calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Výsuvná skruž a systémové debnenia Doka nasadené pri výstavbe mosta SO 214-00 na diaľnici D1 Hubová – Ivachnová

05.07.2016 | Novinky
Výstavba diaľnic na Slovensku pokračuje aj v tomto roku. Pri stavbe mostných objektov sú v súčasnosti na Slovensku nasadené snáď všetky možné technológie výstavby mostov. Jednou z nich je aj použitie výsuvnej skruže spolu s nosníkovým debnením Top 50 pre zhotovenie nosnej konštrukcie komôrkového mosta a šplhacie debnenie MF 240 na zhotovenie pilierov na diaľnici D1.

Galéria

Mostný objekt je navrhnutý ako dvanásťpoľový most z predpätého betónu tvorený dvoma súbežnými komorovými konštrukciami, s celkovou dĺžkou nosnej konštrukcie 686,5 m. Výška komory je konštantná 3,2 m. Spodná stavba pozostáva z dvoch krajných opôr a jedenástich dvojíc medziľahlých pilierov pre ľavú i pravú nosnú konštrukciu mostovky.

Spodná stavba

Na tomto úseku sa zrealizovali piliere v dvoch pôdorysných rozmeroch (2,3 x 5,6 m a 2,7 x 5,6 m). Piliere majú tvar „kostičky“ s variabilnou výšku od 15,7 m do 36,6 m. Na ich zhotovenie boli dodané 4 zostavy nosníkového debnenia Top 50 s výškou 5 m. Prvý výškový záber sa zhotovil nasadením nosníkového debnenia Top 50. Na ďalšie výškové zábery bolo potrebné doplniť 4 zostavy šplhacieho debnenia MF 240, ktoré slúžilo ako bezpečná plošina na podopretie nosníkového debnenia. Na zhotovenie hlavíc pilierov sa nasadili 2 zostavy nosníkového debnenia Top 50. Všetky zostavy nosníkového debnenia pre piliere sa predmontovali v Doka-servise predmontáže debnenia a na stavbu sa dodali pripravené na použitie.

Horná stavba

Mostovka sa realizuje technológiou spodnej výsuvnej skruže, na ktorej je umiestnené nosníkové debnenie Top 50 pre najdlhšie pole s dĺžkou 57,2 m. To predstavuje 1 820 m2 nosníkového debnenia, vďaka ktorému mostovka nadobudne svoj konečný tvar. Tvar nosnej konštrukcie vychádza taktiež z trasy diaľnice a prispôsobuje sa zvolenej technológii výstavby. To znamená, že v mieste pôdorysného zakrivenia tvorí os nosnej konštrukcie polygón.

Najväčšou výzvou, čo sa týka návrhu debnenia pre výsuvnú skruž bol fakt, že horný povrch nosnej konštrukcie plynulo prechádzal v piatom poli z priečneho sklonu 2,5 % smerom doprava do priečneho sklonu 3,0 % doľava. Táto skutočnosť zapríčinila, že v piatom poli sa výška stien komôrkového prierezu plynulo mení. Prvou podmienkou zo strany dodávateľa stavby bolo vyriešenie stien, ktoré by boli univerzálne nasaditeľné po celý čas používania výsuvnej skruže. Túto požiadavku sa podarilo dosiahnuť kombináciou nosníkového debnenia Top 50 a špeciálnej posuvnej príložky T, ktorá zabezpečila možnosť zvislého nastavenia bočného panelu debnenia do správnej polohy. Táto príložka umožňuje rektifikovať debnenie s milimetrovou presnosťou, čo sa využíva hlavne pri mostoch v oblúku, pri problematickom napojení stenového debnenia s debnením spodnej dosky.
Prierez nosnej konštrukcie bol realizovaný v dvoch fázach. V prvej fáze sa zhotovila spodná doska a steny kômorkového prierezu pomocou nosníkového debnenia Top 50 a tlakových vzpier T7. V druhej fáze sa zhotovila horná doska kômorkového prierezu pomocou nosníkového debnenia Top 50, stropných podpier a podpernej veže Staxo 40. Veža staxo 40 bola doplnená o pojazdnú konštrukciu, ktorá umožňovala efektívne presunutie debnenia do ďalšieho záberu.

Ďalšou technickou zaujímavosťou, ktorej sa muselo debnenie Top 50 prispôsobiť, bol predpokladaný plynulý priehyb skruže po betonáži, ktorý dosahoval v jej strede až 8 cm. Tento plynulý priehyb bolo nutné eliminovať dodatočným nadvihnutím debnenia spodnej dosky pomocou drevených hranolov vložených medzi oceľové paždíky WS 10 a pomocou nastaviteľných vretenových pätiek T8. Táto kombinácia opatrení zabezpečila, že po betonáži bola nosná konštrukcia mosta v správnej výškovej polohe, čo sa potvrdilo vždy aj geodetickým meraním.

Ďalšou dôležitou požiadavkou bola jednoduchá obsluha stropného debnenia hornej dosky mostovky s dôrazom na jeho rýchle a efektívne presunutie do ďalšieho záberu bez nutnosti jeho rozoberania. Túto požiadavku sa podarilo naplniť použitím podperného systému Staxo 40, ktorý nesie nosníkové debnenie Top 50. Táto zostava bola doplnená o kolieska a vretenové pätky T8. Toto doplnenie umožnilo jednak transportovať zostavu do ďalšieho záberu a zároveň jednotku uviesť do polohy, ktorá umožňuje betonáž. Navyše táto konštrukcia musela ešte splniť požiadavku prechodu cez zúžený priestor priečnika.

Na debnenie pilierov i mostovky bola ako debniaca doska použitá vysokokvalitná brezová preglejka DokaPly Birch vytvárajúca hladký povrch betónu. Samozrejmosťou bolo doplnenie debniacich systémov bezpečnostnými prvkami, čo výrazne prispelo k efektívnej a bezpečnej práci na mostnej konštrukcii.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Otváracie doby v skladoch počas vianočných a novoročných sviatkov

7.12.2021 | Novinky

Inventúra 22.-24.11.2021

11.11.2021 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!
Doka Vám ďakuje za Váš dopyt!

Budeme sa snažiť ho čo najskôr vybaviť.