calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Využitie nízkouhlíkového betónu v stavebníctve

Práca s betónovými zmesami so zníženým obsahom CO2

Stavebníctvo sa podieľa 37% na celosvetových emisiách skleníkových plynov. Ak by toto odvetvie bolo krajinou, bolo by na treťom mieste v celosvetových emisiách po USA a Číne. V spoločnosti Doka sme sa zaviazali, že výrazne prispejeme k vytvoreniu udržateľnej budúcnosti. Náš záväzok znižovať emisie sa sústreďuje nielen na naše procesy. Zameriavame sa aj na kľúčové faktory, ako je napríklad stavebný materiál betón. Musíme si uvedomiť, že v budúcnosti je používanie betónu na výstavbu nevyhnutné. Mali by sme teda spolupracovať na tom, aby bola betónová výstavba ekologickejšia.

Prečo betón?

Vďaka svojim jedinečným fyzikálnym vlastnostiam sa betón stal nenahraditeľným v modernom stavebníctve, najmä pri výstavbe alebo rekonštrukcii kľúčovej infraštruktúry. Napríklad v USA každý tretí most naliehavo potrebuje generálnu opravu alebo výmenu. Európa čelí podobným výzvam. V Nemecku si modernizáciu vyžaduje približne 16 000 mostov. Betón je tiež nevyhnutný na vytvorenie bývania pre rastúcu svetovú populáciu, pretože do roku 2050 bude potrebovať bývanie ďalších 2,5 miliardy ľudí.

Prečo má betón takú nízku uhlíkovú stopu?

Štandardný betón obsahuje cement. Ak sa bližšie pozrieme na bežný betón, približne 80 % emisií skleníkových plynov sa uvoľňuje z cementového slinku, ktorý je tak zodpovedný za značnú časť emisií skleníkových plynov (GHG). K tejto klimatickej problematike prispievajú dva hlavné procesy. Po prvé, proces pálenia, pri ktorom sa surový vápenec premieňa na cementový slinok, si vyžaduje veľmi vysoké teploty (1 450 °C), čo znamená vysokú spotrebu paliva a s tým súvisiace emisie. Po druhé, chemická reakcia počas procesu spaľovania tiež uvoľňuje CO2.

Čo je betón so zníženým obsahom CO2?

Betón so zníženým obsahom CO2 má v porovnaní so štandardným betónom výrazne nižší potenciál emitovať skleníkové plyny. Kľúčovým faktorom tohto zníženia emisií je radikálne zníženie obsahu slinku. Zníženie obsahu slinku v cemente znižuje aj súvisiace emisie CO2.

Aké sú výzvy týkajúce sa betónu so zníženým obsahom CO2?

Tieto nové betónové zmesi sa správajú inak ako bežný betón. Slinok, ktorý prispieva k rýchlemu rozvoju pevnosti, je škodlivý pre životné prostredie kvôli vysokým emisiám CO2pri spaľovaní. Pri znížení obsahu slinku trvá tvrdnutie betónu dlhšie, najmä pri nízkych teplotách. V dôsledku toho musí debniaci materiál zostať na stavenisku dlhší čas, čím sa zvyšujú náklady a spotreba zdrojov stavebnej spoločnosti.

Čím môže Doka prispieť k zníženiu emisií CO2 pri výstavbe betónových konštrukcií?

Náš príspevok k dekarbonizácii stavebníctva vychádza z nášho vlastného záväzku dosiahnuť do roku 2040 nulové čisté emisie a vytvoriť dlhodobú perspektívu pre betónové konštrukcie prostredníctvom inovácií výrobkov pre našich zákazníkov.

Kľúčovým prvkom našej stratégie udržateľnosti je stabilná a trvalá dekarbonizácia. Ako jeden z popredných svetových výrobcov debnenia pôsobíme na rozhraní medzi debnením a betónom. Vyvíjame nové technológie na znižovanie emisií CO2 v betóne a zapracovávame do nich najnovší výskum a výsledky našich pilotných projektov. Úzko spolupracujeme aj s výrobcami a dodávateľmi betónu. V blízkej budúcnosti nám inteligentné debniace systémy pomôžu nákladovo efektívne využívať ekologický betón na stavbách po celom svete.

