calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka-vozíky letmej betonáže prekonávajú rieku Orava

20.10.2022 | Novinky
V súčasnosti prebieha výstavba nového 5,6 km dlhého úseku obchvatu Tvrdošína, ktorý odľahčí mesto od tranzitnej dopravy, zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Celá stavba zahŕňa viacero mostov, ktoré sa realizujú rôznymi technológiami. Teraz si predstavíme technológiu letmej betonáže, pomocou ktorej sa efektívne a bezpečne realizuje most cez rieku Orava.

Galéria

  • Most cez rieku Orava - realizácia pomocou Doka-vozíka pre letmú betonáž
  • Zrealizovaný zárodok piliera a  príprava spodných roštov vozíka pre letmú betonáž na stavenisku.
<br />

<br />
  • Ukončenie montáže konštrukcie debniaceho vozíka pre letmú betonáž
  • Prvý betonársky záber realizovaný pomocou Doka-vozíka pre letmú betonáž
  • Druhý betonársky záber realizovaný pomocou Doka-vozíka pre letmú betonáž. Bezpečný výstup na mostovku zabezpečuje Doka-schodisková veža.  
<br />

<br />
  • Spodný rošt vozíka a debnenie spodnej dosky a krídla mostovky
  • Pohľad na debnenie stien a hornej dosky komôrkového prierezu realizované pomocou nosníkového debnenia Top 50, ktoré sa dá ľahko prispôsobiť meniacemu sa prierezu priamo na stavbe.
Most cez rieku Orava je navrhnutý ako komôrkový betónový predpätý most s dvoma poľami s rozpätiami 88,0 m. Komôrkový prierez má premenlivú výšku od 3,2 m (v strede poľa) do 6,6 m (nad vnútorným pilierom). Kvôli nadštandardnej šírke konzol mostovky sú konzoly lokálne podopreté prefabrikovanými vzperami, čo je pre metódu výstavby letmou betonážou netypické.

Nasadenie jedného páru vozíkov pre letmú betonáž
Samotná betonáž mostovky prebiehala v niekoľkých krokoch. Najprv sa vybetónoval zárodok mosta, ktorý sa realizoval pomocou pevnej skruže Staxo 100. Akonáhle bol zárodok vybetónovaný a dostatočne únosný, začalo sa s osadzovaním vozíka pre letmú betonáž. Jeho montáž prebiehala pomocou žeriava a vlastného hydraulického systému vozíka. Celá montáž vozíka a panelov debnenia Top 50 trvala stavbe 6 týždňov. Na správnu montáž vozíka dozeral Doka montážny majster, ktorý zaškolil pracovníkov stavby na bezpečnú prevádzku vozíkov.

Po osadení vozíkov a debnenia sa začal proces postupnej realizácie mostovky. Postupná betonáž prebieha symetrickým vysúvaním betonárskych vozíkov pomocou zmieneného systému hydraulických valcov. Po premiestnení vozíkov do polohy sa pokračuje procesom aretácie debniacich celkov (panelov) na presné miesta. Keď je debnenie na správnom mieste a výstuž je položená, je možné pristúpiť k samotnej symetrickej betonáži oboch protiľahlých lamiel. Pritom sa dbá na symetrickú betonáž na oboch lamelách. Maximálna odchýlka medzi dvoma lamelami môže byť 25% z hmotnosti lamely. Samotné ukladanie betónu prebieha v týchto krokoch: betonáž spodnej dosky komôrkového prierezu, betonáž stien komory, a nakoniec betonáž konzol a hornej dosky komôrkového prierezu. Pracovný cyklus 4-metrovej lamely trvá 2 týždne. Pri typickom priereze bez prefabrikovaných vzpier trvá betonáž jednej lamely len 8 - 10 dní. Tento časový rozdiel štyroch dní je spôsobený náročnejším posunom. Pri samotnom posune je potrebné horné debnenie sklopiť a časť stenového debnenia sa musí dočasne odpojiť. Po odpojení časti debnenia sa toto voľné miesto musí doplniť stužujúcim paždíkom pre zachovanie stability celého debnenia. Akonáhle vozík obíde prefabrikovanú vzperu, odobraná časť debnenia sa znovu pripojí na svoje miesto.


Ďalším zaujímavým riešením bol návrh vnútorného debnenia, ktoré sa musí plynulo prispôsobiť zmenšujúcemu sa komôrkovému prierezu. Vnútorné debnenie bolo navrhnuté tak, aby sa dalo ľahko prispôsobiť aj na stavbe. Preto bol oceľový paždík nosníkového debnenia Top 50 nahradený dreveným profilom a prečnievajúce debnenie sa tak dalo jednoducho skrátiť priamo na vozíku. Vozíky letmej betonáže sú dimenzované na nosnosť 250 ton a aktuálne každý vozík nesie 212 ton. Celé riešenie bolo navrhnuté v spolupráci s Doka kompetenčným centrom v Rakúsku a slovenskej pobočky Doka.
FAKTY
Projekt: Rýchlostná cesta R3, Tvrdošín-Nižná nad Oravou
Objekt: Mostný objekt S0 211
Investor: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Hlavný zhotoviteľ: konzorcium spoločností Hochtief SK, Alpine Slovakia a Hydroekol Dolný Kubín
Realizácia žb. nosnej konštrukcií: HOCHTIEF SK s.r.o.
Nasadené debnenie: Nosníkové debnenie Top 50, rámové debnenie Framax Xlife, podperný systém Staxo 100, schodisková veža 250, ochranné zábradlia
Služby: návrh a vyhotovenie projektovej dokumentácie debnenia, predmontáž debnenia, podpora stavby Doka-montážnym majstrom priamo na stavbe
Prehľad produktov a služieb
Doka projekty celosvetovo

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Zmena otváracích hodín v Doka-skladoch

17.10.2022 | Novinky

Inventúra 19.-21.10.2022

07.10.2022 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!