calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Výstavba oblúkovej konštrukcie mosta D3 Hodějovice - Třebonín, SO 202

19.08.2021 | Novinky
V Českej republike v súčasnosti prebieha výstavba južného dopravného ťahu spájajúceho Prahu, Stredné Čechy, Južné Čechy a Rakúsko. Tento projekt má odbremeniť cesty I. triedy, ktoré sa z veľkej časti stále využívajú tranzitnou dopravou. Veľmi kritická dopravná situácia je v meste České Budějovice, ktorú pomôže zlepšiť len skorá výstavba dvoch úsekov diaľnice D3 (D3 Úsilné - Hodějovice a D3 Hodějovice – Třebonín), ktoré vytvoria južný obchvat mesta. Momentálne prebieha v úseku D3 Hodějovice – Třebonín výstavba objektu SO 202, na ktorý dodáva debniace riešenia a debniace systémy spoločnosť Doka Slovakia.

Galéria

  • Obr. 1: CZ, D3 Hodějovice – Třebonín, SO 202. Podopretie konštrukcie oblúka v jeho strednej časti pomocou podperného systému Staxo 100. Na vytvorenie požadovaného tvaru oblúkovej nosnej konštrukcie mosta sa použilo nosníkové debnenie Top 50 v kombinácii s drevenými ramenátmi.
  • Obr. 2: Vnútorné debnenie Top 50 a podopretie 1. výškového záberu pomocou tlakových vzpier T7 a podperného systému Staxo 100. V pozadí podperný systém Staxo 100 presunutý do nasledujúceho betonárskeho záberu. 
<br />
  • Obr. 3: Realizácia vnútorného debnenia pomocou nosníkového debnenia Top 50 a podperného systému Staxo 100.
  • Obr. 4: Zrealizovaný prvý a druhý dilatačný celok. Podopretie 2. výškového záberu je už presunuté do posledného, tretieho dilatačného celku
  • Schéma 1: Debnenie základovej dosky (pásu) pomocou rámového debnenie Framax Xlife 
<br />

<br />
  • Schéma 2: Priečne rezy - 1. a 2. výškový záber

Mostný objekt SO 202

Objekt je navrhnutý ako jednopoľová železobetónová monolitická oblúková konštrukcia. Rozpätie oblúka je 23,65 m a vzopätie 8,3 m. Výška konštrukcie vo vrchole oblúka je 0,6 m a v oblasti votknutia do základových pätiek 1,25 m. S ohľadom na miestne geotechnické podmienky je most založený na základovej doske s hrúbkou 1,5 – 1,8 m, ktorú budú podopierať veľkorozmerné pilóty s priemerom 900 mm.

Debnenie spodnej stavby SO 202

Dve základové dosky s rozmermi 5 x 61,2 m sa realizovali pomocou rámového debnenia Framax Xlife s výškou 1,65 m. Základové dosky sa vyhotovili v 6 betonárskych záberoch. Do základovej dosky (pásu) sa zabetónovali príchytné kotvy, ktoré sa využili pri nasledujúcom stavebnom postupe, a to pri výstavbe spodnej časti oblúka (schéma 1).

Debnenie nosnej konštrukcie hornej stavby mosta SO 202

Mostná konštrukcia oblúkového tvaru sa realizovala metódou pevnej skruže. V priečnom reze sa most zhotovoval v dvoch krokoch. V prvom kroku sa na každej strane vybetónovala spodná časť oblúka a v druhom kroku sa realizovala zvyšná, stredná časť oblúka (schéma 2).

V pozdĺžnom smere je most rozdelený do troch dilatačných celkov, čo sa zohľadnilo aj počas výstavby objektu. Realizovali sa postupne v poradí prvý až tretí dilatačný celok. Dĺžka dilatačného celku je 21 m.

Podopretie oblúkovej mostnej konštrukcie sa realizovalo pomocou výkonného podperného systému Staxo 100 a špeciálnej podpernej konštrukcie zhotovenej z paždíkov WS 10 a tlakových vzpier T7. Dĺžka podopretia pre jedno pole bola cca 21,5 m. Jednotlivé veže podperného systému boli medzi sebou zavetrené pomocou lešenárskych rúr a zároveň ukotvené proti horizontálnym silám pomocou ukotvenia pre podperné systémy. Celé uvedené zavetrenie bolo ukotvené do nosného betónového podkladu pomocou Doka-expres kotiev (schéma 2 - Rez B-B, 1. výškový záber). Samotné debnenie pre oblúkovú konštrukciu sa zhotovilo z nosníkového systému Top 50 doplneného o drevené ramenáty, ktoré vytvorili požadovaný oblúkový tvar (schéma 2 - Rez B-B, 2. výškový záber). Ako debniaca doska bola pri tomto projekte nasadená kvalitná trojvrstvová debniaca doska 3-SO 21 mm.

Projekt sa okrem iného vyznačoval vysokými požiadavkami na rozsah projektovej práce Doka-technikov. Aj napriek aktuálnej pandemickej situácii a sťaženým pracovno-personálnym podmienkam však Doka Slovakia dokázala stavbe zabezpečiť dodanie technickej dokumentácie a samotného debnenia v požadovanej kvalite a v dohodnutých termínoch.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Inventúra 23.-24.6.2022

14.06.2022 | Novinky

Ako „upiecť“ kvalitný pohľadový betón

25.05.2022 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!