Naším cieľom je neustále meniť betón k lepšiemu a vytvárať betón vhodný pre zelenú budúcnosť. Používaním pokročilých debniacich technológií a neustálym zameriavaním sa na inovácie sa snažíme vytvárať pridanú hodnotu pre našich zákazníkov, priemysel a životné prostredie.

Naším poslaním je podporovať našich zákazníkov pri vývoji betónových zmesí so zníženým obsahom CO2 a ich bezpečnom a efektívnom používaní na stavbách.

Logo Čistá nula do roku 2040

Doka riešenia pre betónové zmesi so zníženým obsahom CO2

Optimalizácia návrhu betónovej zmesi na zníženie emisií CO2

Softvér, vybavenie a poradenstvo - pre dodávateľov betónu a výrobcov prefabrikátov

Poradenstvo

Využite individuálne poradenstvo našich odborníkov o tom, ako znížiť emisie CO2 na vašich projektoch z monolitického betónu. Konzultačné a laboratórne služby šité na mieru sú zamerané na zníženie spotreby energie pri spracovaní betónu. Využite potenciál optimalizáciou betónových zmesí a procesov.

Kalibrácia betónu

Na efektívne využitie betónu so zníženým obsahom CO2 sú kľúčové poznatky o vývoji pevnosti mladého betónu v reálnom čase. Určte a optimalizujte pevnosť mladého betónu v tlaku pomocou nášho našej digitálnej služby Concremote ešte pred začiatkom samotného projektu.

Ďalšie informácie o Concremote

Práca na stavbe s betónovými zmesami so zníženým obsahom CO2

Senzory, softvér a debnenie - pre stavebné spoločnosti. Produktivita a bezpečnosť s betónovými zmesami so zníženým obsahom CO2 na stavenisku

Monitorovanie betónu

Betón so zníženým obsahom CO2 tuhne dlhšie, najmä pri nízkych teplotách. Preto je o to dôležitejšie získať v reálnom čase prehľad o vývoji pevnosti betónovej konštrukcie v ranom štádiu. Naša služba na monitorovanie betónu - Concremote - meria zrelosť mladého betónu na stavbe alebo v prefabrikáte. Na základe vypočítanej zrelosti sa určuje pevnosť mladého betónu v tlaku. Betón so zníženým obsahom CO2 je tak možné riadiť efektívne a hospodárne.

Výskum budúcnosti udržateľnej betónovej konštrukcie

Odteraz máme k dispozícii riešenia na podporu našich zákazníkov pri efektívnom využívaní betónu so zníženým obsahom CO2 v ich stavebných projektoch. Tu však nekončíme. Investujeme do budúcnosti udržateľnej betónovej výstavby.

Výskumné projekty siahajú od optimalizácie betónových zmesí pomocou umelej inteligencie až po vývoj funkčného prototypu inteligentného vyhrievaného debnenia. Chceme vám predstaviť posledný z nich.

Výskumný projekt RCC2: Úspora CO2 až do 80% pri výstavbe s inovatívnym betónom

Construction workers pouring concrete into a functional prototype of an intelligent heated formwork

V rakúskej výskumnej štúdii RCC2 (betón so zníženým obsahom uhlíka) sa skúmal potenciál inovatívnych návrhov betónových zmesí na dekarbonizáciu betónu. Konzorcium so širokou základňou testovalo spôsoby, ako zaviesť betón so zníženým obsahom CO2 a dokonca klimaticky neutrálny betón ako nový stav techniky.

Ich spoločným cieľom je prekonať technické, právne a ekonomické prekážky pri zavádzaní betónu so zníženým obsahom CO2 ako nového stavu techniky a otvoriť cestu tomuto stavebnému materiálu šetrnému k životnému prostrediu na rakúskych stavbách.

Tlačová správa Projekt RCC2

Hľadáte spôsoby, ako znížiť uhlíkovú stopu v betónovej konštrukcii?

Naši odborníci vám radi pomôžu.

Werner Wenighofer

Werner Wenighofer

Digitálne služby Doka