calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Mosty „Vŕšok“ a most „Čadečka“ na D3 v úseku Svrčinovec - Skalité

11.12.2014 | Novinky
Výstavba diaľnic na Slovensku viditeľne napreduje. Súčasťou infraštruktúrnych objektov sú aj zložité a technicky náročné úseky, ktoré predstavujú výzvu pre realizačné spoločnosti. Efektívne napredovanie stavebných prác v ťažkých terénoch uľahčuje okrem iného správny výber debnenia. Ten je ovplyvnený mnohými faktormi, ako sú napríklad požiadavky na tvar, množstvo, objem, umiestnenie železobetónových konštrukcií, počet možných opakovaní, ale predovšetkým uspokojenie potrieb zhotoviteľa stavby s prihliadnutím na jeho technické, technologické a ekonomické možnosti. S narastajúcou náročnosťou diaľničných úsekov a ich konštrukcií prichádza spoločnosť DOKA s novým progresívnym debniacim systémom. Konkrétne ide o samošplhacie debnenie Xclimb 60 - obzvlášť efektívne pri výstavbe vysokých pilierov.

Galéria

  • Stavebný objekt: Most „Vŕšok“ na diaľnici D3 v km 25,140.
<br />
Pilier vysoký 54 m sa realizuje  pomocou samošplhacieho debnenia Xclimb 60 - šplhanie pomocou hydraulického agregátu a hydraulických komponentov.
<br />
  • Stavebný objekt: Most „Vŕšok“
<br />
Na pilieri vpredu je nasedené šplhacie debnenie MF 240 (zdvíhanie do ďalšieho záberu pomocou vežového žeriava). Bezpečný výstup na pracovisko vo veľkej výške zabezpečuje stabilná Doka-schodisková veža 250. Prvý záber piliera v pozadí bol zhotovený pomocou štartovacej sady nosníkového debnenia Top 50  s výškou 12 m.
<br />
  • Stavebný objekt: Most „Čadečka“ na diaľnici D3 v km 29,380.
<br />
Na pilieri je namontovaná nultá  úroveň plošín samošplhacieho systému Xclimb 60. 
<br />
Zároveň prebieha vystužovanie piliera.
<br />
  • Stavebný objekt: Most „Čadečka“
<br />
Samošplhacie debnenie Xclibm 60 v procese premiestňovania plošín s debnením do ďalšieho výškového záberu pomocou hydrauliky. 
<br />
  • Stavebný objekt: Most „Čadečka“
<br />
Detail šplhacieho cylindra (žltý) a šplhacieho profilu (modrý)
<br />
  • Stavebný objekt: Most „Čadečka“
<br />
Hydraulický agregát – prebieha napojenie šplhacieho cylindra na hydraulický agregát pomocou tlakových hadíc. 
<br />
Samošplhacie debnenie Xclimb 60 na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

Momentálne je samošplhací systém Xclimb 60 nasadený na stavbe vysokých pilierov mosta „Vŕšok“ a mosta „Čadečka“ nachádzajúcich sa na diaľnici D3 v úseku Svrčinovec - Skalité. Pri oboch stavebných objektoch majú piliere podopierajúce mostnú konštrukciu tvar „kostičky“, pričom sa navzájom líšia len rozmermi. Vzhľadom na túto skutočnosť navrhla spoločnosť Doka debnenie pilierov pomocou univerzálnej zostavy nosníkového debnenia Top 50, pozostávajúceho zo 14 panelov, ktoré sa dajú univerzálne použiť pri všetkých rozmerových variantoch. Piliere týchto objektov sú vysoké v rozmedzí od 4 m do 56 m a betónovanie prebieha v 4,5 m - 5 m výškových záberoch.

Most „Vŕšok“

Pre stavebný objekt „Vŕšok“ boli na stavbu dodané 3 zostavy nosníkového debnenia Top 50, ktoré sa používajú v kombinácii s dvoma zostavami šplhacieho debnenia MF 240 pre nižšie piliere a 1 zostavou samošplhacieho debnenia Xclimb 60 pre dva najvyššie piliere (max. výška piliera 54 m). Rozdiel medzi šplhacím a samošplhacím debnením spočíva v tom, že pri šplhacom debnení je premiestnenie debnenia do ďalšieho výškového záberu realizované pomocou žeriava, v tomto prípade je to vežový žeriav a pri samošplhacom debnení je presun debnenia do ďalšieho výškového záberu realizovaný pomocou hydraulických zariadení.

