calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

DOKA - KONTAKTY

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Vedúci oddelenia odbytu
Ing. Vladimír Skovajsa
+421 903 243 524
vladimir.skovajsa@doka.com

Bratislava
Ing. Ladislav Grell
+421 903 219 225
ladislav.grell@doka.com

Ján Pastierik
+421 904 848 381
jan.pastierik@doka.com

Ing. Ivan Frývaldský - mostné projekty
+421 903 448 099
ivan.fryvaldsky@doka.com

Západné Slovensko
Ing. Libor Petrovič
+421 903 751 929
libor.petrovic@doka.com

Stredné Slovensko
Bc. Filip Feldmajer
+421 902 896 489
filip.feldmajer@doka.com

Východné Slovensko
Ing. Peter Sabolčík
+421 903 701 680
peter.sabolcik@doka.com

CENTRÁLA - BRATISLAVA

DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.
Ivanská cesta 28
821 04 Bratislava 2

Korešpondenčná adresa:
P.O.Box 58
820 16 Bratislava

Tel: +421 2 48 20 21 11
slovakia@doka.com

Otváracia doba - SKLAD: 07:30 - 15:30 hod

IČO: 31 354 335 │OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.:5405/B

VEDENIE


Konateľ spoločnosti
Ing. Ľudovít Molnár
+421 2 48 20 21 18
ludovit.molnar@doka.com

Prokurista
Ing. Ondrej Sarmány
+421 2 48 20 21 16
+421 903 755 501
ondrej.sarmany@doka.com

Asistentka konateľa
Terézia Turániová
+421 2 48 20 21 18
terezia.turaniova@doka.com

ODBORNÍ PORADCOVIA


Vedúci oddelenia odbytu
Ing. Vladimír Skovajsa
+421 903 243 524
vladimir.skovajsa@doka.com

Odborní poradcovia - Bratislava
Ing. Ladislav Grell
+421 903 219 225
ladislav.grell@doka.com

Ján Pastierik
+421 904 848 381
jan.pastierik@doka.com

Odborný poradca - západné Slovensko
Ing. Libor Petrovič
+421 903 751 929
libor.petrovic@doka.com

Odborný poradca - mostné projekty
Ing. Ivan Frývaldský
+421 903 448 099
ivan.fryvaldsky@doka.com

Produktový manažér
Ing. Peter Martinák
+421 904 840 142
peter.martinak@doka.com

TECHNICKÉ ODDELENIE


Vedúci technického oddelenia
Vazul Ollé
+421 2 48 20 21 14
+421 903 421 150
vazul.olle@doka.com

Vedúca technickej skupiny
Ing. Danica Balážová
+421 2 48 20 21 36
+421 903 751 981
danica.balazova@doka.com

Technici


Vladimír Lederleitner
+421 2 48 20 21 26
+421 903 528 795
vladimir.lederleitner@doka.com

Alexander Nagy
+421 2 48 20 21 60
alexander.nagy@doka.com

Ing. Tomáš Minárik
+421 2 48 20 21 52
tomas.minarik@doka.com

Ing. Ján Telgársky
+421 2 48 20 21 53
jan.telgarsky@doka.com

Ing. Peter Sýkora
+421 2 48 20 21 35
peter.sykora@doka.com

Ing. Imrich Purdek
+421 2 48 20 21 34
imrich.purdek@doka.com

Ing. Róbert Kudláč
+421 2 48 20 21 31
robert.kudlac@doka.com

Ing. Adrián Poór
+421 2 48 20 21 30
adrian.poor@doka.com

LOGISTIKA


Vedúci logistiky
Ing. Juraj Žiak
+421 2 48 20 21 54
+421 910 165 219
juraj.ziak@doka.com

Logistika
Filip Juráček
+421 2 48 20 21 39
filip.juracek@doka.com

Petronela Lisá
+421 2 48 20 21 51
petronela.lisa@doka.com

MARKETING


Marketing manager
Ing. Martina Miklošová
+421 2 48 20 21 33
martina.miklosova@doka.com

