calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

_Rozumieme trvalej udržateľnosti.

Všade sa hovorí o trvalej udržateľnosti. Avšak pokiaľ sa neodrazí v reálnom živote, ide len o modernú frázu. V našej spoločnosti aktívne uplatňujeme princíp udržateľnosti už mnoho desaťročí, pretože ju považujeme za dôležitú súčasť hospodárnosti na stavbe.

Udržateľnosť má veľa podôb.

Trvalo udržateľné produkty a služby

Vysoká kvalita produktov a vysoká ochrana pred opotrebovaním materiálu znamená dlhú životnosť a bezpečnosť. Vďaka ISO 9001 a ISO 14001 spĺňajú všetky Doka-produkty najvyššie nároky na kvalitu a životné prostredie. Okrem toho je každá nová generácia produktov kompatibilná s už existujúcou. Kompatibilita je základným predpokladom dlhej životnosti produktu. Predĺžená životnosť produktu predstavuje úsporu zdrojov a prispieva tak k pozitívnej bilancii efektivity.

Trvalo udržateľné obchodné modely

Prenájom namiesto kúpy - trvalo udržateľný model skupiny Doka, ktorý vychádza v ústrety vždy rýchlejším udeleniam zákazky a skráteným cyklom plánovania, a popri tom šetrí zdroje vo forme energie a surovín. Aj prostredníctvom Doka-predmontáže debnenia ušetria Doka zákazníci veľa, napríklad náklady na montáž a náročné pracovné postupy. Tu sa debniace zostavy zhotovujú ekologicky na mieru tak, že sa jestvujúce Doka-systémy kombinujú s individuálnymi riešeniami. Doka-servis zariadení predlžuje životnosť, poskytuje bezpečnosť a šetrí čas a náklady vďaka bezchybne fungujúcemu materiálu .

Trvalo udržateľná logistika

Významným faktorom perfektnej realizácie stavby je logistika. Skupina Doka k tomu prispieva svojimi medzinárodnými logistickými uzlami. Tie zabezpečujú vďaka svojej blízkosti k zákazníkom vysokú dostupnosť a flexibilnú a rýchlu dodávku na stavby. Okrem toho krátke prepravné trasy trvalo znižujú emisie CO2.

Faktor trvalej udržateľnosti - Vzdelávanie a doškoľovanie

Dobre kvalifikovaní zamestnanci nie sú len múdre, ale predovšetkým aj vysoko motivované sily zamerané na hľadanie riešení. To je dôležité, pretože stavebné projekty sú stále komplexnejšie a vyžadujú stále vyššiu efektívnosť. Preto skupina Doka značne investuje do priebežného vzdelávania svojich zamestnancov. A tým trvalo získava lojálnych zamestnancov.

Bezpečnosť na stavbe

Bezpečnosť pracovníkov na stavbe má v skupine Doka najvyššiu prioritu. Preto sme založili iniciatívu Doka Safety, zameranú prostredníctvom školení na zvyšovanie zákazníckeho povedomia o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti na stavbe. Bezpečnosť výrazne motivuje pracovníkov na stavbe k vysokým výkonom a redukuje riziko pesimistického scenára - zastavenia stavby. Na základe štúdií vieme posúdiť, že faktor kalkulovania „návratnosti prevencie“ je 2,2.