calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Anvendelse af BIM-metoder ved projektet „Gelbe Haide“ regnvandsbassin reducerer brugen af forskalling

Virtuelt projekteret – hurtigere implementeret

22-01-2020 | Østrig
Anvendelse af BIM-metoder ved projektet „Gelbe Haide“ regnvandsbassin reducerer brugen af forskalling
Til opførelsen af et regnvandsbassin i 23. Wiener distrikt udarbejdede Doka eksperterne på basis af metoden Building Information Modeling (BIM) en virtuel model for at kunne planlægge vægforskallingen og takttiderne præcist. Hovedentreprenøren HABAU sparede derved udgifter og ressourcer på byggepladsen. Med den metode fordobledes forskallingseffektiviteten pr. arbejdskraft , og hver tredje dag blev der afsluttet et støbeafsnit.

Indtryk

  • Projekt Gelbe Haide (regnvandsbassin)
  • Projekt Gelbe Haide (regnvandsbassin)
Projektet „Gelbe Haide“ er det første BIM-projekt, som HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft har implementeret sammen med Doka. Byggeentreprenøren fik af byen Wien overdraget opgaven at opføre et regnvandsbassin, et overløbsbassin samt tilløbskanalen til regnvandsbassinet. Bassinet anvendes som beskyttelse mod oversvømmelse for de omkringliggende boligområder ned til Liesing floden, der løber midt igennem Wien. Når bassinet står færdigt ved udgangen af 2020, vil det kunne rumme 10 millioner liter regnvand og beskytte Liesingbach og de tilstødende veje mod oversvømmelse og snavs.

Virtuel model garanterer hurtig udførelse
Den oprindelige 3D-model i IFC-format stammer fra HABAU og blev derefter suppleret med forskallingsprojektering af BIM-eksperterne hos Doka. Udarbejdelsen af en virtuel model havde mange fordele. Størrelsen på forskallingsenhederne blev forlods konfigureret sådan, at de ikke skulle skilles ad på byggepladsen for at gøre dem klar til næste støbeafsnit. BIM-koordinator Bernhard Wieser: „Når man på forhånd beregner væggens takter i 3D-modellen, sikrer man sig en fejlfri projektering. For eksempel kunne vi straks fra begyndelsen af tage højde for alle parametre som for eksempel kranens løftekraft og rækkevidde – i det tilfælde 6 tons og 55 meter.“ Hver af de fem flytteenheder var 12,5 meter lang og med 5,5 tons lige akkurat så tung, at kranen kunne flytte dem i en enkelt arbejdsgang.

Alle projektansvarlige hos HABAU og Doka havde hele tiden adgang til 3D-modellen, som var blevet udarbejdet med Revit software fra Autodesk. Uden en fælles BIM-model mister man tid ved at anvende forskellige softwareløsninger. Ved den „traditionelle“ fremgangsmåde opretter man materiellister og overfører dem til modelleringssoftwaren. Ved at arbejde på en fælles projektplatform (CDE) blev kommunikationen og koordineringen for projektdeltagerne væsentligt nemmere. På den måde var det muligt allerede under projekteringen at tage højde for væsentlige kriterier, beretter Wieser. Det var således muligt at optimere den nødvendige forskallingsmængde, og man undgik ommonteringsarbejde, hvilket reducerede arbejdstiden og -udgifterne betydeligt.

Effektiv omgang med ressourcerne – også takket være BIM
Cirka hver tredje dag blev der forskallet en takt med fire mand. Normalt tager det fem dage og seks mand, fortæller BIM-koordinator Simon Berger, der fulgte projektet fra Dokas side. Til de i alt 13 takter skulle man bruge cirka to måneders byggetid. Så var de i alt 230 meter lange, 4,50 meter høje og 0,40 meter brede vægge færdige. På grund af den forlods afstemte taktplanlægning med BIM metoden blev der så godt som ikke brug for ekstra materiel på pladsen. Bernhard Wieser kalder det „minimering af liggegraden“ og beskriver det således: „Kunsten er at minimere ekstramateriellet så meget, at forskallingen er produktiv og ikke bare ligger stille.“

At alt på byggepladsen foregik som planlagt, frydede også byggelederen Robert Jungmeister fra HABAU: „Med Doka som projektpartner for forskallingsløsninger til in-situ beton sikrede vi en velfungerende byggeproces og arbejdede til fuld tilfredshed efter Lean Management princippet, altså at omgås vores ressourcer så effektivt som muligt – både hvad angår arbejdskraft og materiel.“

Som vægforskalling valgte man kassetteforskalling Framax Xlife plus på grund af de trange pladsforhold mellem spunsvæggene og pladsbeton væggene. Der blev støbt med fækalresistent beton C30/37 B6 C3A.
Resumé:
Projekt: Gelbe Haide
Beliggenhed: Wien, Österreich
Bygningskategori: Regnvandsbassin
Bygherre: Byen Wien
Byggeentreprenør : HABAU Hoch und Tiefbaugesellschaft m. b. H.
Forskallingsplanlægning: Doka Wien, Doka Competence Center BIM
Produkter: Kassetteforskalling Framax Xlife plus, Søjleforskalling RS, Stålrørsstøtte Eurex 20, Sikkerhedsplatforme XP med sikkerhedsrækværk
Byggeservice: 3D-BIM-model i IFC-format til vægforskallingen med taktning, taktplan, arbejdsplaner, virtual-reality-model i Enscape
Byggestart (i alt): 1. april 2019
Byggeperiode væg: 2 måneder
Byggeslut: December 2020
Oversigt over produkter og services
Doka projekter i hele verden

Dette kan også interessere dig:

Doka support the construction of Storstrøm Bridge

26.11.2021 | Nyheder

Doka Online Shop lanceres i nye lande

20.08.2021 | Presse

Har du et spørgsmål til en artikel? Kontakt os!

Felter med * er obligatoriske felter!
* Formular ikke fuldstændig!
Beskeden blev ikke sendt. Prøv igen senere!