calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Takaisin

Koot­ta­va suur­muot­ti Top 100 tec

Voi­ma­kas sei­nä­muot­ti kaik­kiin vaa­ti­muk­siin

Pe­rus­tuen ras­kai­ta kuor­mia kes­tä­vään palk­kiin I tec 20 uu­si koot­ta­va suur­muot­ti Top 100 on ihan­teel­li­nen rat­kai­su kun tar­vi­taan eh­do­ton­ta mit­ta­tark­kuut­ta huo­li­mat­ta suu­ris­ta be­to­ni­pai­neis­ta ja suu­ris­ta ank­ku­rie­täi­syyk­sis­tä. Muot­tien muo­to, ko­ko, ank­ku­ri­ku­vio ja muot­ti­pin­ta voi­daan vie­lä­kin pa­rem­min so­vit­taa kaik­kiin vaa­ti­muk­siin.

lataukset

Al­hai­sem­mat työ­voi­ma­kus­tan­nuk­set

op­ti­moi­duil­la jäy­kis­te­ta­soil­la 

Suu­ri ank­ku­rias­teik­ko sa­mal­la sal­li­tul­la va­lu­pai­neel­la

 • al­hai­set asen­nus­kus­tan­nuk­set kos­ka ank­ku­ri­koh­tien lu­ku­mää­rä pie­ne­nee jo­pa 30 pro­sen­til­la
 • työa­i­ka ly­he­nee kos­ka lii­to­so­sia tar­vi­taan jo­pa 30 pro­sent­tia vä­hem­män

No­pea be­to­noin­ti

kor­kea sal­lit­tu va­lu­pai­ne 

Voi­daan käyt­tää ra­joit­ta­mat­to­mas­ti myös hel­pos­ti kä­si­tel­tä­vään tai it­se­tii­vis­ty­vään be­to­niin

 • suu­ria kuor­mia kan­nat­ta­van pal­kin I tec 20 an­sios­ta
 • Top100 tec-jäy­kis­te WU14
 • Ank­ku­ri­jär­jes­tel­mä 20,0

Kus­tan­nuk­sia sääs­tä­vä

erin­o­mai­nen ma­te­ri­aa­lin käyt­töa­s­te 

Al­hai­sem­pi ma­te­ri­aa­lin tar­ve ja help­po asen­nus

 • suu­ret palk­ki­vä­lit sil­lois­sa
 • op­ti­moi­u­tu as­teik­ko sal­lii enem­män va­paut­ta ank­ku­rei­den ja li­säo­sien, ku­ten esim. sää­tö­sau­vo­jen asen­ta­mi­sel­le
 • por­taa­ton so­vi­tus ha­lut­tuun ank­ku­ri­vä­liin

Ark­ki­teh­to­nis­ten edel­ly­tyk­set voi­daan to­teut­taa ta­lou­del­li­sem­min

suu­ri ank­ku­rias­teik­ko ja va­paa muot­ti­pin­nan va­lin­ta 

Erin­o­mai­set be­to­ni­pin­nat

 • pa­rem­pi ta­sai­suus jäy­kem­mil­lä muo­teil­la
 • muot­ti­pin­nan ruu­vaa­mi­nen ta­kaa ei jä­tä jäl­kiä
 • op­ti­moi­dut muot­ti­lii­tok­set vä­hen­tä­vät le­viä­mis­tä

Kat­ta­va työ­tur­val­li­suus

oi­kein so­vi­te­tuil­la ti­kas­jär­jes­tel­mil­lä ja työ­ta­soil­la 

 • tur­val­li­nen kul­ku ti­kas­jär­jes­tel­mäl­lä XS
 • ym­pä­riin­sä tur­val­li­nen työ­paik­ka Xsafe plus työ­ta­so­jär­jes­tel­mäl­lä
 • muo­tin kä­sit­te­ly on tur­val­lis­ta ja help­poa sii­hen kuu­lu­vien käy­tän­nöl­lis­ten li­sä­va­rus­tei­den ku­ten vi­no­tu­kien, siir­to­lait­tei­den jne. avul­la