calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Výstavba tunela Diel pomocou tunelového systému DokaCC

19.9.2019 | Slovakia
Hlavným poslaním stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa je zlepšiť dostupnosť dopravnej siete medzi susednými krajinami. Súčasťou modernizácie železničnej trate je aj výstavba objektu SO 44.33.30 Púchov – Považská Bystrica, tunel Diel. Tunel s dĺžkou 1081,7 m prechádza masívom vrchu s rovnakým názvom. Pri realizácii tohto významného stavebného diela sa uplatnili aj moderné debniace systémy od spoločnosti Doka.

Galéria

  • Obr.1: Tunelový systém DokaCC na výstavbu otvorených tunelov umožňuje rýchly, efektívny a bezpečný postup prác.
  • Obr. 3: Osádzanie zmontovaných priečnych rámov tunelového systému DokaCC pomocou mobilného žeriavu priamo na koľajnicovú dráhu
  • Obr. 4: Montáž vopred zhotovených vnútorných panelov Top 50 a ich prichytenie na debniaci vozík DokaCC
  • Obr.5: Ukončená betonáž úseku K2 a presúvanie vozíka do ďalšieho záberu po koľajnicovej dráhe pomocou auta s hydraulickou rukou.
  • Obr.6: Vysunutý tunelový systém DokaCC po dokončení oboch úsekov K2 a K1 na púchovskej strane tunela Diel, pripravený na premiestnenie na opačnú stranu tunela
  • Obr. 2: Tunelový systém DokaCC je prispôsobiteľný na pravouhlý, ako aj kruhový prierez tunelového objektu.

Zvolené technológie

Jednorúrový dvojkoľajný železničný tunel je rozdelený na 2 úseky, ktoré sa realizovali razením a hĺbením. Súčasťou tunela bude tiež úniková štôlňa dlhá 325,15 m.

Podstatná časť tunela dlhá 1 050 m sa razila v zmysle zásad novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM) použitím mechanického rozpojovania v priportálových oblastiach. Trhavinové rozpojovanie hornín sa používalo na raziace práce tunelovej rúry v kompaktnejších častiach horninového masívu. Tunelové ostenie je navrhnuté ako dvojplášťové, tvorí ho primárne a sekundárne ostenie oblúkového tvaru. V razenej časti tunela realizovalo pomocou kombinácie oceľového debniaceho vozíka a vystužovacieho vozíka.

Hĺbené úseky sú budované v otvorenej stavebnej jame na oboch stranách tunela. Po dokončení sa zasypú a rekultivujú zatrávnením a vhodnou výsadbou, čo prispieva k zachovaniu prírodného charakteru dotknutého prostredia. Hĺbená časť tunela má pri východnom portáli dĺžku 17 m a pri západnom 14,7 m.

Hlavným dodávateľom stavby je "Združenie Nimnica“. Stavebný objekt SO 44.33.30 realizuje člen Združenia Nimnica TSS GRADE, a.s. Dodávateľ stavebných prác pre tento objekt je spoločnosť TUBAU a.s., ktorá sa rozhodla realizovať tento úsek s našou spoločnosťou DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o., a to využitím nášho nového tunelového systému DokaCC, ktorý bol na Slovensku nasadený prvýkrát. Hlavným dôvodom výberu tunelového systému DokaCC bola vysoká miera jeho prispôsobiteľnosti rôznym tunelovým prierezom a jeho možné využitie aj na iných tunelových projektoch.

Charakteristika tunelového systému DokaCC

Tunelový debniaci systém DokaCC, ktorého názov je odvodený od anglického „cut-and-cover“, je koncipovaný a optimalizovaný na otvorenú výstavbu tunelov. Rôzne typy dopravných tunelov (železničné a cestné) sa môžu pomocou DokaCC vybudovať rýchlo, efektívne a bezpečne. Vďaka použitiu vysoko kvalitnej ocele na nosnú konštrukciu vozíka sa značne zredukovala hmotnosť celého systému Doka CC. Nižšia hmotnosť oceľovej konštrukcie umožňuje rýchlu montáž a jednoduché nasadenie na stavbe.

