calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Stavebné debnenie pre polyfunkčný bytový objekt Matadorka

27.6.2019 | Slovakia
Spoločnosť Doka zabezpečuje debnenie a efektívne debniace riešenia pre výstavbu polyfunkčného objektu Matadorka. Po jeho dokončení sa tento bytový dom s 29 podlažiami stane najvyššou obytnou vežou v Petržalke.

Galéria

  • Projekt Matadorka - pohľad na výškovo rozdelené pracovisko stavby. Jadro sa predšplháva pre stropom a ostatnými zvislými konštrukciami. Taktiež dávame do pozornosti vysokú mieru bezpečnosti po okraji stropu, ktorú tvoria špeciálne plošiny osadené do konštrukcie budovy alebo nesené na podpernom systéme Staxo 40.
  • Všetky PSV práce sa realizujú len o tri podlažia za prácami HSV, čo taktiež komplikuje prebiehajúce práce HSV. Týka sa to hlavne prác na fasáde a na podlahách.

Projekt Matadorka

Matadorka ponúkne výnimočný pohľad na panorámu Bratislavy. Komplex ponúkne 335 nových bytov a apartmánov, priestory pre občiansku vybavenosť i park s množstvom zelene. Jeho súčasťou bude tiež materská škôlka, multifunkčné ihriská i komunitné záhradky.

Stavebno-konštrukčné riešenie


Budova je založená na monolitickej základovej doske s hrúbkou 2,0 - 2,3 m. Zvislý nosný systém tvoria obvodové a vnútorné steny s hrúbkou 250 mm a schodiskové jadro. Vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky s hrúbkou 250 mm.

Stavba je charakteristická čistou architektonickou líniou a modernou fasádou. Všetky práce v rámci pridruženej stavebnej výroby sa realizujú len o tri podlažia za prácami hlavnej stavebnej výroby, čo samozrejme prebiehajúce práce hlavnej stavebnej výroby komplikuje. Týka sa to hlavne prác na fasáde a na podlahách. Členitosť fasády s množstvom netypických tvarov so sebou priniesla požiadavky na atypické riešenia vedúce k urýchleniu stavebných procesov.


Použité stavebné debnenie


Týmto skutočnostiam sme prispôsobili výber efektívnych debniacich riešení a debniacich systémov:
stenové debnenie - rámové debnenie Framax Xlife pre steny, stĺpy a šachty; ručné rámové debnenie Frami Xlife pre základy
stropné debnenie - rýchly a flexibilný systém Dokaflex,
podperné systémy - ľahký podperný systém pre pozemné staviteľstvo Staxo 40, špeciálne plošiny pre podopretie obvodových stien, skladacie plošiny K, teleskopické šachtové nosníky,
špeciálne systémy - predmontované rámové debnenie s ramenátmi,
služby - projektovanie debnenia a predmontáž debnenia

Zvislé železobetónové konštrukcie objektu sme realizovali pomocou osvedčeného rámového debnenia Framax Xlife. Pri výťahových šachtách sme využili prednosti oddebňovacích rohov, čo prispieva k zefektívneniu debniacich i oddebňovacích prác.

Stropné konštrukcie sme realizovali pomocou flexibilného nosníkového debnenia Dokaflex. Taktiež dávame do pozornosti vysokú mieru bezpečnosti po okraji stropu, ktorú tvoria špeciálne plošiny osadené do konštrukcie budovy alebo nesené na podpernom systéme Staxo 40. Obvodové steny boli podopierané pomocou skladacích plošín K.

Výzvy pri výstavbe a ich riešenie


Z hľadiska rýchlosti realizácie, ale i z hľadiska bezpečnosti, boli najväčšou výzvou nepravidelne rozmiestnené balkóny po fasáde. Na nižších podlažiach sa balkóny podopierali pomocou kombinácie podperných veží Staxo 40 a systému Dokaflex. V miestach, kde by bolo potrebné balkóny podopierať cez tri a viac podlaží, sme navrhli špeciálnu plošinu z paždíkov WS 10 a tlakových vzpier T7. Takýmto spôsobom bolo možné balkóny podoprieť z tejto plošiny len na výšku jedného podlažia, čo sa prejavilo úsporou času a financií.

