calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka – debniace riešenia pri výstavbe diaľnice D48 Frýdek-Místek, SO 211

26.07.2021 | Novinky
V súčasnosti prebieha v Českej republike výstavba obchvatu mesta Frýdek-Místek na diaľnici D48. Po ukončení stavby bude všetka tranzitná doprava presmerovaná z mesta na obchvat. Doka Slovakia participuje na tejto stavbe výstavbou viacerých mostných objektov, na ktoré dodáva debniace systémy a technické riešenia. Jedným z nich je mostný objekt SO 211.

Galéria

  • CZ, D48 Frýdek-Místek, SO 211: Podopretie jedného poľa mostovky podperným systémom Staxo 100. Na vytvorenie požadovaného tvaru nosnej konštrukcie dvojtrámového mosta sapoužíva nosníkové debnenie Top 50. Drieky a hlavice pilierov majú šesťuholníkový tvar.
  • D48 Frýdek-Místek, SO 211: Realizácia prvého záberu mostovky 
<br />
  • D48 Frýdek-Místek, SO 211: Súbežná realizácia ľavej a pravej mostovky s časovým posunom o jedno pole.
  • D48 Frýdek-Místek, SO 211: Súbežná realizácia ľavej a pravej mostovky s časovým posunom o jedno pole.
  • D48 Frýdek-Místek, SO 211: Súbežná realizácia ľavej a pravej mostovky s časovým posunom o jedno pole.
  • Schéma č. 1: Nosníkové debnenie Top 50 s drevenými ramenátmi vytvorí požadovaný šesťuholníkový tvar drieku piliera.
  • Schéma č. 2: Rez hlavicou piliera.
  • Schéma č. 3: Priečny rez typickou časťou podopretia mostovky

Mostný objekt SO 211

Objekt predstavuje deväťpoľový dvojtrámový monolitický spojitý nosník z dodatočne predpätého betónu, ktorý je spojený so spodnou stavbou prostredníctvom hrncových ložísk. S ohľadom na miestne geotechnické podmienky je most založený na vŕtaných železobetónových pilótach s priemerom 900 mm. Spodná stavba sa skladá z 8 medziľahlých podpier, ktoré sú tvorené dvojicou stĺpov so šesťuholníkovým prierezom, a z dvoch krajných opôr.

Debnenie spodnej stavby SO 211

Základy pod piliere a opory sa realizovali pomocou ľahkého rámového debnenia Frami Xlife s výškou 1,5 m (opora) a rámového debnenia Framax Xlife s výškou 1,35 m (pilier). Krajné opory mosta boli postavené pomocou žeriavového rámového debnenia Framax Xlife. Medziľahlé podpery majú tvar šesťuholníkového stĺpa, ktorý je ukončený rozširujúcou sa hlavicou v tom istom tvare
(obr. 1). Na zadebnenie drieku piliera sa použilo nosníkové debnenie Top 50 s výškami 5,0 a 6,75 m. Nosníkové debnenie Top 50 bolo doplnené o drevené ramenáty, ktoré vytvorili požadovaný šesťuholníkový tvar (schéma č.1). Šesťuholníková hlavica piliera vystupujúca z dvoch protiľahlých strán do priestoru je takisto zhotovená z nosníkového debnenia Top 50 v kombinácii s drevenými ramenátmi. Celé nosníkové debnenie hlavice je podopreté plošinou vytvorenou pomocou šplhacieho debnenia MF240, univerzálnych priečnikov WS10 a drevených fošní s hrúbkou
5 cm (schéma č.2).

Na urýchlenie výstavby dodala Doka Slovakia už vopred predmontované nosníkové debnenie Top 50 v kombinácii s ramenátmi a debniacou doskou pre drieky aj hlavice pilierov. Jednotlivé zostavy pre driek a hlavicu sa predmontovali v bratislavskom servise predmontáže debnenia a dodali na stavbu, kde sa jednotlivé panely medzi sebou už len pospájali a mohli byť okamžite nasadené. Táto služba výrazne pomáha urýchliť výstavbu a zároveň dáva realizujúcej firme istotu, že tvarovo zložité konštrukcie pilierov budú mať požadovaný tvar a rozmery.

