calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
 
Ikona Manuály Doka

Manuály Doka

 

S manuálmi Doka máte vždy rýchlo a jednoducho poruke technické informácie o debniacich systémoch Doka.

Android aplikácia na Google Play
Dostupné na Apple App Store
Stiahnuť z Windows Store

Požiadavky na systém: Operačný systém Windows 10

Prehľad dôležitých funkcií

  • Možnosť získať informácie rýchlo a jednoducho
  • Obľúbené dokumenty vždy k dispozícii aj offline (Android a iOS)
  • Funkcia Share – zdieľanie obsahov dokumentu napr. so zákazníkom, kolegom, ...
  • Prvé animácie k dispozícii v aplikácii Responsive Design – Optimálne prispôsobenie na rôznych zariadeniach

Spôsob fungovania

Aplikácia Manuály Doka ponúka možnosť kedykoľvek si pozrieť informácie o produktoch a zaujímavé dokumenty k debniacim systémom.

Pre nájdenie potrebných dokumentov prechádzajte debniacimi systémami (pozri obr. 1). Dokumenty môžete otvoriť alebo stiahnuť (⁞). Budete k nim mať prístup aj vtedy, keď nie je k dispozícii internetové pripojenie.

Pre navigáciu v dokumente použite obsah. Okrem toho môžete použiť funkciu vyhľadávania alebo jednoducho listovať strany v dokumente. Okrem toho ponúka funkcia Share možnosť zdieľať zobrazené obsahy s inými osobami (pozri obr. 3).

Pod tlačidlom „Moje offline dokumenty“ (pozri obr. 4) získate prehľad o vašich uložených dokumentoch (Obľúbené).

Máte tiež možnosť zvoliť svoje preferované nastavenia ako napríklad jazyk aplikácie, jazyk dokumentov atď. (pozri obr. 5).

Ručenie

Prosím, rešpektujte, že táto ponuka informácií je obmedzená na vybrané debniace systémy a komponenty, verzie jazykov a krajín. Dokumenty, ktoré sú tu k dispozícii, napríklad informácie pre používateľov, sú čiastočne prispôsobené predpisom špecifickým pre danú krajinu, a preto sú v niektorých krajinách, použiteľné len obmedzene alebo vôbec.

Ste zodpovedný za správny výber dokumentov. Spoločnosť Doka preto nepreberá ručenie za správny výber dokumentov a ich ďalšie použitie. Môžete dokumenty použiť na určené účely, nezískate však mimo toho žiadne používateľské práva akéhokoľvek druhu. Predovšetkým je zakázané, aby ste dokumenty kopírovali, rozmnožovali alebo iným spôsobom zverejňovali.

Pre prípadné otázky k týmto dokumentom, ako aj k dokumentom, ktoré nie sú k dispozícii online, sa obráťte na pobočku Doka vo vašej blízkosti. Dokumenty sú k dispozícii aj na stránke www.doka.com/products. Ak si želáte niektorý dokument v papierovej verzii, obráťte sa na pobočku Doka vo vašej blízkosti.

Ochrana údajov

Pri prístupe na túto aplikáciu spracuje spoločnosť Doka GmbH, Josef-Umdasch-Platz 1, 3300 Amstetten (ďalej len „Doka“) nasledujúce osobné údaje: IP adresu

Okrem toho využíva spoločnosť Doka pri používaní aplikácie Google Analytics analytickú webovú službu spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na prístupovom zariadení, napr. počítači, a umožňujú analýzu používania týchto webových stránok. Informácie, ktoré podáva cookie o použití týchto webových stránok, sa spravidla prenesú na server Google v USA a uložia sa v ňom. Pri aktivácii anonymizácie IP sa však v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv IP adresa pre Google skráti. Úplná IP adresa sa na server Google v USA prenesie a tam skráti len vo výnimočných prípadoch. Na žiadosť zodpovednej osoby Google využije tieto informácie na vyhodnotenie používania týchto webových stránok, na zostavenie hlásení o aktivitách na webových stránkach a na poskytnutie ďalších služieb zodpovednej osobe, ktoré súvisia s využívaním jeho webových stránok a s využívaním internetu. IP adresa, ktorú sprostredkuje internetový prehliadač programu Google Analytics, sa nepriraďuje k iným údajom Google.

Spoločnosť Doka pri spracovaní osobných údajov uskutočňuje primerané technické a organizačné opatrenia podľa nariadenia o ochrane osobných údajov.

Kontakt

V prípade dopytov, resp. pre uplatnenie práv dotknutej osoby, kontaktujte, prosím, spoločnosť Doka na nasledujúcej adrese:

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten, Rakúsko
Tel. +43 7472 605-0
Fax +43 7472 64430

info@doka.com
www.doka.com