calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Kariérne možnosti v spoločnosti Doka

V spoločnosti DOKA nerobíme rozdiel medzi mužmi a ženami: Rozhodujúce sú vedomosti, postoje a angažovanosť. Sme dobrým a spoľahlivým zamestnávateľom s kvalitou, za ktorú ručíme, na všetkých úrovniach, už veľa rokov a v každom ohľade.

U nás funguje spolupráca medzi generáciami. Pretože vieme, že zručnosti skúsených ľudí sú rovnako dôležité ako silné nasadenie a aktuálne vedomosti mladších. Naša medzigeneračná práca a učenie vytvárajú win-win situáciu pre všetkých.

Uchádzači s praxou

Profesijná výmena v skupine Doka spája možnosti veľkej a medzinárodne činnej organizácie s kvalitou pracovísk lokálne zakotvenej spoločnosti. To prináša šance a istotu, vyžaduje však súčasne obetavosť a časovú, priestorovú a mentálnu mobilitu.

Aktuálna ponuka pracovných miest

Začínajúci

Dobrý začiatok zvyšuje chuť. Dodáva sebaistotu a podporuje stanovenie si osobných cieľov. V spoločnosti DOKA navyše rozširuje horizont do globálnej perspektívy a ukazuje rozmanitosť profesijných možností. Vďaka príležitosti realizovať svoje vedomosti v praktických zručnostiach rastie zároveň aj motivácia. Skupina Doka je praktická spoločnosť zameraná na riešenia.

Aktuálna ponuka pracovných miest
Znalosti a skúsenosti vás posunú ďalej.

Ten, kto si chce zaistiť svoj profesijný a osobný rozvoj, naštartovať zaujímavú kariéru alebo sa taktiež zapojiť na medzinárodnej úrovni, potrebuje zamestnávateľa, ktorý toto nielen umožní, ale aj aktívne podporí. My ponúkame tieto perspektívy, ako aj istú budúcnosť. Celosvetovo.

Prestup a začiatok

Dobrá príprava je kľúčom k úspechu. Preto venujeme veľa času optimálnej príprave našich ľudí na budúce úlohy: štruktúrovanými plánmi zapracovania, rotáciou prác a internými a externými seminármi, ako je napr. štvortýždňové školenie pre stredné technické kádre.

Stanovanie cieľov

Schopnosti sú naozaj cenné len vtedy, keď ich vieme cielene a účinne využiť. Dohody o spoločných cieľoch vyjadrujú, v čom spočívajú úlohy, výkonnostné kritériá a aj rámcové podmienky. Je to férová vec, ktorá dáva zúčastneným istotu ohľadom požadovaných riešení a výsledkov. To je základ pre pocit úspechu.

Študenti

Zúročiť sivú teóriu vo farebnom svete praxe, podieľať sa na dosahovaní výsledkov, vyskúšať si prácu na medzinárodnej úrovni, dokumentovať vlastný pokrok a úspešne ukončiť vzdelávanie. Skupina Doka sa vďaka svojej ponuke praxe a kontaktom stala užitočným sprievodcom a školiteľom pre mnohých študentov a študentky. A následne dôveryhodným zamestnávateľom.

Aktuálna ponuka pracovných miest
Prichádzajú veľké možnosti

Kto úspešne študuje, dokazuje svoj úprimný záujem o zvolený odbor a ochotu sa mu intenzívne a systematicky venovať. Túto snahu zvlášť podporujeme, pretože tento postoj charakterizuje aj tých ľudí, s ktorými chceme tvoriť aj našu budúcnosť, prinášať inovácie a dosahovať budúce úspechy.

Navzájom sa spoznať

S niekoľkými zahraničnými stážami za rok, s workshopmi a štúdiami v našich spoločnostiach a s praktickou podporou pri hľadaní tém pre záverečné a diplomové práce prispievame k rozvoju budúcich elít. Vytvárame si tak dobré meno u všetkých, ktorí už čoskoro budú v rozhodovacích pozíciách. U nás alebo v iných spoločnostiach.