Ďalšou výzvou bol zaoblený tvar betónového zábradlia pri balkónoch. Na túto konštrukciu sme použili predmontované debnenie, ktoré bolo vopred zhotovené v servise predmontáže debnenia v bratislavskej pobočke spoločnosti Doka, a to tak, že sa do rámového debnenia Framax Xlife pripevnili drevené ramenáty a preglejka. Priamo na stavbe bolo potrebné jednotlivé panely už len pospájať a medzi sebou prekotviť. Časom bol aj tento proces stavba zefektívnila tak, že pomocou predmontovaného debnenia sa priamo na stavbe vyrábali prefabrikáty, ktoré sa následne už len osádzali na balkónové dosky.

Kvôli komplikovanému tvaru fasády sa obvodové steny od ôsmeho nadzemného podlažia podopierali pomocou špeciálne vytvorených plošín z paždíkov a vretenových vzpier T7. Neskôr sme tieto plošiny doplnili o podvesné plošiny, čo malo za následok zrýchlenie prác na podopretí balkónov a zlepšenie bezpečnosti pri zadebňovaní a oddebňovaní balkónových konštrukcií.

Ďalším logickým krokom pre urýchlenie stavby bolo oddelenie pracovísk jadra od pracovísk ostatných zvislých stien. Tým, že sa jadro budovy predšplhávalo dopredu pred stropom a ostatnými zvislými konštrukciami pomocou skladacích plošín K a teleskopických nosníkov, sa proces výstavby zase zefektívnil.

Pre ďalšie urýchlenie realizácie stien sme malú časť balkónových stien zložitých tvarov nahradili „krabicou”, ktorá bola taktiež predmontovaná v Doka-servise predmontáže debnenia. V tejto „krabici“ už bol zložitý tvar stien s množstvom nepravouhlých rohov blízko seba vyriešený pomocou drevených ramenátov a preglejky. Takto sa tento časovo náročný úsek nemusel vždy nanovo debniť, ale už sa len osadila predmontovaná zostava a všetko bolo pripravené na betonáž.

V miestach, kde sa budova realizuje už nad úrovňou susednej stavby, sa plánuje osadenie Doka-bezpečnostných záchytných sietí SNF. Tieto siete budú minimalizovať riziko spôsobené padajúcimi predmetmi počas následnej realizácie stavby.

Všetky požiadavky stavby na rôzne atypické riešenia vedúce k urýchleniu stavebných procesov a k zlepšeniu pracovnej bezpečnosti sme sa snažili vyriešiť k spokojnosti personálu stavby. Preto nás teší vyjadrenie stavbyvedúceho Ing. Michala Javorského:
„Kombinácia krátkeho harmonogramu a členitej fasády s množstvom balkónov netypických tvarov vytvorila veľký tlak na efektívne riešenie výstavby. Na tejto stavbe sme využili každý nápad na zrýchlenie postupu prác, ale samozrejme s veľkým zreteľom na bezpečnosť práce, ktorú sme na tejto stavbe pozdvihli na nadštadardnú úroveň oproti bežnej praxi na Slovensku. Ďalšou veľkou výzvou bolo skĺbenie realizácie hrubej stavby s ďalšími súbežnými procesmi, a to s realizáciou fasády a podláh objektu. Všetky tieto faktory nám sťažovali HSV práce. Úprimne musím povedať, že naše nápady a „zlepšováky“ na urýchlenie prác a zlepšenie bezpečnosti by bez spoločnosti Doka ostali iba na papieri.“


Stavba: Polyfunkčný bytový objekt MATADORKA
Lokalita: Bratislava, mestská časť Petržalka
Investor: VI GROUP Matadorka, s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ: Assyx, spol. s r.o.
Použité debnenie:rámové debnenie Frami Xlife, rámové debnenie Framax Xlife, stropné debnenie Dokaflex, podperný systém Staxo 40, skladacie plošiny K, teleskopické šachtové nosníky, špeciálne plošiny pre podopretie obvodových stien, predmontované rámové debnenie s ramenátmi
Služby: projektovanie debnenia, predmontáž debnenia
Prehľad produktov a služieb
Doka projekty celosvetovo

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Inventúra 22.-24.11.2021

11.11.2021 | Novinky

DokaXlight – prvé skúsenosti priamo zo stavby

12.10.2021 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!
Doka Vám ďakuje za Váš dopyt!

Budeme sa snažiť ho čo najskôr vybaviť.