calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose

Vyhlásenie o ochrane údajov − aplikácia Doka Tools

Stav: máj 2018

App Icon Doka Tools
Doka Tools AppDoka App Store

I. Predmet vyhlásenia

„Doka“ (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Rakúsko; zodpovedný orgán v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) berie ochranu osobných údajov vážne. Je samozrejmé, že z tohto dôvodu spracúva spoločnosť Doka osobné údaje v súlade s predpokladmi uplatniteľných právnych predpisov, predovšetkým v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

„Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, ako napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, ako aj IP adresa.

Toto vyhlásenie má za cieľ informovať návštevníka o účele a rozsahu spracovania osobných údajov v našej aplikácii Doka Tools.

II. Spracovanie pri používaní aplikácie

Pri používaní našej aplikácie na čisto informatívne účely, t. j. keď sa nezaregistrujete, ani iným spôsobom neposkytujete informácie, zbierame iba osobné údaje, ktoré odosiela váš prehliadač. Pri spustení našej aplikácie zbierame ďalej uvedené údaje, ktoré sú pre nás technicky dôležité, aby sme vám aplikáciu dali k dispozícii a zaručili jej stabilitu a bezpečnosť: IP adresu a IP sídlo, dátum a čas žiadosti, odchýlku časovej zóny od greenwichského stredného času (GMT), obsah požiadavky (konkrétnu stránku), stav prístupu/stavový kód HTTP, každý objem prenesených dát, internetovú stránku, z ktorej požiadavka prišla, operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača, počet, trvanie a dobu spustení, vyhľadávače a kľúčové slová, ktoré ste použili, typ prehliadača, veľkosť obrazovky a operačný systém

Pri vytváraní súborov PDF v aplikáciách „Oplimalizácia Dokaflex“ a „Dokaflex 30 tec“ vás vyzveme, aby ste zadali nasledovné údaje: názov projektu, meno staviteľa, spoločnosť a komponent.

Tieto údaje sa odosielajú spoločnosti Doka a použijú sa len na vygenerovanie súboru PDF. Údaje sa vymažú okamžite po vytvorení súboru PDF. Tieto údaje sa iným spôsobom nepoužijú.

Prenos údajov

K prenosu vašich údajov tretím stranám (spracovateľom) zo zásady nedochádza, okrem prípadov, keď sme k tomu zákonom viazaní, keď je poskytnutie údajov potrebné na vykonanie našich zmluvných povinností, alebo ak ste predtým výslovne súhlasili s poskytovaním svojich údajov.

III. Práva dotknutých osôb a kontakt

Spoločnosť Doka upozorňuje na to, že používateľ má v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov, takzvané právo dotknutej osoby, a síce právo na informácie, prenos údajov, nesúhlas a vymazanie. Ak si chcete uplatniť toto právo, alebo máte ďalšie otázky o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Doka, kontaktujte:

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Rakúsko

S vašimi otázkami na tému ochrana údajov sa obracajte na: dataprotection@doka.com

Pokiaľ ide o právnu ochranu údajov, používateľ má tiež právo sťažovať sa na orgáne pre ochranu údajov Rakúskej republiky: https://www.dsb.gv.at/

IV. Prispôsobenie vyhlásenia o ochrane údajov

Spoločnosť Doka pravidelne spravuje svoje internetové stránky. V súvislosti s tým môže spoločnosť Doka prispôsobiť toto vyhlásenie. Na toto prispôsobenie zvlášť neupozorňujeme. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste toto vyhlásenie sledovali pravidelne.