calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Téma: Pohľadový betón

Ako „upiecť“ kvalitný pohľadový betón

Krok za krokom ako sa dostať k dokonalému výslednému vzhľadu pohľadového betónu.
Betónovanie môžeme prirovnať k pečeniu koláča. Takto si aj laik dokáže lepšie predstaviť celý proces výroby pohľadového betónu, ktorá je analógiou k postupu pečenia koláča. Zostaňme teda pri tejto analógii…

Pri pečení kysnutého koláča ...

je napríklad dôležité s dostatočným predstihom vybrať z chladničky vajcia a maslo. Kvások je citlivý. Aby cesto dobre vykyslo, mlieko sa musí zohriať, ale nie príliš. Forma na pečenie by mala byť vymastená a posypaná vrstvou hrubej múky. Koláč sa tak nebude lepiť a bude sa dať ľahšie vybrať z formy. Rastie nám cesto? Presvedčíme sa pohľadom do rúry. Pomocou paličky zistíme (pozor na prievan!), či je koláč hotový. Ak ostane cesto na paličke, potrebuje ešte chvíľu. Ak nie, môžeme koláč vybrať. Vybratie z formy na pečenie si vyžaduje istú šikovnosť a opatrnosť – nedovoľte, aby sa majstrovské dielo zničilo! Ak sa koláč hneď nezje, platí: chrániť a prikryť.

 

Čokoládová poleva ako sladká ozdoba? Vždy chutí a zároveň slúži ako ochranná vrstva. A ak je koláč narodeninové prekvapenie, je ozdobený aj sviečkami. A teraz už bolo dosť podrobností.

V našom špeciáli o pohľadovom betóne zhrnuli naši odborníci tipy a triky pre zhotovenie kvalitných stien z pohľadového betónu. Postupne vás prevedieme skladovaním debnenia, potrebnou prípravou na stavbe, optimálnou receptúrou betónu, monitorovaním až po samotné oddebnenie a následné ošetrenie hotovej konštrukcie.

1. Skladovanie a ochrana

Ale, prosím, s odstupom

Aby bolo debnenie chránené pred vlhkosťou a nečistotami, je vhodné ho na stavbe skladovať zvisle – stranami, ktoré prichádzajú do styku s betónom, oproti sebe. Týmto spôsobom je možné zabrániť hromadeniu vody na debnení. Zakryté debnenie by sa malo skladovať v dostatočnej vzdialenosti od seba, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie medzi panelmi. Skôr ako začnete pracovať s debnením, by ste sa mali uistiť, že na povrchu debnenia nie sú žiadne zvyšky – napr. voda, olej, betón alebo nečistoty.

Schalungssystem wählen

Tip od Doka odborníkov

Označte si úložnú plochu, kde skladujete debnenie na pohľadový betón, napr. tabuľou s označením „Pozor, pohľadové debnenie“, aby tu zamestnanci dbali na zvýšenú opatrnosť. Čisté debnenie je dôležité pre kvalitný pohľadový betón.

2. Príprava debnenia

Backforrm

Venujte pozornosť škáram

Ak pri betonáži unikne voda, cementové mlieko alebo jemné častice cez hrany alebo spoje panelov, existuje riziko, že tieto miesta budú tmavšie sfarbené alebo vzniknú štrkové hniezda. Tomu môžu zabrániť tesniace pásky na spojoch panelov a prvkov. Tesniace pásy s uzavretými pórmi je potrebné umiestniť mierne dozadu, aby sa neskôr nezabetónovali. Styčné plochy rámového a nosníkového debnenia je možné utesniť tesniacimi šnúrami, konštrukčné spoje pomocou trojuholníkových a trapézových líšt.

Schalungssystem wählen

Tip od odborníkov Doka

Pri riešení kotevných otvorov použite na kotevný kónus tesniace podložky, pomocou ktorých zabránite úniku cementového mlieka, vody a jemných častíc. Tým sa predíde tmavému sfarbeniu a napomáha to k dosiahnutiu dobrého výsledného vzhľadu betónu.

Schalungssystem wählen

Tip od odborníkov Doka

Výber odformovacieho prostriedku má významný vplyv na výsledok betonáže. Preto vopred otestujte rôzne odformovacie prostriedky na vzorkách a na základe výsledkov sa rozhodnite, ktorá kombinácia odformovacieho prostriedku, betónu a debnenia poskytuje najlepší výsledok.

Form einfetten

Bez odformovacieho prostriedku to nepôjde

Najmä v prípade pohľadového betónu je dôležité zosúladiť debniacu dosku, receptúru betónu a odformovací prostriedok. Odformovací prostriedok zaisťuje, že debnenie sa dá ľahšie oddeliť od betónových plôch. Okrem toho chráni debnenie a predlžuje jeho životnosť. Odformovací prostriedok by sa mal nanášať v tenkej vrstve a rovnomerne, ideálne pomocou rozprašovača s plochou dýzou. Takto pripravené debnenie treba až do betónáže chrániť pred dažďom, silným UV žiarením a znečistením.


