calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Debnenia vyrobené na mieru pre komplexné projekty

08.01.2018 | Novinky
Spoločnosť Doka ponúka špeciálne služby, od montáže vo výrobe až po predmontáž na stavbe

Okrúhle, hranaté, abstraktné, dvoj- alebo trojrozmerné – stavebné plány architektov sú stále zvláštnejšie a vyžadujú nielen čoraz viac špeciálnych riešení debnenia, ale aj dodatočných služieb. Doka-servis predmontáže vyrába komplexné a individuálne debniace systémy, ktoré nezvyšujú len kvalitu povrchu betónu, ale zabezpečujú aj efektívny postup výstavby. Okrem toho montuje špeciálne vyškolený Doka-personál podperné systémy a debnenia priamo na stavbe.
Dopyt po individuálnych riešeniach debnenia rastie vďaka silne stúpajúcemu podielu modernej architektúry a kladie špeciálne požiadavky na debnenie a vzhľad betónu. Pri mimoriadne náročných stavbách sa dajú štandardné debniace systémy použiť v dôsledku geometrickej zložitosti len obmedzene. Debnenia vyrobené na mieru, takzvané špeciálne debnenia, ktoré sa vyrábajú priamo pre potreby konkrétneho projektu, stvárnia každú myšlienku. Takýchto nápadov alebo architektúr s nekonvenčnými geometrickými tvarmi v súvislosti so stavebnými projektmi stále pribúda, a to najmä takých, ktoré sú určené pre verejné priestory. Na splnenie vysokých architektonických požiadaviek je nevyhnutných mnoho krokov a profesionálny projektový manažment je jednoducho neodmysliteľný.

Ako medzinárodný expert na debnenia posudzuje spoločnosť Doka priebeh stavby komplexne a zákazníkov podporuje vo všetkých fázach stavebného projektu – od plánovania cez realizáciu až po dokončenie. Doka tak dodá to najvhodnejšie riešenie debnenia individuálne prispôsobené stavebnému projektu. V Doka-servisných centrách predmontáže sa presne podľa požiadaviek zákazníkov montujú jedinečné debnenia, od jednoduchých až po komplexné konštrukcie. Každé špecifické vyhotovenie je, čo sa týka rozmerov a tvaru, unikát, a preto predstavuje pre projektantov a výrobcov nové výzvy. Spracováva sa najmä drevo a drevené materiály. S poskytovanou službou predmontáže debnenia zabezpečuje spoločnosť Doka predmontáž alebo demontáž debniacich zostáv prostredníctvom špeciálne vyškoleného personálu a skracuje tým dobu montáže na stavbe.

Mnohostranné spektrum služieb vďaka Doka-servisu predmontáže vo výrobe
Na realizáciu originálnych objektov poskytuje Doka-servis predmontáže prefabrikované debnenia vyrobené na mieru, ktoré sú pripravené na použitie na stavbe. Každoročne sa vyrobí v spoločnosti Doka v Amstettene takmer 25 000 m² špeciálnych debnení a pri montáži a demontáži debnenia sa odpracuje viac ako 45 000 hodín. Doka-technici zhotovujú montážne plány špeciálnych panelov podľa príslušných požiadaviek. Používajú sa pritom normované diely, špeciálne diely, vlastný materiál zákazníkov a materiály napr. od dodávateľov dreva. Okrem rovných panelov sa vyrábajú aj kruhové debnenia a kužeľové panely. Spoločnosť Doka tak vie realizovať aj výnimočné špeciálne riešenia. Individuálne debnenie na mieru zvyšuje okrem toho kvalitu povrchu betónu, šetrí miesto na stavbe a urýchľuje pracovný postup. Na želanie vykoná spoločnosť Doka aj demontáž a odbornú likvidáciu nepoužiteľného materiálu. Okrem toho má zákazník prístup k najmodernejším technológiám a strojom a skúsenosti Doka-špecialistov môže využiť pre svoju firmu.

Jedinečné debniace telesá vďaka 3D projektovaniu
V súčasnosti sa všade stretávame s pojmami „digitalizácia“, „BIM (Building Information Modeling)“, „Collaboration“ a „Priemysel 4.0“. Najmä stavebný priemysel so svojimi komplexnými metódami projektovania a priebehmi procesov očakáva od digitalizácie a „Construction 4.0“ výrazné zvýšenie produktivity. Dôležitým prvkom je pritom 3D projektovanie stavebných objektov a stavebných dielcov. Animácie a fotograficky realistické obrazy umožňujú lepšie pochopenie komplikovaných konštrukcií a robia transparentnejším priebeh projektu. 3D model neslúži už len na vizualizáciu, ale aj ako základ pre výpočet spotreby energie a v budúcnosti sa bude používať aj na vypočítanie nákladov na budovu.

3D konštrukcia debnenia sa uplatní všade tam, kde už nie je možné 2D projektovanie debnenia vzhľadom na zložitosť niektorých stavieb. Základom projektovania je 3D model, ktorý poskytuje väčšinou zákazník. Pokiaľ to tak nie je, Doka-technici nakreslia 3D model na základe 2D plánov stavebného diela. V závislosti od požiadavky a zložitosti stavebného diela sa pri 3D projektovaní debnenia nakreslí kompletné debnenie až do najmenších detailov. Pri menej zložitých stavebných dielach znázorňuje 3D model len určité rezy alebo náhľady a následne sa kreslí ďalej v 2D. Už pred začiatkom projektovania je veľmi dôležitá spolupráca so servisom predmontáže, aby sa odsúhlasili témy ako orientácia tvarového dreva, štruktúra debniacej dosky a možnosti montáže.

Efektívny postup výstavby vďaka predmontáži debnenia na stavbe
Pri poskytovanej službe predmontáže a demontáže debnenia na stavbe montuje špeciálne vyškolený Doka-personál v úzkej spolupráci so stavebnou firmou svedomito, precízne a presne špeciálne zariadenia a individuálne riešenia debnenia priamo na stavbe. Tým je zabezpečená odborná montáž a debnenie sa môže použiť v dohodnutom termíne. Spoločnosť Doka ponúka celú paletu predmontáží debnenia – od montáže, prestavby a demontáže podperných systémov a oporných kôz, šplhacích debnení a zásten proti vetru – až po spriahnuté debniace vozíky a vozíky letmej betonáže, ako aj sanáciu špeciálnych debnení. Montáž a demontáž komplikovaných debnení zo strany Doka-špecialistov zabezpečuje vysokú kvalitu a zníženie času montáže na optimum. Široká báza skúseností z mnohých predmontáží debnení umožňuje realistické kalkulácie a zabráni neistotám a problémom.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Otváracie doby v skladoch počas vianočných a novoročných sviatkov

7.12.2021 | Novinky

Inventúra 22.-24.11.2021

11.11.2021 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!
Doka Vám ďakuje za Váš dopyt!

Budeme sa snažiť ho čo najskôr vybaviť.