calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec – Objekty SO 201 a SO 202

07.05.2019 | Novinky
Diaľnica D3 vrátane úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec je súčasťou európskeho koridoru Gdansk – Grudziadz/Warszawa – Katowice – Skalité – Čadca – Žilina. Stavba diaľnice je situovaná v okrese Čadca, prechádza katastrálnymi územiami Čadce a obce Svrčinovec. Stavba vedie aj po úpätí svahov, ktorých sklon dosahuje miestami aj viac ako 25°.

Galéria

Objekt 201-00 Most na 37,4 km diaľnice D3


Mostný objekt pozostáva z dvoch samostatných súbežných mostov, kde každý z nich je 1 dilatačný celok. Jedná sa o dvojtrámovú predpätú monolitickú nosnú konštrukciu. Pravý aj ľavý most je navrhnutý ako 7-poľová spojitá konštrukcia. Rozpätia polí na ľavom moste sú 18+31+31+31+31+31+22 m. Podobne je to aj pri druhom moste. Priečny rez je po celej dĺžke mosta konštantný, na konci mosta sa nachádzajú krajné priečniky. Dva trámy sú vysoké 1,8 m a ich dolný povrch je rovnobežný s priečnym sklonom. Medzi trámami sa nachádza monolitická doska, premennej hrúbky 0,3~0,45 m a na okrajoch sa nachádzajú konzolové dosky premennej hrúbky 0,25~0,45 m. Začiatok ľavého mosta je uložený na existujúci most pomocou ozubu.

Debnenie pre spodnú stavbu

Základ pod piliere obdĺžnikového tvaru výšky 1,45 m bol zhotovený pomocou ručného rámového debnenia Frami Xlife výšky 1,5 m. Piliere obdĺžnikového tvaru s rozmermi 1,6 x 1,3 m so skosenými rohmi boli zhotovené z nosníkového debnenia Top 50 výšky 6,75 m. Opory boli zhotovené pomocou žeriavového rámového debnenia Framax Xlife výšky až 4,95 m.

Debnenie pre hornú stavbu

Mostná konštrukcia sa realizuje metódou pevnej skruže a bude sa realizovať v siedmych etapách. Na zadebnenie dvojtrámu sa použilo nosníkové debnenie Top 50, ktoré bolo doplnené o drevené ramenáty, kvôli tvaru dosky medzi trámami. Aby sa nosníkové debnenie Top 50 nemuselo po každom zábere demontovať, boli pod dosku a krídla navrhnuté pojazdné vozíky zhotovené z paždíkov, vretenových vzpier T7 a koliesok. Vozíky sa pohybovali po koľajniciach uložených na paždíkoch WS 10. Na podopretie nosnej konštrukcie spolu s nosníkovým debnením Top 50 bol použitý podperný systém Staxo 100. Priemerná výška podopretia sa pohybovala okolo výšky 5,5 m. V jednotlivých etapách sa muselo riešiť viacero gabaritov nad cestou alebo potokom. Cestnú komunikáciu šírky 7,35 m sa podarilo preklenúť za pomoci Staxo 100 veží a oceľového profilu IPN 450 dĺžky 12 m. Ako roznášacie nosníky na staxo vežiach sa použili oceľové profily IPN 340 dĺžky 2,0 m. Na debnenie ríms sa plánujú použiť rímsové konzoly T.

Objekt 202-00 Most na vetve “BB” v križovatke Bukov
na 0,2673 km diaľnice D3


Nosnú konštrukciu tvorí 13-poľová monolitická konštrukcia trámového prierezu výšky 1,4 m z predpätého betónu. Rozpätia jednotlivých polí sú 19,3 + 7x24 + 2x22 + 26,2 + 25,9 m. Voľná šírka na moste je premenná 9-9,95 m - rozšírená v oblúku. Spodnú stavbu tvoria krajné opory a piliere s rozširujúcimi hlavicami.

Debnenie pre spodnú stavbu

Základ pod piliere obdĺžnikového tvaru výšky 1,3-1,5 m bol zhotovený pomocou ručného rámového debnenia Frami Xlife výšky 1,5 m. Driek piliera obdĺžnikového tvaru s rozmermi 2,1 x 1,1 m so skosenými rohmi bol zhotovený z nosníkového debnenia Top 50 výšky 7,2 m. Rozširujúca hlavica piliera bola realizovaná pomocou šplhacieho debnenia MF 240 a skladacích konzôl K v kombinácii so stenovým nosnikovým debnením Top 50. Jednotlivé opory sa realizovali pomocou rámového debnenia Framax Xlife.

Debnenie pre hornú stavbu

Mostná konštrukcia sa realizuje metódou pevnej skruže a bude sa realizovať v 12-ich etapách.
Na zadebnenie trámového prierezu sa použilo nosníkové debnenie Top 50 a vretenové vzpery T7.
Na podopretie nosnej konštrukcie spolu s nosníkovým debnením Top 50 bol použitý podperný systém Staxo 100. Výšky podopretia sa pohybovali od 9 až po 13,3 m. V jednotlivých etapách sa muselo riešiť viacero gabaritov nad cestou, svahom alebo potokom. Na debnenie ríms sa plánujú použiť rímsové konzoly T.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Inventúra 22.-24.11.2021

11.11.2021 | Novinky

DokaXlight – prvé skúsenosti priamo zo stavby

12.10.2021 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!
Doka Vám ďakuje za Váš dopyt!

Budeme sa snažiť ho čo najskôr vybaviť.