calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

_Rozumieme projektom.

Každá stavba prechádza svojím vlastným procesom od plánovania až po dokončenie. Čím skôr sa do tohto procesu zapojíme, tým lepšie pochopíme projekt a o to viac môžeme zvýšiť jeho hospodárnosť. Našich zákazníkov sprevádzame v každej fáze ich projektu. Ponúkame všetko z jednej ruky - produkty, služby, plánovanie, projektový manažment a logistiku.

Alfou a omegou úspechu je perfektný projektový manažment

Aby do seba všetko perfektne zapadalo, sprevádza Doka projektový manažment zákazníkov počas vývoja projektu, fázy rozhodovania, prípravy prác, realizácie stavby a dokončenia stavby.

Vývoj optimálnych debniacich riešení

Skupina Doka vytvára spoločne so svojimi zákazníkmi základ hospodárnosti projektu prostredníctvom podrobných analýz, objektívneho posúdenia rizík, podpory v tendrovej fáze, výberu správneho debnenia, presného projektovania a kalkulácie. Z tohto hľadiska je označenie „Engineered by Doka“ znakom vysokej inžinierskej kompetencie.

Koordinácia priamo na stavbe

Každá krajina a každý projekt má iné požiadavky na materiál a techniku. Montážni majstri z našej centrály preto zohrávajú priamo na stavbe dôležitú úlohu. O profesionálny postup prác na stavbe sa pričiňujú aj školenia, na ktorých sa stavebný personál oboznámi s Doka- produktmi a ich správnym používaním.

Perfektne organizovaná logistika

Vyzdvihnutie a vrátenie materiálu just-in-time – dostupnosť debnenia je dôležitým faktorom pre časovo a nákladovo efektívnu realizáciu projektu. Každé meškanie stojí peniaze. Skupina Doka preto vytvorila celosvetovú logistickú sieť, ktorá zabezpečuje blízkosť k príslušnej stavbe a disponuje príslušnými kapacitami.