Mobilný autožeriav bol v tomto prípade potrebný len pri nasadení samošplhacieho debnenia do prvého záberu a pri demontáži systému po zhotovení piliera. Pri premiestňovaní je samošplhacie debnenie Xclimb 60 vždy zaistené na stavebnom objekte a do ďalšieho záberu sa môže presúvať aj pri zhoršených poveternostných podmienkach, čo je z hľadiska jeho bezpečnej a hospodárnej prevádzky mimoriadne výhodné. K vysokému štandardu bezpečnosti prispievajú aj dostatočne široké plošiny, integrovaný výstupový systém a možnosť celoobvodového uzavretia plošín.

Betónovanie dvoch najvyšších pilierov prebiehalo autočerpadlom v 5 m výškových záberoch, pričom jeden záber trval približne 6 dní. Debnenie celého pôdorysu piliera sa realizovalo pomocou nosníkového debnenia Top 50 s výškou 5 m, ktoré bolo položené na štyroch plošinách samošplhacieho debnenia Xclimb 60. Hydraulický agregát a 4 mobilné hydraulické zariadenia zabezpečovali súbežné šplhanie dvoch zo štyroch plošín. Po vyšplhaní prvých dvoch plošín sa 4 mobilné hydraulické zariadenia presunuli na ďalšie dve plošiny a šplhanie sa mohlo opakovať. Všetky štyri plošiny sa premiestnili do ďalšieho výškového záberu približne za 3 hodiny. Tým, že šplhacie zariadenia neboli osadené na každej plošine, ale mohli sa premiestňovať po jednotlivých plošinách, sa tento systém radí k najhospodárnejším šplhacím systémom.

Most „Čadečka“

Pre stavebný objekt „Čadečka“ boli obdobne nasadené 3 zostavy nosníkového debnenia Top50, 2 zostavy šplhacieho debnenia MF 240 a jedna zostava samošplhacieho debnenia Xclimb 60. Po zabetónovaní prvého záberu pomocou štartovacej sady nosníkového debnenia s výškou 12 m sa na pilier nasadil šplhací systém MF 240 v kombinácii s nosníkovým debnením Top 50 s výškou 4,5 m. Následne sa realizovali 2 typické zábery na plošinách MF 240, a tým sa dosiahla výška piliera cca 21m. Kvôli bezpečnosti sa od tejto výšky použil samošplhací systém Xclimb 60, ktorý realizoval pilier do jeho finálnej výšky (max. výška piliera u tohto objektu bola 56 m). Dôvodom uvedeného nezvyčajného postupu prác bolo čo najlepšie splniť požiadavky zákazníka, a to úsporu nákladov a zároveň jednoduchú manipuláciu. Pri realizácii pilierov bol počas celej doby výstavby k dispozícii len autožeriav, ktorý slúžil na obsluhu šplhacieho debnenia MF 240 a bol potrebný aj na montáž a demontáž samošplhacieho debnenia MF 240.

Všetky zostavy nosníkového debnenia Top 50 sa predmontovali v servise predmontáže debnenia a následne sa dodali na stavbu pripravené na nasadenie. Predmontáž debnenia ušetrila časovo náročné zhotovenie panelov nosníkového debnenia, ktoré sa na stavbe už len pospájali do jednotlivých funkčných zostáv. Vďaka vysokej presnosti predmontáže jednotlivých panelov bolo debnenie rýchlo a jednoducho pripravené na použitie.

Naše rozhodnutie zaviesť na slovenský trh nový samošplhací debniaci systém Xclimb 60 sa osvedčilo, čoho dôkazom je aj jeho časté využívanie pri výstavbe diaľnic, najmä pri budovaní vysokých pilierov. Jeho nasadením sa dajú využiť všetky jeho prednosti, ako je vyššia hospodárnosť, jednoduchá manipulácia, vysoká bezpečnosť, flexibilita a najmä minimálna závislosť od žeriava.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spoločnosť Doka predstavuje na veľtrhu bauma 2022 lešenárske riešenia

13.07.2022 | Tlač

Inventúra 23.-24.6.2022

14.06.2022 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!