Flexibilita, efektivita a bezpečnosť – toto sú hlavné charakteristiky nového debniaceho systému. Ten je všestranný v rámci všetkých riešení „cut-and-cover“ tunelových projektov. Tunelový systém DokaCC je vždy možné osadiť do existujúcich základov, nezávisle od ich tvaru a prispôsobiť všetkým tvarom tunelových prierezov – či už ide o pravouhlý alebo kruhový prierez (obr. 2). Debniaci vozík sa dá prispôsobiť pomocou plnohydraulického kolesového systému naraz v troch smeroch, nie je teda nevyhnutné jeho usadenie na dvakrát. Pri pozdĺžnom sklone tunela do 10 % je vozík bez problémov pojazdný. Integrované systémové plošiny a výstupy garantujú používateľom vysokú mieru bezpečnosti pri práci.

Postup výstavby

Ešte pred samotným nasadením tunelového vozíka DokaCC s jeho vnútorným a vonkajším debnením bolo potrebné zhotoviť realizačný projekt so zreteľom možnosť plynulo napojiť vozík na predchádzajúci záber, ktorý bol realizovaný pomocou vozíka od firmy ÖSTU- Stettin. Celé naprojektovanie typického záberu vozíka s dĺžkou 12 m si vyžiadalo 3 týždne projektových prác. Po naprojektovaní a dodaní potrebného materiálu sa začala samotná montáž. Montáž vozíka s typickou dĺžkou 12 m s vnútorným debnením (predmontované panely) a s presnou rektifikáciou vozíka do polohy trvala 2 týždne. Samotnú montáž vykonávala spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o., divízia DPSE, pod dohľadom skúseného Doka-montážneho majstra. Jednotlivé prvky vozíka sa zmontovali pred tunelom do priečnych rámov a pomocou mobilného žeriava sa osádzali na koľajnicovú dráhu (obr. č.3). Po osadení vozíka prišla na rad aj samotná montáž vnútorných panelov Top 50 a ich prichytenie na debniaci vozík (obr. č.4).

Ďalšie 2 týždne sa realizovali vystužovacie práce, osádzali sa vopred predmontované vonkajšie panely a prebehla už samotná betonáž úseku K2 s dĺžkou 4,7 m. Debnenie sa plnilo betónom cez vonkajšie panely, v ktorých boli osadené plniace otvory SCC. Vibrovanie betónu sa realizovalo pomocou príložných hydraulických vibrátorov. Všetky panely nosníkového debnenia Top 50 v kombinácii s drevenými ramenátmi sa zhotovili v časovom predstihu v bratislavskej pobočke Doka-servisu predmontáže debnenia. Po betonáži prvého úseku K2 sa vozík presunul do ďalšieho záberu po koľajnicovej dráhe. Posun debnenia do polohy pripravenej na betonáž alebo oddebnenie sa realizoval pomocou vlastnej hydrauliky tunelového systému. Týmto spôsobom sa realizovali aj ostatné tri úseky hĺbenej časti tunela.
Po dokončení tunela bude jeho prevádzková rýchlosť 160 km/hod s možnosťou zvýšenia rýchlosti až na 200 km/h.

Záver

Pre spoločnosť DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. je potešujúce, že na tomto projekte sa prvé nasadenie tunelového systému DokaCC osvedčilo a našim zákazníkom dokázalo, že ide o spoľahlivý a hospodárny tunelový systém na realizáciu tunelov hĺbením.
Tunelový systém DokaCC bol na Slovensku nasadený po prvýkrát pri výstavbe tunela Diel.
Prehľad produktov a služieb
Doka projekty celosvetovo

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Otváracie doby v skladoch počas vianočných a novoročných sviatkov

7.12.2021 | Novinky

Inventúra 22.-24.11.2021

11.11.2021 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!
Doka Vám ďakuje za Váš dopyt!

Budeme sa snažiť ho čo najskôr vybaviť.