calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Vieme, ako preraziť

Debniace riešenia pre váš projekt tunela

_Rozumieme komplexným projektom tunelov

Toto pochopenie sa zakladá na našich skúsenostiach v oblasti infraštruktúrnych projektov na celom svete. Flexibilita a inovácia sú našimi silnými stránkami, a tým aj kľúčom k úspechu.


Flexibilita je pri tunelových stavbách základom úspešnej a hospodárnej realizácie. My z Doky sme od začiatku vaším kompetentným partnerom. Počúvame vás a kladieme správne otázky, aby sme identifikovali výzvy a faktory, ktoré ovplyvňujú projekt. Spoločne s našimi partnermi a ich zákazníkmi tak chceme včas zvoliť tú správnu cestu. To začína často ešte predtým, než sa skutočne začne s realizáciou projektu.


Ďalším faktorom úspechu je naše široké portfólio debniacej techniky - od štandardných systémov až po individuálne debniace riešenia. Vždy sa snažíme nájsť pre našich zákazníkov vhodné riešenie - pri ktoromkoľvek spôsobe výstavby tunela. Okrem toho nám naša medzinárodná logistika umožňuje rýchlo reagovať na nepredvídateľné vplyvy v ktorejkoľvek časti sveta.

Preto sme výkonným a spoľahlivým partnerom pri stavbe tunelov.


 

Rozumieme požiadavkám

Vhodné riešenie pre každú metódu výstavby tunelov

Cieľom technického riešenia debnenia je hospodárnosť stavebného projektu pri dodržaní maximálnych štandardov kvality a bezpečnosti. K tomuto cieľu vedú rôzne cesty. Preto spoločnosť Doka poskytuje vysoko kompatibilné modulárne debniace systémy. Z toho vyplýva časová a nákladová výhoda, ktorá našim zákazníkom zaisťuje konkurencieschopnosť.

Výstavba tunelov hĺbením

Pre tunely s metódou výstavby hĺbením sa vyhĺbi stavebná jama, ktorá je obsluhovaná z povrchu. Po dokončení sa stavebná jama znovu zasype a úseky tunela sa prekryjú. Tunely realizované hĺbením majú väčšinou rámový príp. pravouhlý profil alebo tvar klenby, zhotovenie prebieha členenou, čiastočne monolitickou alebo monolitickou metódou výstavby.

Vaše výhody s Dokou

Dostanete inovatívne a ekonomicky optimalizované debniace riešenie z prenajímateľného stavebnicového systému. Perfektne prispôsobené metóde výstavby hĺbením a požiadavkám projektu, ako aj požiadavkám našich zákazníkov. Vďaka našim službám a ponukám servisu pre Vás z našich hospodárnych produktov navrhneme to najlepšie možné debniace riešenie.

Výstavba tunelov razením

Pri tuneloch zhotovovaných razením sa potrebný dutý priestor v masíve vytvára konvenčným alebo strojovým razením a priebežne sa istí. Po rôznych typoch zaistenia , ako napríklad striekaný betón a hydroizolácia, sa vnútorná konštrukcia tunela dokončuje rôznymi spôsobmi.

Vaše výhody s Dokou

Prenajímateľné, kompletné debniace riešenie navrhnuté podľa projektu, ktoré zohľadňuje časovú a nákladovú optimalizáciu postupu výstavby, je vhodné pre všetky dimenzie prierezu, od štôlní cez tunely až po kaverny.

Razenie tunelov s vopred pripraveným stropom

Pre tunel s metódou razenia s vopred pripraveným stropom, nazývanou aj polootvorený spôsob výstavby, je na začiatku potrebné zhotoviť predbežný výkop, ktrého spodná časť je vytvorená z vŕtaných pilót alebo podzemných stien za účelom paženia stavebnej jamy. V ďalšom kroku sa na toto paženie, ako aj na zeminu ležiacu medzi pažením, betónuje strop ("poklop"). Nasleduje zasypanie stavebnej jamy a stropu. Tunel sa razí pod stropom a postupne sa zhotovujú jednostranné steny a základová doska vnútorného ostenia.

Vaše výhody s Dokou

Včasné dodanie debniaceho riešenia podľa projektu a požiadaviek zákazníka, pozostávajúce predovšetkým z prenajímateľného štandardného debnenia, ktoré spĺňa bežné požiadavky alebo ich dokonca prevyšuje. Tým je zaručené čo najrýchlejšie uzatvorenie smerom k povrchu. Vďaka špecifickému projektovaniu, ako aj našej ďalšej ponuke služieb, dotvárame výhody pre zákazníka i stavbu.

Vhodné debniace riešenia pre váš stavebný projekt:

Pre stúpajúce nároky a rôzne spôsoby výstavby tunelov

Kontaktná osoba Large Scale Projects

Vďaka kvalitným riešeniam pre stále vyššie požiadavky rôznych metód výstavby tunelov predstavuje spoločnosť Doka spoľahlivého partnera pre váš tunelový projekt s globálnou poradenskou a praktickou kompetenciou v oblasti projektovania a inžinieringu: realizácia projektu odborníkmi.