calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Výzvy a Doka-debniace riešenia pri výstavbe mostu na vetve A1 križovatky Prievoz, SO 201-00

23.10.2020 | Slovakia
V súčasnej dobe prebieha výstavba mostu 201-00 na križovatke Prievoz, ktorá je súčasťou diaľnice D1. Tento most zabezpečí napojenie na rýchlostnú cestu R7. Výstavba mosta sa realizuje v náročných priestorových i časových podmienkach v tesnej blízkosti exponovaného prístavného mosta v Bratislave.

Galéria

  • Foto 1: Rozostavaný objekt 201-00. Podopretie nosnej konštrukcie pomocou podperného systému Staxo 100 a nosníkového debnenia Top 50.
  • Foto 2: Gabarit ponad jestvujúcu komunikáciu so šírkou prejazdu 3,5 m sa realizoval pomocou podperných veží Staxo 100 a oceľových profilov IPN 500.  
<br />

<br />
  • Bezpečný výstup na mostovku zabezpečuje spoľahlivá Staxo 100 schodisková veža.
  • Schéma č.1: Pôdorys rozmiestnenia podpernej skruže Staxo 100 a debnenie spodnej dosky mostovky - 1.etapa
  • Schéma č.2:Priečne rezy mosta

Základné informácie o moste

Mostný objekt 201-00 je 7-poľový spojitý nosník z monolitického dodatočne predpätého betónu. Ide o doskový most s konštantnou výškou nosnej konštrukcie 1,4 m z dodatočne predpätého betónu C40/50. Krajné konzoly mostovky majú premennú hrúbku od 0,25 – 0,65 m. Priečny sklon mostovky je 2,5 %. Tento sklon sa v priebehu mosta mení z ľavostranného na pravostranný. Celková dĺžka mosta je 175,72 m a šírka medzi zvodidlami je 9,6 m. Rozpätie v smere osi mosta je 20 + 25 + 25 + 26 + 25 + 25 + 20 m.

Debnenie nosnej konštrukcie hornej stavby mosta


Mostná konštrukcia v oblúku sa realizuje metódou pevnej skruže v troch etapách. Prvá etapa (stredná časť mosta) má dĺžku 86 m a obsahuje 3 gabarity (pozri schému č.1). Podopretie mostnej konštrukcie sa realizuje pomocou výkonného podperného systému Staxo 100. Výška podopretia sa pohybuje od 6 – 8 m. Presná poloha podpernej konštrukcie sa v prvej fáze nasadenia prispôsobila realizovanému svahovaniu. Následne bolo efektívnejšie prispôsobiť svahovanie návrhu rozmiestnenia podperných veží. Dôležité bolo, že všetky nohy podpernej konštrukcie ležali na pôvodných spevnených komunikáciách alebo na zhutnenej zemine, na ktorej sa zhotovila betónová doska. Nohy podperného systému Staxo 100 boli zaťažené silou 92 kN, čo v tomto prípade znamenalo využitie podperného systému na 96 %. Skladba veží obsahovala len rámy s výškou 1,2 m a 0,9 m, pričom na spodnej i hornej úrovni musel byť rám s výškou 0,9 m. Všetky podperné veže boli medzi sebou zavetrené pomocou lešenárskych rúr vo výške 6 m. Proti účinkom horizontálnych síl boli podperné veže zabezpečené systémom ukotvenia pre podperné systémy (pozri schému č. 2), ktorý bol kotvený do únosného betónového podkladu pomocou Doka expres kotiev.

V prvej etape sa riešili 3 gabarity nad existujúcimi komunikáciami. Cestné komunikácie sa preklenuli pomocou podperných veží Staxo 100 a oceľových profilov IPN 500 s dĺžkou 9 m. Takto sa vytvoril priestor široký 4,7 m, čo znamenalo, že po osadení betónových zvodidiel zostal 3,5 m široký prejazdný pruh.

Montáž podpernej skruže pre 1. etapu trvala približne 2 týždne. Termín a množstvo dodávaného Doka materiálu sa plánovali dôsledne kvôli náročnému miestu realizácie a časovému harmonogramu výstavby, pričom sa nesmela obmedziť plynulosť premávky nad povolený rámec.

Doskový most nadobudol presný tvar vďaka nosníkovému debneniu Top 50 v kombinácii s vretenovými vzperami T7. Keďže bol most navrhnutý v oblúku, pripojenie panelov Top 50 (bočné debnenie) na oceľové paždíky sa realizovalo špeciálnou posuvnou príložkou T s rozsahom pripojenia až 13 cm, čo enormne zjednodušuje presné pripojenie nosníkových panelov Top 50 do potrebnej polohy. Všetky panely Top 50 pod krídlami mostovky boli navrhnuté tak, aby sa dali odpojiť a bez prestavovania použiť v ďalšej etape výstavby mosta.

Výstavba mosta prebiehala postupne a v napätom časovom harmonograme, kvôli minimálnym dobám uzavretia jestvujúcich ciest. Niektoré cesty mohli byť uzavreté napríklad len cez víkend, preto mala stavba na realizáciu jednotlivých gabaritov len 2 dni. Jednotlivé gabarity sa realizovali v rozličných termínoch.

Tento stavebný objekt sa vyznačoval vysokými požiadavkami na projektovú prácu Doka-technikov, ako aj na samotný stavebný personál. Výzvu predstavovali nielen tvar mostovky, realizácia gabaritov v stiesnených podmienkach, ale aj obzvlášť náročný harmonogram stavby v tak exponovanom mieste ako je okolie prístavného mosta.
Fakty
Stavba: Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia
Objekt: 201-00 - Most na vetve A1 križovatky Prievoz
Použité debnenie: Podperný systém Staxo 100, nosníkové debnenie Top 50, bezpečnostné prvky
Služby: Projektovanie debnenia
Prehľad produktov a služieb
Doka projekty celosvetovo

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Tunel pod Štokholmom

25.02.2022 | Novinky

Inventúra 10.-11.3.2022

23.02.2022 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!