Rost

Ako sa popasovať s hrdzou

Pri vystužovaní je dôležité, aby sa už osadené debnenie nedostalo do kontaktu s výstužou. Na tento účel osaďte dostatočne veľký počet dištančných prvkov. Okrem toho je dôležité dodržať požadované krytie betónu. Ak je výstuž naprojektovaná príliš husto, je potrebné naplánovať a zabezpečiť plniace a vibračné kanály.

Schalungssystem wählen

Tip od odborníkov Doka

Použitím pozinkovanej výstuže predídete škvrnám od hrdze.


Schalungssystem wählen

Tip od odborníkov Doka

Pred betonážou skontrolujte ešte raz všetky kotevné miesta, aby ste sa uistili, že debnenie je správne utesnené. Včasná betonáž pomáha predchádzať nežiaducim vplyvom. Pracujte podľa hesla: „Nastaviť – zavrieť – betónovať!“.

Pozor na odtlačky prstov!

Akákoľvek nehomogenita alebo znečistenie na povrchu debniacej dosky určenej na vytvorenie pohľadového betónu sa vráti v podobe neželaných odtlačkov. Preto aj po ošetrení debniacej dosky separačným prostriedkom platí: pripravené debnenie dobre chráňte pred nečistotami, prachom, dažďom a slnečným žiarením! A aby neskôr nezostali neželané odtlačky na betónovom povrchu, heslo znie: ruky preč od naneseného separačného prostriedku! Pri uzatváraní debnenia dbajte na to, aby zabudované diely a tesniace pásy zostali na svojom mieste. Pri uťahovaní kotevných tyčí platí: dávajte pozor na poškodenie plastových chráničiek a kónusov.

Teig kneten

3. Liatie a hutnenie betónu

Dôležitý je správny pomer

Menšie alebo rovné 0,55 - to je magický vzorec pre ideálnu receptúru betónu. Popisuje odporúčaný pomer hmotnosti vody a cementu alebo vody a spojiva (hodnota w/c alebo w/b). Pre neskorší výsledný betón je okrem „receptu“ rozhodujúca aj teplota okolia. Čím je chladnejšie, tým pomalšie betón tuhne a tvrdne. Pri výbere betónu by sa preto nemali ignorovať vonkajšie teploty.

Vo všeobecnosti platí, že cement s vysokou schopnosťou zadržiavania vody znižuje „krvácanie betónu“. Najmä pri pohľadovom betóne zabezpečte dostatočne vysoký podiel cementovej pasty v betóne. Receptúra by teda mala obsahovať primerané množstvo jemných častíc, aby mohol betón zatiecť do každej časti debnenia.

Schalungssystem wählen

Tip od odborníkov Doka

Jar a jeseň sú ideálne na realizáciu povrchov z pohľadového betónu. V zime, ale aj v lete, sú potrebné dodatočné opatrenia. Napríklad v zime sa odporúča používať čerstvý betón s vyššou teplotou alebo nechať konštrukciu dlhšie zadebnenú, aby sa zabezpečila rýchlejšia hydratácia a dostatočne vysoké teploty. Pomocou služby Concremote môžete digitálne sledovať teplotu a pevnosť betónu, aby ste dosiahli optimálny čas oddebnenia pre tieto zvýšené požiadavky. Pre dosiahnutie rovnakého odtieňa betónu oddebňujte konštrukciu pri rovnakej zrelosti betónu.

Nie viac ako pol metra

Pre správne spracovanie betónu je dôležité toto číslo. Kým pre normálny betón je dovolená maximálna výška pádu 1,5 m, pri pohľadovom betóne je maximum 0,5 m. Betón sa má ukladať a hutniť po vrstvách. Tieto vrstvy sa potom vibrujú pomocou ponorného vibrátora, t. j. spájajú sa čerstvé vrstvy do čerstvých.

Pri betonáži je dôležité sledovať a dodržiavať max. dovolený tlak čerstvého betónu. Ak je tlak príliš veľký, debnenie sa môže pootvoriť a jemné časti betónu môžu vytiecť. V horšom prípade sa môže poškodiť aj debnenie alebo môže dôjsť k jeho kolapsu. Opatrnosť pri ukladaní a hutnení betónu sa preto oplatí! Dobre zhutnený betón prispieva k jeho väčšej hustote a odolnosti. Vďaka tomu je vaša stavebná konštrukcia odolnejšia.

Schalungssystem wählen

Tip od odborníkov Doka

Pri vibrovaní sa spoľahnite na skúsených zamestnancov a hutnite dostatočne dlho, aby sa betón dostatočne odvzdušnil; ale nie zas príliš dlho. V opačnom prípade hrozí, že betón „segreguje“. A v neposlednom rade - aby ste nepreťažili debnenie, s vibrátorom zachádzajte len 10 -15 cm do predchádzajúcej zhutnenej vrstvy. Nikdy neponárajte vibrátor počas betonáže až na samotné dno debnenia – hrozí preťaženie.

