calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka – debniace riešenia pri výstavbe rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

20.04.2022 | Novinky
V súčasnosti prebieha výstavba nového 5,6 km dlhého úseku obchvatu Tvrdošína, ktorý odľahčí mesto od tranzitnej dopravy, zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Celá stavba zahŕňa 10 mostov na R3 a 3 mosty mimo cesty R3. Doka Slovakia dodáva svoje debniace systémy a technické riešenia pre viaceré mostné objekty. Teraz predstavíme spodné stavby mostných objektov SO 201, SO 211 a SO 213.

Galéria

  • Debniaca forma mostného objektu SO 211
  • Hotový pilier mostného objektu SO 211
<br />
  • Realizácia zárodku nad stredovým pilierom mostného objektu SO 211
  • Nosníkové debnenie Top 50 použité pri výstavbe drieku a hlavice pilierov mostného objektu SO 213 a SO 201
  • Nosníkové debnenie Top 50 použité pri výstavbe drieku a hlavice pilierov mostného objektu SO 213 a SO 201   
<br />

<br />
  • Nosníkové debnenie Top 50 použité pri výstavbe drieku a hlavice pilierov mostného objektu SO 213 a SO 201

Mostný objekt SO 211

Mostný objekt SO 211 je navrhnutý ako komôrkový betónový predpätý most s dvoma poliami, s rozpätím 88,0 + 88,0 m. Komôrkový prierez má premenlivú výšku od 3,2 m do 6,6 m nad vnútorným pilierom a konzoly mostovky sú lokálne podopreté prefabrikovanými vzperami. Spodná stavba je tvorená dvoma mostnými oporami a jedným pilierom. Opory tvoria úložné prahy, driek, základy a rovnobežné krídla. Pilier je stenovým prvkom s tvarovaným prierezom.
Tvarovaný pilier mostného objektu SO 211 sa zadebnil pomocou rámového debnenia Framax Xlife, ktoré bolo doplnené o drevené ramenáty a preglejky. Ramenáty a preglejky sa pripevnili na panely rámového debnenia v servise predmontáže debnenia v bratislavskej pobočke Doka. Na stavbu sa dodali už predmontované panely, ktoré sa následne pospájali a prekotvili do požadovanej formy.
Po zhotovení piliera sa začali práce na realizácii zárodku. Ten sa zadebnil pomocou nosníkového debnenia Top 50, ktoré bolo podopreté podperným systémom Staxo 100. Po zhotovení zárodku sa na neho osadí dvojica Doka vozíkov letmej betonáže a začne sa výstavba hornej stavby mosta technológiou letmej betonáže.

Mostný objekt SO 201

Mostný objekt SO 201 je navrhnutý ako dvojtrámová nosná konštrukcia spojená doskou. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako päťpoľová s rozpätiami polí 35 + 2x40 + 35 + 25 m. Trámy majú lichobežníkový tvar a ich šírka je 1,4 m v spodnej časti a 1,8 m v hornej časti. Doska ma premenlivú hrúbku od 0,2 m na konci konzoly a 0,5 m pri votknutí do trámu. Horná konštrukcia sa bude realizovať na pevnej skruži. Spodná stavba sa skladá s krajných opôr č.1 a č.6 a zo štyroch podpier. Každú podperu tvorí dvojica pilierov s obdĺžnikovým tvarom so zrezanými rohmi na spoločnom základe. Piliere dosahujú výšku v rozmedzí 12 až 18 m.

Mostný objekt SO 213

Mostný objekt SO 213 je navrhnutý ako jednotrámová vyľahčená predpätá konštrukcia s výškou nosnej konštrukcie 2,0 m. Celková šírka nosnej konštrukcie je 10,9 m až 11,70 m. Nosná konštrukcia sa bude realizovať na pevnej skruži pomocou podperného systému Staxo 100. Dolná stavba pozostáva z krajných opôr a medziľahlých pilierov, ktoré majú obdĺžnikový prierez so skosenými hranami a sú ukončené hlavicou piliera.

Debnenie pre objekty SO 201 a SO 213

Na realizáciu drieku a hlavice pilierov mostných objektov SO 201 a SO 213 sa použilo nosníkové debnenie Top 50. Debnenie hlavice (SO 201) a druhého výškového záberu drieku piliera (SO 213) je podopreté pomocou šplhacieho debnenia MF 240. Všetky formy pre piliere boli predmontované v Doke v bratislavskom servise predmontáže debnenia. Na stavbu sa dodali predmontované panely v požadovanom termíne. To umožnilo stavbe sústrediť sa na správnu montáž a kvalitnú realizáciu betónovej konštrukcie. Mostné opory sa realizovali pomocou stenového debnenia Framax Xlife.

Aby sa dodržali časovo náročné harmonogramy výstavby mostných objektov, realizačná firma sa spoľahla na spoločnosť Doka, ktorá zabezpečila technickú dokumentáciu, samotné debnenie a servis predmontáže debnenia v požadovanej kvalite a v dohodnutých termínoch.


FAKTY
Projekt: Rýchlostná cesta R3, Tvrdošín-Nižná nad Oravou
Objekt: Mostný objekt S0 211, SO 201 a SO 213
Investor: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Hlavný zhotoviteľ: konzorcium spoločností Hochtief SK, Alpine Slovakia a Hydroekol Dolný Kubín
Realizácia žb. nosnej konštrukcií: HOCHTIEF SK s.r.o.
Nasadené debnenie: Nosníkové debnenie Top 50, rámové debnenie Framax Xlife, podperný systém Staxo 100, schodisková veža 250, ochranné zábradlia
Služby: návrh a vyhotovenie projektovej dokumentácie debnenia, predmontáž debnenia
Prehľad produktov a služieb
Doka projekty celosvetovo

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Inventúra 23.-24.6.2022

14.06.2022 | Novinky

Ako „upiecť“ kvalitný pohľadový betón

25.05.2022 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!