calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Concremote na stavbe Eurovea 2 - meranie priebehu teplôt v základovej doske

8.7.2020 | Slovakia
Doka uviedla online službu Concremote na náš trh už pred niekoľkými rokmi. Doteraz sa používala na našich projektoch na zisťovanie vývoja pevnosti mladého betónu v tlaku, čo umožňuje stavebným spoločnostiam optimalizovať svoje pracovné procesy a výrazne zefektívniť výstavbu spolu so zvýšenou bezpečnosťou pri procese oddebňovania a zaťažovania realizovaných konštrukcií. Tentokrát sa Concremote využil aj na meranie priebehu teplôt v základovej doske.

Galéria

  • Na stavbe Eurovea 2 sa efektívne využila služba Conremote na meranie priebehu teplôt v základovej doske
  • Káblové senzory Concremote pripravené na prvé spustenie na stavbe Eurovea 2
  • Eurovea 2 a Concremote: 1. meranie - Graf priebehu teplôt v základovej doske a teplôt vzduchu
  • Eurovea 2 a Concremote: 2. meranie - Graf priebehu teplôt v základovej doske a teplôt vzduchu
Eurovea 2 a Concremote
Meranie teploty betónovej konštrukcie, súvisiacej s vývojom hydratačného tepla, sa uskutočnilo pomocou systému Concremote na stredne masívnej základovej doske s hrúbkou 1,3 m na stavbe Eurovea 2, objekt SO 01, dilatačný celok DC1 a záber 1B. Realizátorom stavebných prác je spoločnosť VHS-PS, s.r.o. Objem uloženého betónu bol 1 016 m2, pričom sa betón ukladal v štyroch vrstvách. Betonáž sa začala 12.5.2020 o 9:00 hod. a trvala do 20.00 hod. toho istého dňa, čo znamená, že základová doska sa realizovala 11 hodín. Meranie teploty betónovej konštrukcie trvalo až do 22.5.2020. Teplota vzduchu počas betonáže a prvých dní po betonáži sa pohybovali v rozmedzí 6 °C cez noc až 23 °C cez deň.

Potreba merania teploty základovej dosky
Z akého dôvodu sa toto meranie vlastne realizovalo? Odpoveďou je typ základovej dosky, ktorá je navrhnutá podľa princípu bielej vane, kde funkciu hydroizolácie zabezpečuje vodonepriepustnosť betón spolu s utesnením všetkých priestupov, dilatácií a pracovných škár. Základným predpokladom na zabezpečenie vodonepriepustnosti betónových konštrukcií je navrhnúť konštrukciu bielej vane tak, aby trhliny nevznikli vôbec, respektíve vznikali iba s obmedzenou šírkou v závislosti od predpokladanej veľkosti hydrostatického tlaku vody. Trhliny v betónových konštrukciách vznikajú hlavne vtedy, keď ťahové napätie prekročí aktuálnu pevnosť betónu v ťahu. Vznik a rozvoj trhlín v rannom štádiu tuhnutia betónu spôsobuje hlavne teplotné namáhanie od hydratačného tepla (teplotný gradient) a zmrašťovania. Maximálna odporúčaná teplota betónu počas hydratácií by nemala prekročiť 60°C a odporúčaný maximálny teplotný gradient 20°C. Na meranie týchto parametrov sa použil systém Concremote.

Priebeh teploty v betónovej konštrukcii a jej meranie pomocou Concremote
Teplota základovej dosky sa merala na šiestich úrovniach s cieľom zmerať vývoj teplôt čo najpresnejšie. Na meranie teploty sa použili 2 káblové senzory Concremote, každý s troma meracími bodmi. Senzory zaznamenávajú teplotu každých 10 minút a každú hodinu namerané údaje preposielajú na server, kde si ich stavba môže prezerať online 24 hodín denne vo webovom prostredí. Concremote zároveň meria aj teplotu okolitého vzduchu (prostredia), ktorý má tiež nemalý vplyv na vývoj teploty v povrchových vrstvách základovej dosky. Maximálna teplota betónu pri prvom meraní bola 42 °C a maximálny teplotný gradient 13,7 °C.

Samotná realizácia merania
Samotná realizácia merania bola veľmi jednoduchá. Oba Concremote senzory sa uchytili na drevenú dosku, ktorá bola prichytená na výstuž budúceho stĺpa a šesť meracích bodov sa rozmiestnilo a upevnilo rovnomerne medzi spodnou a hornou výstužou. Pred samotným meraním sa vo webovom portáli vytvorilo meranie, ktoré obsahovalo nutné údaje, ako sú názov meranej konštrukcie a jej presná poloha. Po začatí betonáže základovej dosky stačilo už len samotné káble zasunúť do Concremote senzorov. Aktuálne údaje sa dali prezerať online na počítači, tablete alebo smart mobilnom telefóne vo webovom rozhraní Concremote.

Benefity systému Concremote
Aby bola základová doska typu bielej vane zrealizovaná bez trhlín alebo s trhlinami prípustnej šírky, ktoré spôsobuje najmä teplotný gradient, musí sa navrhnúť vhodná receptúra betónu, vhodne načasovať betonáž a následne zhotovená konštrukcia správne ošetrovať. Ak si to počasie vyžaduje, treba zabezpečiť aj tepelnú ochranu samotnej konštrukcie. Aby sa mohla preukázať kvalita odovzdávanej základovej dosky, musí byť vykonané presné meranie teplôt konštrukcie a teplotných gradientov pomocou spoľahlivého a osvedčeného systému Concremote. Tento systém poskytuje aj možnosti upozornenia užívateľa, že teplota betónu alebo teplotný gradient sa približuje ku kritickej hodnote. Zhotoviteľ má tak dostatok času na reakciu, čím zabráni znehodnoteniu alebo poškodeniu už zhotovenej konštrukcie.


Mohlo by vás tiež zaujímať:

Inventúra 22.-24.11.2021

11.11.2021 | Novinky

DokaXlight – prvé skúsenosti priamo zo stavby

12.10.2021 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!
Doka Vám ďakuje za Váš dopyt!

Budeme sa snažiť ho čo najskôr vybaviť.