calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Impressum/Vylúčenie zodpovednosti

Doka GmbH

Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten, Rakúsko
Tel. +43 7472 605-0
Fax +43 7472 64430
E-Mail: info@doka.com
www.doka.com

Registrový súd: St. Pölten
Reg. číslo (IČO): FN 105743f
Č. DVR: 0017841
IČ DPH (UID-Nr.): ATU 36871104

Komora

Umdasch AG je členom Wirtschaftskammer Niederösterreich (Hospodárskej komory Dolného Rakúska).

Živnosť

Spoločnosti Umdasch Group v mieste Amstetten sú podľa živnostenských právnych predpisov oprávnené na výrobu debniacich systémov, resp. debniacich panelov a na výrobu komerčných zariadení každého druhu formou priemyselnej prevádzkarne a tiež na vykonávanie obchodnej a staviteľskej činnosti.

Obmedzenie zodpovednosti

Doka pripravuje a udržiava obsah týchto webových stránok s najväčšou starostlivosťou. Doka však nepreberá žiadnu záruku za informácie poskytované na týchto webových stránkach a odmieta akékoľvek ručenie za nesprávne alebo neúplné informácie na webových stránkach Doka. Za využitie a uplatnenie informácií poskytovaných a voľne dostupných na webových stránkach Doka zodpovedá výhradne sám používateľ. Doka okrem ďalej uvedených informácií poskytuje informácie na svojich webových stránkach bezplatne a zdôrazňuje, že len využitím webových stránok nevzniká medzi používateľom a spoločnosťou Doka žiadny zmluvný vzťah. Pri špeciálnych aplikáciách (napr. Doka Download Center, Počítadlo tlaku betónu) sa používateľ podrobuje príslušným podmienkam ich používania.

Vylúčenie zodpovednosti pri externých prepojeniach

Doka na svojich webových stránkach ponúka prepojenia na iné webové lokality. Tieto elektronické odkazy otvárajú prístup k cudzím informáciám, ktorých obsah si ale Doka nikdy neprivlastňuje. Za tento obsah Doka nezodpovedá. Za obsah zodpovedajú príslušní prevádzkovatelia stránok. Pokiaľ je to možné a odôvodnene žiaduce, Doka sa pred prepojením presvedčí, že sa na prepojenej stránke nenachádza žiadny zjavne protiprávny obsah. Doka však nemá žiadny vplyv na obsah a stvárnenie týchto stránok. Nepretržitú kontrolu externých prepojení nemožno požadovať. Pokiaľ sa Doka dozvie o protiprávnom obsahu prepojenej lokality, toto prepojenie sa bezodkladne odstráni.

Autorské práva

Pokiaľ nie je uvedené inak, výhradne Doka je vlastníkom autorských práv k dokumentom uverejneným na webových stránkach Doka a k materiálom použitým na ich vytvorenie. Sťahovanie, tlač a ukladanie súborov z týchto webových stránok sú dovolené výhradne na súkromné použitie, akékoľvek iné využitie si vyžaduje výslovný súhlas spoločnosti Umdasch AG.