calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

3 tipy ako rozoznať kvalitnú trojvrstvovú debniacu dosku

17.5.2021 | Slovakia
Pri rozhodovaní o kúpe trojvrstvových debniacich dosiek typu 3-S je dôležité mať relevantné informácie, ako na prvý pohľad jednoducho a rýchlo rozoznať kvalitný výrobok od výrobku s kvalitatívnym nedostatkom. V tomto článku vám prinášame praktické tipy a rady, ako na to. Článok sa zameriava na našu najznámejšiu debniacu dosku Doka 3-SO, známu svojím neprekonateľným pomerom ceny a kvality.

Galéria

 • Obr. 1: Hlavné a bočné rezivo 
<br />
Červená oblasť: Zrelé drevo / hlavné rezivo
<br />
Modrá oblasť: Nezrelé drevo / bočné rezivo 
<br />
 • Obr.2 - Správne otočenie krycích vrstiev dosky (sily spôsobujúce deformácie hornej a dolnej dosky sú v rovnováhe)
 • Obr. 3 – Správne otočenie krycích vrstiev dosky – žiadne alebo malé trhliny na povrchu dosky
<br />
Obr. 4 – Nesprávne otočenie krycích vrstiev dosky – časté a veľké trhliny na povrchu dosky 
<br />
Obr. 5 – Nesprávne otočenie krycích vrstiev dosky a rôzna hrúbka krycích vrstiev spôsobujú  výrazné priečne i pozdĺžne deformácie celej dosky.
 • Obr. 6 – Doka doska 3-SO - šírka lamely krycích vrstiev dosky sa pohybuje v rozmedzí 70-160 mm.
 • Obr. 7 – Oprava krycej vrstvy dosky pomocou drevenej doštičky. Schéma správania dosky počas nasiakania. Doska aj miesto opravené pomocou drevenej doštičky zväčšujú svoj objem rovnomerne.
 • Obr. 8 – Lamely tvoriace kryciu vrstvu dosky sú príliš úzke. Následkom toho je veľké množstvo lepených spojov, čo vedie k veľkému počtu trhlín. Trhliny sa vytvárajú v spojoch jednotlivých lamiel.
 • Obr. 9 – Oprava krycej vrstvy dosky pomocou gitu. Schéma zobrazuje správanie dosky a gitu počas nasiakania. Doska aj miesto opravené gitom zväčšujú svoj objem nerovnomerne a vzniká pozitívny odtlačok, čo predstavuje zvýšené náklady na dodatočné práce. Nevhodný druh opravy pre pohľadový betón.

#TIP 1 - Dbajte na kvalitu materiálu použitého pri výrobe dosky


Doska 3-SO zvládne viac nasadení ako bežná debniaca doska 3-S vďaka prvotriednej kvalite dreva.

Kvalitná doska 3-SO je vyrobená z hlavného reziva prvotriedneho kvalitného dreva, čo znamená, že je vyrobená len zo zrelého dreva, ktoré má nasledujúce vlastnosti:
 • vlhkosť 30-60 %
 • minimálne sfarbenie dreva od húb
 • vysoký obsah živice, pigmentu, vosku a olejov, ktoré impregnujú steny buniek dreva
Tieto vlastnosti dreva výrazne predlžujú životnosť 3-S dosiek vyrobených z hlavného reziva, a to až o 35-40%. Dosky vyrobené z hlavného reziva dosahujú vysokú rozmerovú presnosť, pretože nepodliehajú žiadnej alebo len minimálnej deformácii vďaka vertikálnej orientácii letokruhov a zároveň majú výrazne menej trhlín. (Pozri obr. 1)

3-S dosky s kvalitatívnym nedostatkom rozpoznáme podľa toho, že sú vyrobené z bočného reziva, čo znamená, že na ich výrobu bolo použité nezrelé drevo, ktoré má nasledujúce vlastnosti:
 • vlhkosť 60-100 %
 • masívne sfarbenie dreva od húb
 • neobsahuje živice, pigmenty, vosky a oleje
Tieto vlastnosti dreva a výrazne znižujú životnosť 3-S dosiek vyrobených z bočného reziva, a to až do 35-40%. Doska z bočného reziva (horizontálna orientácia letokruhov) podlieha výrazné väčším deformáciám a vedie k otvoreniu lepených spojov medzi jednotlivými lamelami hornej vrstvy dosky, a to kvôli rozdielnemu správaniu dreva počas vysychania a napučiavania. (Pozri obr. 1)

Ako jednoducho zistiť o akú dosku ide:
1. V prvom rade by ste sa mali svojho dodávateľa dosiek opýtať, či je doska vyrobená z hlavného alebo bočného reziva.
2. Doska z bočné reziva sa často vyznačuje aj sfarbením dreva od húb, ktoré napadajú hlavne nezrelé drevo – beľ.
3. Po prerezaní dosky uvidíme usporiadanie letokruhov krycích vrstiev. Horizontálne usporiadanie letokruhov - doska vyrobená z bočného reziva.Vertikálne usporiadanie letokruhov - doska vyrobená z hlavného reziva.

