calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Most nad cestou I/18, D1 Fričovce – Svinia, SO 208

11.12.2013 | Novinky
Na úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia sú práce na stavbe mosta nad cestou I/18 objekt SO 208 v plnom prúde. A to aj vďaka hospodárnym, efektívnym a bezpečným Doka-debniacim systémom.

Galéria

  • Celkový pohľad na prvý záber dvoch samostatných súbežných mostoviek s dĺžkou cca 50 m. Mostovka bola podopretá podperným systémom Staxo 100. Preklenutie cestnej komunikácie sa vyriešilo pomocou ťažkého podopretia Pižmo a oceľových nosníkov.
  • Pohľad na napojenie ťažkého podperného systému Pižmo a podperného systému Staxo100. Na mostovke aktuálne prebieha debnenie krídel mostovky.
  • Práce na debnení mostovky. Podopretie mostnej konštrukcie je zhotovené pomocou Doka-podperného systému Staxo 100. Formu komôrkového prierezu mostovky vytvára Doka-nosníkové debnenie Top 50 podopreté tlakovými vzperami T6 a T7. Výstup na mostovku je zabezpečený prostredníctvom stabilnej Doka-schodiskovej veže 250.
  • Pohľad na zadebnenú hlavicu piliera. Zložitý tvar hlavice projektovaný v 3D sa zhotovil pomocou nosníkového debnenia Top 50, ktoré bolo predmontované v Doka-servise predmontáže debnenia a dodané včas na stavbu. Plošina, na ktorej je postavené debnenie, je zhotovená z univerzálnych oporných kôz kotvených do drieku piliera.
  • Pohľad na zadebnenú hlavicu piliera.
Most dlhý 365 m je koncipovaný ako štvorprúdová komunikácia rozdelená na dva samostatné súbežné mosty s komorovou konštrukciou s výškou 2,8 m. Mostná konštrukcia je uložená na krajných oporách a stredových pilieroch.
Použité debnenie

Piliere mostovky pozostávajú z drieku a hlavice piliera. Výška pilierov sa pohybuje od 13 m do 18 m. Driek pilierov má tvar 6-uholníka a na ich zhotovenie sa použilo nosníkové debnenie Top 50 s debniacou preglejkou DokaPly Birch (vysokokvalitná brezová preglejka pre hladké povrchy). Driek pilierov sa realizoval v 4-metrových výškových záberoch pomocou 4,5 m vysokého nosníkového debnenia Top 50. Posúvanie debnenia piliera do ďalšieho taktu prebiehalo pomocou šplhacieho debnenia MF 240 a skladacích plošín K. Na stavbe sa na tento účel používali 2 sady debnenia.

Tvarovo náročnejšiu konštrukciu predstavovala hlavica piliera. Jej zložitý tvar (zošikmené steny hlavice so zrezanými plochami – viď obr. 4) si vyžadoval 3D projektovanie. Hlavica vysoká 4,2 m sa zadebnila pomocou nosníkového debnenia Top 50 s výškou 4,5 m v kombinácii s drevenými ramenátmi, ktoré vytvorili požadovanú geometriu hlavice. Toto debnenie bolo položené na staticky únosnej plošine vytvorenej z obrátených univerzálnych oporných kôz kotvených k pilieru. Všetky panely nosníkového debnenia sa vopred predmontovali v Doka-servise predmontáže debnenia. Na stavenisko sa dodali načas. Priamo na stavbe bolo potrebné jednotlivé panely už len medzi sebou pospájať. Rozhodnutím využitia predmontáže debnenia si stavebná spoločnosť ušetrila drahocenný čas a mohla sa spoľahnúť aj na presnosť debniacej konštrukcie.

Výstavba mostovky sa realizovala systémom pevnej skruže. V najkomplikovanejšom úseku, kde most prechádzal nad jestvujúcou cestou I/18, sa uplatnila kombinácia ťažkej skruže Pižmo a Doka-podperného systému Staxo 100. Betonáž mostovky komôrkového prierezu sa realizovala v dvoch krokoch. V prvom kroku sa betónovala spodná doska mostovky a až následne sa zhotovili steny spolu s hornou doskou. Z hľadiska zložitosti projekcie bolo najkomplikovanejším úkonom napojenie podperného systému Staxo 100 na Pižmo. Nohy podperného systému Staxo 100 boli zaťažené silou až 90 kN na jednu nohu veže, čo si vyžadovalo špeciálnu výškovú skladbu podperného systému. Steny mostovky sa zadebnili pomocou nosníkového debnenia Top 50 a tlakových vzpier. Horná doska mostovky sa zadebnila pomocou nosníkového ručného debnenia Dokaflex. Prvý záber dvoch samostatných súbežných mostoviek bol dlhý cca 50 m.

O bezpečný výstup k debneniu hlavice pilierov a na mostovku sa postarali stabilné Doka-schodiskové veže 250. Priebeh realizácie mosta je vďaka kvalitnému debniacemu materiálu a profesionálnemu prístupu odborníkov z Doky bezproblémový.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Most Pelješac v Chorvátsku

15.8.2022 | Novinky

Spoločnosť Doka predstavuje na veľtrhu bauma 2022 lešenárske riešenia

13.07.2022 | Tlač

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!