OBCHODNÉ ODDELENIE


Vedúci obchodného oddelenia
Stanislav Gunda
+421 2 48 20 21 19
stanislav.gunda@doka.com

Referenti obchodného oddelenia
Mgr. Sylvia Szabóová
+421 2 48 20 21 61
sylvia.szaboova@doka.com

Ing. Eva Zámečníková
+421 2 48 20 21 59
eva.zamecnikova@doka.com

Vymáhanie pohľadávok
Juraj Purdek
+421 2 48 20 21 37
juraj.purdek@doka.com

PERSONÁLNE ODDELENIE


Vedúca personálneho oddelenia
Eva Molnárová
+421 2 48 20 21 13
eva.molnarova@doka.com

EKONOMICKÉ ODDELENIE


Vedúci ekonomického oddelenia
Mgr. Richard Petrakovič
+421 2 48 20 21 48
richard.petrakovic@doka.com

Hlavná účtovníčka
Miriam Machotková
+421 2 48 20 21 44
miriam.machotkova@doka.com

Účtovníčka
Jaroslava Molnárová
+421 2 48 20 21 22
jaroslava.molnarova@doka.com

Asistentka ekonomického, obchodného a personálneho odd.
Margit Németh Reicher
+421 2 48 20 21 11, +421 2 48 20 21 43
margit.reicher@doka.com

SKLAD


Vedúci skladu
Barnabás Ollé
+421 910 213 974
+421 2 48 20 21 46
barnabas.olle@doka.com

Zástupca vedúceho skladu
Jozef Polák
+421 910 210 977
+421 2 48 20 21 47
jozef.polak@doka.com

Montážny majster
Alojz Chňapko
+421 903 755 601

Manažér kvality servisu materiálu
Ing. Daniel Čierny
+421 2 48 20 21 29

Administratívny pracovník v sklade
Erik Fegyveres
+421 2 48 20 21 23

POBOČKA BANSKÁ BYSTRICA

DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.
Pobočka Banská Bystrica
Majerská cesta 138
974 01 Banská Bystrica

Tel: +421 48 47 00 480

Vedúci pobočky
Ing. Peter Miadok
+421 48 47 00 481
+421 903 716 756
peter.miadok@doka.com

Odborný poradca - stredné Slovensko
Bc. Filip Feldmajer
+421 48 47 00 486
+421 902 896 489
filip.feldmajer@doka.com

Technické oddelenie
Tomáš Dobrík
+421 48 47 00 485
+421 904 604 959
tomas.dobrik@doka.com

Ing. Igor Frgelec
+421 48 47 00 484
+421 904 604 959
igor.frgelec@doka.com

Logistika
Ivana Mišíková
+421 48 47 00 480
ivana.misikova@doka.com

Vedúci skladu
Peter Plško
+421 910 215 288
+421 48 47 00 482
peter.plsko@doka.com

Zástupca vedúceho skladu
Peter Kudla
+421 48 47 00 487

POBOČKA PREŠOV

DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.
Pobočka Prešov
Košická 48 / P.O.Box 34
080 05 Prešov 5

Tel: +421 51 77 23 919

Vedúci pobočky
Ing. Pavol Káposztás
+421 903 902 509
+421 51 74 85 212
pavol.kaposztas@doka.com

Odborný poradca - východné Slovensko
Ing. Peter Sabolčík
+421 903 701 680
peter.sabolcik@doka.com

Logistika
Mgr. Martina Jochmanová
+421 901 911 848
+421 51 74 85 221
martina.jochmanova@doka.com

Technické oddelenie
Ľudovít Hympán
+421 51 74 85 210
+421 910 547 152
ludovit.hympan@doka.com

Ing. Martin Ignác
+421 51 74 85 215
+421 910 547 152
martin.ignac@doka.com

Vedúci skladu
Róbert Dancák
+421 910 212 736
+421 51 74 85 220
robert.dancak@doka.com

Zástupca vedúceho skladu
Dalibor Cehelník
+421 51 74 85 217