#TIP 2 – Skontrolujte orientáciu krycích vrstiev dosky


Doska 3-SO vám zabezpečí výrazne menšie náklady na dodatočné práce a zároveň prvotriedny výsledný betón.

Kvalitná doska 3-SO je vyrobená špeciálnou výrobnou technológiou, ktorá zabezpečí technologicky optimalizovanú skladbu trojvrstvovej debniacej dosky, čo výrazne minimalizuje deformácie, počet trhlín a ich šírku.

Špeciálna výrobná technológia sa zakladá:

 • na správnej skladbe (otočení) krycích vrstiev debniacej dosky (hornej a dolnej). Vnútorné letokruhy smerujú vždy smerom von z dosky. Vďaka tejto správnej orientácii krycích vrstiev dosahujú naše dosky vysokú rozmerovú stabilitu (keďže sily vznikajúce vo vonkajších vrstvách sú v rovnováhe). Pozri obr.č.2.
 • na správnej orientácii krycích vrstiev dosky, čím sa minimalizuje počet a veľkosť trhlín (pozri obr. 3 a 4)
 • na rovnakej hrúbke krycích vrstiev, t. z. sily vznikajúce vo vonkajších vrstvách sú v rovnováhe

3-S dosky s kvalitatívnym nedostatkom rozpoznáme podľa toho, že nemajú technologicky optimalizovanú skladbu trojvrstvovej debniacej dosky, čo výrazne zvyšuje veľkosť deformácie, počet trhlín a ich šírku. (obr. 4 a obr. 5).


#TIP3 – Skontrolujte šírky lamiel a spôsob opravy nevyhovujúcich miest na krycej doske

Kvalitná doska má obsahovať čo najmenší počet lamiel, pričom optimálna šírka lamely je v rozmedzí 70-160 mm. To znamená menej lepených spojov, čoho dôsledkom je menej trhlín. (obr. 6)

Technologicky správne riešenie opráv nepovolených defektov v krycej vrstve dosky sa realizuje pomocou drevenej platničky. Keďže platnička a krycia vrstva sú z rovnakého materiálu - dreva, ich štruktúra a správanie pri nasakovaní a vysušovaní sú rovnaké (obr. 7). Z toho vyplýva, že na betóne sa nevyskytujú žiadne pozitívne odtlačky (ostrapky) a textúra betónovej konštrukcie je homogénna. To je jedným z dôležitých faktorov pri výslednom vzhľade pohľadového betónu.

Doska s kvalitatívnym nedostatkom využíva podstatne užšie lamely (napr. 4 cm - lacnejšie rezivo) pre krycie vrstvy dosiek, z čoho vyplýva mnohonásobne vyšší počet lepených vrstiev, a to vedie k väčšiemu množstvu trhlín (nevhodné na vytvorenie pohľadového betónu) (obr. č.8).
Opravy defektov na krycej vrstve dosky vytvorené pomocou gitu alebo iných plastových materiálov vedú kvôli rozdielnemu správaniu týchto dvoch materiálov pri vysychaní a nasakovaní. To spôsobuje vytvorenie pozitívnych odtlačkov na povrchu betónu, čoho dôsledkom je zvýšenie nákladov na dodatočné práce (obr. č.9).Okrem toho takého opravy nie sú vhodné na vytvorenie pohľadových betónov kvôli rozdielnej štruktúra dreva a materiálu použitého na opravu defektu.

Výhody kúpy Doka debniacich dosiek 3-SO
• Vysoká rozmerová presnosť
• Dlhá životnosť
• Vysoký počet nasadení
• Výhodná cena pri prepočte na počet nasadení
• Redukcia dodatočných nákladov na opravu betónových povrchov
• Prvotriedny výsledný betón
• Redukovaná potreba čistenia vďaka obvodovej okrajovej lište

Veríme, že tieto 3 tipy vám výrazne uľahčia výber správnych dosiek pre vašu stavbu.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Tunel pod Štokholmom

25.02.2022 | Novinky

Inventúra 10.-11.3.2022

23.02.2022 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!