Debnenie nosnej konštrukcie hornej stavby mosta SO 211

Mostná konštrukcia v miernom oblúku sa realizuje metódou pevnej skruže v 8 etapách. V prvej etape výstavby sa vybudovali prvé dve polia od krajnej opory s dĺžkami 27 a 31 m naraz. Ďalšie etapy sa realizovali už len na dĺžku jedného poľa. Ľavá aj pravá mostovka sa stavali súčasne s časovým posunutím výstavby o jedno pole (obr. 3).

Mostná konštrukcia sa podopiera výkonným podperným systémom Staxo 100 s dĺžkou podopretia približne 66 m pre prvé dve polia a 35 m pre ďalšie polia. Priemerná výška podoprenia je 8 m. V krajnom poli pri podpere sa presná poloha podpernej konštrukcie prispôsobila existujúcemu svahovaniu. Jednotlivé nohy podperného systému Staxo 100 boli zaťažené silou v rozmedzí
58 až 86 kN, z tohto dôvodu obsahovala výšková skladba Staxo veží len rámy s výškou 0,9 a 1,2 m. Všetky podperné veže boli medzi sebou zavetrené v jednej úrovni pomocou lešenárskych rúr vo výške 3,5 m nad terénom. Na zabezpečenie podperných veží proti účinkom horizontálnych síl boli Staxo veže v hornej úrovni podoprenia zavetrené k nosnému podkladu pomocou kotevných tyčí a systému ukotvenia pre podperné systémy. Celé zavetrenie sa ukotvilo do nosného betónového podkladu pomocou Doka expres kotiev (schéma č.3).

Počas výstavby sa riešili aj gabarity nad existujúcimi komunikáciami. Preklenutie týchto komunikácií sa realizovalo pomocou podperných veží Staxo 100 a oceľových profilov IPN 340
a IPN 500. Takto sa medzi jednotlivými vežami vytvoril priestor široký 5,8 m. Po osadení betónových zvodidiel vznikol následne prejazdný pruh pre vozidlá so šírkou 4,6 m.

Dvojtrámový most nadobudol svoj presný tvar vďaka nosníkovému debneniu Top 50 (schéma č.3) v kombinácii s vretenovými vzperami T7. Dvakrát zalomená stredová doska medzi jednotlivými trámami mostovky získala svoj výsledný tvar použitím drevených ramenátov. Keďže bol most navrhnutý v oblúku, bočné debnenie mostovky (panely Top 50) sa na oceľové paždíky pripájalo pomocou špeciálnej posuvnej príložky T s rozsahom nastaviteľného pripojenia až 13 cm. Vďaka tejto príložke sa enormne zjednodušuje presné pripojenie nosníkových panelov Top 50 do presnej polohy, čo výrazne urýchľuje montáž debnenia mostovky.

Záver

Výstavba mosta prebieha v napätom časovom harmonograme. Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 a obmedzenú možnosť prechodu hraníc pre pracovníkov zo Slovenska do Českej republiky a späť bola celková organizácia realizácie stavby výrazne sťažená. Tento projekt sa vyznačuje aj vysokými požiadavkami na rozsah projektovej práce technikov spoločnosti Doka. Aj napriek takýmto náročným pracovno-personálnym podmienkam však Doka Slovakia dokázala zabezpečiť dodanie technickej dokumentácie, samotného debnenia a servis predmontáže debnenia v požadovanej kvalite a v dohodnutých termínoch.Fakty

Projekt: D48 Frýdek-Místek, obchvat - 1. etapa, D56 Frýdek-Místek - pripojenie na D48
Objekt: SO 211 - Most na MÚK Frýdlantská v km 3,638
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizácia objektu SO211: PORR, a. s.
Realizácia žb nosnej konštrukcie: Doprastav, a. s.
Nasadené debnenie: Nosníkové debnenie Top 50, podperný systém Staxo 100,
vretenové vzpery T7, schodisková veža 250, ochranné zábradlia
Služby: návrh a vyhotovenie projektovej dokumentácie debnenia, predmontáž debnenia v pobočke Doka Bratislava

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Inventúra 23.-24.6.2022

14.06.2022 | Novinky

Ako „upiecť“ kvalitný pohľadový betón

25.05.2022 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!