calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Uhlíková stopa výrobku

Udržateľnosť založená na údajoch

Transparentnosť pre udržateľnosť:
Ako uhlíková stopa výrobku prispieva
k ekologickejšej budúcnosti

V posledných rokoch sa čoraz viac skloňuje otázka emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú počas celého životného cyklu výrobku, a ich vplyvu na klímu. Uhlíková stopa výrobku (PCF) môže pomôcť pri poskytovaní potrebných odpovedí a ešte oveľa viac.

Uhlíková stopa výrobku (PCF) meria celkové emisie skleníkových plynov (GHG) vyprodukované výrobkom vo všetkých príslušných fázach jeho životného cyklu. PCF je kľúčovým ukazovateľom príspevku výrobku k zmene klímy, a preto poskytuje cenný nástroj pre spoločnosti a spotrebiteľov, ktorí chcú vyhodnotiť vplyv jednotlivých výrobkov na životné prostredie a zaviesť cielené opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov.

Tím spoločnosti Doka ako prvý v oblasti debnenia už vykonal posúdenie životného cyklu podľa normy ISO 14044 pre viac ako 7 000 výrobkov. Spoločnosť Doka poskytuje svojim zákazníkom údaje a odborné znalosti na tému uhlíkovej stopy od roku 2022.

Doka Framax Xlife plus
  Stavenisko s inžinierom Doka

  Splnenie požiadaviek na udržateľnosť

  Stavebníctvo je zodpovedné za takmer 40 % celosvetových emisií. Dekarbonizácia tohto odvetvia má zásadný význam. Preto sa vo verejných súťažiach čoraz viac požaduje transparentnosť a od dodávateľov sa vyžaduje, aby zverejňovali emisnú stopu CO2stavieb a výrobkov. V spoločnosti Doka vás podporujeme vo vašom poslaní úspešne splniť nové požiadavky na udržateľnosť.

  Dva trámy Doka

  Rozhodovanie na základe dôkazov

  Ako zákazník spoločnosti Doka si môžete porovnať uhlíkovú stopu našich výrobkov a urobiť informované a ekologické rozhodnutia. Týmto spôsobom môžete zlepšiť emisnú stopu svojej spoločnosti v oblasti CO2.

  Nákladné auto Doka na lodenici

  Dekarbonizácia dodávateľského reťazca

  Smernica o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD), ktorú schválil Parlament EÚ v roku 2022, bude od väčšiny spoločností vyžadovať, aby vypočítavali svoje emisie skleníkových plynov na všeobecnom základe. Zahŕňa to priame aj nepriame emisie z dodávateľských reťazcov na vyšších a nižších úrovniach. Našim zákazníkom pomáhame vypočítať ich emisie rozsahu 3 poskytnutím potrebných údajov o našich výrobkoch.

  Logo Net Zero by 2040

  Základ pre udržateľný vývoj výrobkov a cielené opatrenia na zníženie emisií

  PCF pre nás nie je konečným cieľom, ale nástrojom na identifikáciu ohnísk CO2 počas celého životného cyklu výrobku. Umožňuje nám prijať cielené opatrenia na účinné zníženie emisií skleníkových plynov nášho súčasného portfólia výrobkov. Naše zistenia ohľadom uhlíkovej stopy výrobkov zapracovávame aj do nových vývojových projektov. To zahŕňa použitie správnych materiálov a zníženie spotreby materiálu pri zachovaní rovnakej nosnosti. Naším konečným cieľom je vytvoriť prirodzene udržateľné výrobky, ktoré budú zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní našej stratégie nulových čistých emisií do roku 2040.

Ako môžem získať prístup k údajom PCF spoločnosti Doka?

V súčasnosti sú údaje PCF pre požadované debniace výrobky Doka k dispozícii elektronicky na základe individuálnej žiadosti. V prípade potreby sa obráťte na doleuvedenú kontaktnú osobu spoločnosti Doka.

Sú údaje PCF k dispozícii aj pre produkty na prenájom?

Rozlišujeme medzi prenájmom a kúpou. PCF vieme vypočítať aj alikvotne za príslušnú dobu prenájmu debnenia.

Sú údaje PCF k dispozícii aj pre lešenárske riešenia, ako je Ringlock?

Pracujeme na tom a čoskoro budú k dispozícii údaje aj pre naše lešenárske riešenia.

Kontakt

Julia Weber
Julia WEBERVedúca oddelenia riadenia udržateľnosti spoločnosti Doka