calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka-vozíky letmej betonáže pri výstavbe R2 Kriváň – Mýtna

13.5.2023 | Slovakia
V súčasnosti prebieha výstavba rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna, ktorej súčasťou je aj najdlhšia estakáda na Slovensku s dĺžkou 4,374 km, prechádzajúca údolím Krivánskeho potoka. Estakáda je rozdelená na dva stavebné celky 209-01 a 209-02, pričom dilatačný celok DC4 stavebného objektu 209-01 je realizovaný metódou letmej betonáže pomocou troch párov Doka-vozíkov letmej betonáže.

Galéria

  • Výstavba stavebného objektu SO 209-01: dilatačný celok DC4, technológiou letmej betonáže.
  • Prvý betonársky záber lamely s dĺžkou 2,5 m úspešne zrealizovaný pomocou Doka-vozíka pre letmú betonáž a nosníkového debnenia Top 50.
  • Celkový pohľad na pilier s nasadeným Doka vozíkom pre letmú betonáž.
  • Montáž nosnej konštrukcie debniaceho vozíka pre letmú betonáž. Vľavo je zmontovaná oceľová nosná konštrukcia vozíka. Vpravo je uložený spodný rošt vozíka na podpernej konštrukcii Staxo 100 pripravený na neskoršie zdvíhanie.
  • Kým sa zrealizoval zárodok mostovky piliera, realizačná firma predmontovala vozíky ako aj samotné panely z nosníkového debnenia Top 50.
  • Debnenie stien komôrkového prierezu realizované pomocou nosníkového debnenia Top 50, ktoré sa dá ľahko prispôsobiť meniacemu sa prierezu priamo na stavbe (úlohu oceľového paždíka  preberá dvojica drevených hranolov).
Celková dĺžka úseku R2 Kriváň – Mýtna je 9 296 m. Investorom je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Zhotoviteľom je Združenie R2 Mýtna (Doprastav, a. s., STRABAG, s. r. o., EUROVIA SK, a. s, EUROVIA CS, a. s.). Úsek DC4 realizuje spoločnosť Doprastav, a. s.

Stavebný objekt SO 209-01 s dĺžkou premostenia viac ako
2,75 km

Mostný objekt SO 209-01 pozostáva zo štyroch dilatačných celkov s dĺžkou premostenia
2756,75 m. Všetky dilatačné celky majú obdobné usporiadanie a sú tvorené spojitou jednokomorovou konštrukciou s vyloženými konzolami z predpätého betónu. Jednokomorová nosná konštrukcia má premenlivú výšku od 3,55 m uprostred rozpätia až do 9,05 m nad vnútornými podperami. Celková šírka mosta je 27,50 m. V tomto článku sa budeme venovať výstavbe dilatačného celku DC4 s dĺžkou mostnej konštrukcie 695 m z pohľadu výstavby technológiou letmej betonáže.

Nasadenie troch párov vozíkov pre letmú betonáž

Na danom dilatačnom úseku DC4 sú nasadené tri páry debniacich vozíkov pre letmú betonáž. Ešte pred samotným nasadením debniacich vozíkov sa museli zrealizovať zárodky mosta na daných pilieroch. Hneď ako bol zárodok dostatočne únosný, začalo sa s osadzovaním vozíkov pre letmú betonáž. Samotná montáž prebiehala pomocou žeriava a vlastného hydraulického systému vozíka pod dozorom a za asistencie Doka montážneho majstra. Celá montáž jedného páru vozíkov a panelov debnenia trvala približne 6 týždňov. Po montáži vozíkov zaškolil montážny majster pracovníkov stavby na bezpečnú prevádzku vozíkov. Pod jeho dozorom taktiež prebiehal prvý posun vozíka do nasledujúcej lamely.

Proces postupnej realizácie mostovky

Po osadení vozíkov a debnenia sa začal proces postupnej realizácie mostovky – systém váhadla. Postupná betonáž prebieha symetrickým vysúvaním betonárskych vozíkov pomocou systému hydraulických valcov, ktoré poháňa hydraulický agregát. Po premiestnení vozíkov do ďalšej polohy sa pokračuje procesom aretácie debniacich celkov (panelov) na presné miesta. Keď je debnenie na správnom mieste, môže začať proces predpínania zadného ukotvenia vozíka na hornej a spodnej doske komôrkového prierezu - kotevných tyčí s priemerom 40 mm.

Po zrealizovaní výstuže je možné pristúpiť k samotnej symetrickej betonáži oboch protiľahlých lamiel. Prvé lamely mostnej konštrukcie pri pilieroch sú atypické, s dĺžkou 2,5 m, pričom typická lamela sa betónuje v dĺžke 5,0 m. Pri realizácii mostnej konštrukcie sa dbá na symetrickú betonáž na oboch stranách lamiel, t. z. že odchýlka hmotností medzi dvoma protiľahlými lamelami môže byť maximálne 25%.

Samotné ukladanie betónu prebieha plynulo v jednom kroku: betonáž spodnej dosky komôrkového prierezu, betonáž stien komory, a nakoniec betonáž konzol a hornej dosky komôrkového prierezu. Pracovný cyklus 5-metrovej lamely trvá 8 až 10 dní.

Po betonáži lamely a dosiahnutí predpísanej pevnosti betónu sa realizuje predopnutie lamely cez predpínacie laná. Po predopnutí lamely a následnom uvoľnení debnenia od betónu sa debniaci vozík môže posunúť do ďalšieho záberu, kde sa celý proces znova opakuje.

Návrh vnútorného debnenia

Ďalším zaujímavým riešením je návrh vnútorného debnenia, ktoré sa musí plynulo prispôsobiť zmenšujúcemu sa komôrkovému prierezu. Vnútorné debnenie bolo navrhnuté tak, aby sa dalo ľahko prispôsobiť aj priamo na stavbe. Preto bol oceľový paždík nosníkového debnenia Top 50 nahradený dreveným profilom. Prečnievajúce debnenie sa tak dá počas výstavby jednoducho skracovať na potrebnú výšku priamo na vozíku, bez nutnosti odopínať či rozoberať debniaci panel.

Bezpečnosť v každej pracovnej fáze

Vozíky letmej betonáže sú dimenzované na nosnosť 250 ton a aktuálne každý vozík nesie viac ako 200 ton. Vozíky letmej betonáže sa vyznačujú vysokou mierou bezpečnosti v každej pracovnej fáze. Bezpečnosť pracovníkov stavby je zaistená vďaka uzavretým pracovným plošinám po celom obvode a na všetkých pracovných úrovniach. Bezpečnosť proti nechcenému pojazdu vozíkov v pozdĺžnom smere zabezpečujú klzné ložiská. Okrem toho sa pred každou betonážou vykonávajú hydraulické skúšobné zaťaženia ukotvenia vozíkov.

Vozík, ktorý sa presúva nad jestvujúcou komunikáciou, bol naviac ešte opatrený o záchytné siete, ktoré ešte viac zvyšujú bezpečnosť na stavbe a zabezpečujú priestor pod vozíkom proti padajúcim predmetom.

Celé riešenie bolo navrhnuté v spolupráci s Doka kompetenčným centrom v Rakúsku a so slovenskou pobočkou Doka.

TEXT A FOTO:
DOKA Slovakia, Debniaca technika, s. r. o.,
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Doprastav, a. s.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

247 metrov vysoký mrakodrap Karlatornet zmení panorámu Göteborgu

14.11.2023 | Tlač

Výstavba predĺženia petržalskej električkovej trate

13.11.2023 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!