4. Zabezpečenie kvality a monitorovanie

Ten správny čas na oddebnenie existuje

Čas oddebnenia výrazne prispieva k optimálnemu výsledku pohľadového betónu. Až keď je betón „dostatočne zrelý“, je možné dosiahnuť jeho dostatočnú odolnosť a takmer homogénnu farbu betónovaného prvku. Spravidla je potrebné vopred vykonať matematické výpočty na určenie správneho času oddebnenia. Okolnosti, ktoré ovplyvňujú proces tvrdnutia, ako napríklad vonkajšia teplota, sa dajú len odhadovať. Proces je možné presnejšie sledovať pomocou senzorov. Tie sú umiestnené v betóne alebo na betóne a následne poskytujú údaje v reálnom čase, ku ktorým je umožnený prístup cez webový portál. Vďaka službe Concremote je možné vopred naplánovať a kontrolovať optimálny čas oddebnenia. Digitálny monitoring vrátane reportingu môže slúžiť na evidenciu rôznych údajov, napr. vývoj pevnosti betónu a môže byť k dispozícii pre viacerých účastníkov projektu.

Schalungssystem wählen

Tip od odborníkov Doka

Vyžiadajte si osobné predvedenie (Live-Demo) systému Concremote. Naši odborníci radi prídu na vašu stavbu.

Vyžiadať si Live-Demo teraz!
Icon Bauunternehmen

5. Oddebnenie

Oddebniť, ale opatrne a trpezlivo!

Pri uvoľňovaní debnenia je potrebné postupovať opatrne, aby sa zabránilo odlupovaniu betónu alebo odlamovaniu hrán. Debnenie by sa malo odstrániť iba vtedy, keď je betón "zrelý", t. j. dosiahol dostatočne vysokú pevnosť betónu v tlaku a v ťahu. Jednotlivé prvky z pohľadového betónu majú podobný farebný odtieň len vtedy, ak je debnenie odstránené v rovnakej zrelosti. Oddebňovať by sa nemalo počas dažďa alebo hmly, aby na mladom betóne nevznikli vápenné výkvety.

Schalungssystem wählen

Tip od odborníkov Doka

Pri oddebňovaní uprednostňujte plastové kladivo pred tesárskym. Predídete tým nielen poškodeniu betónových hrán, ale aj debniaceho materiálu.

6. Následná starostlivosť a ochrana

Kind Kuchen

Prosím, nedotýkať sa!

Hneď po odstránení debnenia je na zamestnancoch stavby, aby ochránili mladý stavebný prvok pred vonkajšími vplyvmi. Ide nielen o poveternostné vplyvy, ale aj o náhodné kontakty. Len tak je možné vyhnúť sa poškodeniu, sfarbeniu a škvrnám na betóne. Každý zamestnanec na stavbe by mal preto vedieť, že ide o pohľadové betónové povrchy, ktoré si vyžadujú špeciálnu ochranu. Ak sa na prekrytie použijú fólie, nesmú sa dotýkať betónu. To isté platí pre ostatné možnosti prekrytia.

Dodatočná úprava betónu slúži na to, aby sa stavebný prvok stal ešte odolnejším a pevnejším. Taktiež aby sa dosiahol ešte krajší výsledok pohľadového betónu. Povrchová úprava by sa mala vykonať čo najskôr, dôsledne a dostatočne dlho. Dĺžka dodatočnej úpravy závisí od rôznych podmienok, napr. druhu cementu a požiadaviek na stavebný prvok (pozri DIN 1045-3 a EN 13670).

Schalungssystem wählen

Tip od odborníkov Doka

Na stavbách sa osvedčili viacjazyčné tabule a piktogramy, ktoré upozorňujú na špeciálne pohľadové betónové povrchy.

7. Finalizácia a vloženie kotevných zátok

Vloženie zátky a hotovo!

Vzhľad stien z pohľadového betónu možno opticky skrášliť, napr. špeciálnymi kotevnými zátkami. Architektonicky tu máme takmer neobmedzené možnosti (plastové, betónové, farebný betón, nerezová oceľ, atď.). Už pri projektovaní je teda nutné definovať potrebné kritériá konečnej úpravy. Z technických dôvodov (požiadavky na požiarnu ochranu alebo vodotesnosť) sa často vyžaduje použitie špeciálnych kotevných zátok.

Dodatočná povrchová ochrana, napr. vo forme hydrofóbnej úpravy, chráni budovu okrem iného od stôp po stekaní vody resp. škvŕn po ostriekaní znečistenou vodou. Dodatočná ochrana pred grafity maľbami pomáha ľahšie odstraňovať nežiaduce „dekorácie“. Takto chránené stavebné prvky z pohľadového betónu si dlhšie zachovajú svoj pôvodný „betónový vzhľad“.

Schalungssystem wählen

Tip od odborníkov Doka

Existuje veľký výber rôznych tesniacich uzáverov, tesniacich kužeľov a tesniacich zátok. Podľa toho, ako ich skombinujete, možno dosiahnuť rôzne optické efekty. Inšpiráciu nájdete na www.doka.com/sichtbetonankerstellen. Pri lepení pohľadovej betónovej zátky zabráňte znečisteniu povrchu betónu lepidlom. Lepidlo preto nenanášajte na zátku, ale natlačte ho priamo do kotevného otvoru.

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!