus­tus­koh­dat tes­ta­tul­la kiin­ni­tys­kar­tiol­la ja kon­so­lien nos­to­lu­ki­tuk­sel­la

Help­po­käyt­töi­nen

sääs­tää ai­kaa ja re­surs­se­ja 

  • muot­tien no­pea asen­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen kään­net­tä­vil­lä muot­tie­le­men­teil­lä il­man nos­tu­ria
  • nos­tu­rin­käyt­töa­i­ka ly­he­nee kos­ka kii­peä­vä ni­vel­työ­ta­so ja muot­ti voi­daan nos­taa yh­del­lä liik­keel­lä
  • muo­tin tark­ka suo­ris­tus vaa­ka- ja pys­ty­suun­nas­sa

Erit­täin ta­lou­del­li­nen

yh­dis­tel­mä ni­vel­työ­ta­sos­ta K ja sei­nä­muo­tis­ta 

  • esia­sen­ne­tut työ­ta­sot sääs­tä­vät ai­kaa ja kus­tan­nuk­sia
  • muot­tien asen­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen tar­vit­se­mat­ta odot­taa nos­tu­ria alen­taa työ­voi­ma­kus­tan­nuk­sia
  • jär­jes­tel­mä- ja puu­an­sas­muot­tien yh­dis­tel­mä an­taa riip­pu­mat­to­muut­ta muot­tien va­lin­taan

Niveltyötaso K voidaan yhdistää vain kahdella lisävarusteella (riipputyötaso ja liitoskenkä) jokaiseen Doka-seinämuottiin monipuoliseksi kiipeäväksi muotiksi K.

Referenssit