calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Bez rohov a hrán

22.08.2017 | Slovakia
Výnimočný tvar a debnenie v rekordnom čase: O 50 % rýchlejšie debniace práce napriek nižšej spotrebe materiálu na stavbe domova pre seniorov AWO-Föhrenpark.

Galéria

  • Ako taká améba je vsadený nový domov pre seniorov AWO-Föhrenpark do jestvujúceho stromového porastu.
<br />

<br />
Copyright: Arge Föhrenpark.
  • Pri debnení stropov pomocou debnenia Dokaflex 30 tec sa vďaka veľkým prípustným vzdialenostiam ušetrilo 30 % podpier a zvýšila sa pracovná rýchlosť. 
<br />

<br />
Foto: Doka 
<br />

<br />
  • 
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
Všetky vonkajšie steny sú zaoblené – celkovo 54 rôznych polomerov.
<br />

<br />
Foto: Doka 
<br />

<br />
  • Technológia Concremote meria automaticky a v reálnom čase zmenu teploty a pevnosti betónu. Údaje sa dajú kedykoľvek načítať prostredníctvom zabezpečeného internetového portálu na notebooku, tablete a smartfóne.
<br />

<br />
Foto: Arge Föhrenpark
<br />
  • Komplexnú ochranu stavebného tímu zabezpečuje skladacia plošina K od spoločnosti Doka.
<br />

<br />
Foto: Arge Föhrenpark
<br />
  • Pre 3,10 až 5,10 m vysokých klenutých vonkajších stenách sa použilo kruhové debnenie H20.
<br />

<br />
Foto: Doka
<br />
  • Odborný poradca firmy Doka Michael Stümpel so stavebným tímom zo spoločnosti Zechbau GmbH, vedúci projektu Tillmann Bayer, stavbyvedúci Vincent von Hünerbein, predák Ignaz Stegmann, predák Zoltan Bodnar, technický vedúci Harald Drexler – všetci sú maximálne spokojní s riešením debnenia od spoločnosti Doka. (zľava doprava)
<br />

<br />
Foto: Doka
<br />
Mníchov – pri debnení nového domova pre seniorov na juhozápade bavorského hlavného mesta prebieha vďaka know-how spoločnosti Doka všetko bez problémov. Vďaka technológii monitorovania betónu Concremote sa realizovalo debnenie dvakrát rýchlejšie, ako bolo pôvodne naplánované. A to pri spotrebe iba 1/3 naplánovaného stropného debnenia.

Ani jeden pravý uhol, ani jedna rovná vonkajšia stena – plášť budovy AWO-Föhrenpark pozostáva výlučne len zo zaoblení. Opatrovateľské centrum s rozlohou približne 12 000 m2 je projekt spoločnosti sorge . architekten GmbH a rozprestiera sa ako taká améba medzi okolitými stromami a perfektne sa začleňuje do prírody. Dôvodom tohto výnimočného tvaru je chránený stromový porast na stavebnom pozemku, ktorý sa mohol vďaka organickému stvárneniu budovy čo najlepšie zachovať. 6-poschodový domov pre seniorov ponúka vyše 130 miest a po jeden a pol ročnej výstavbe by mal byť dokončený koncom roka 2017. Odbornú realizáciu stavby zabezpečuje mníchovská pobočka spoločnosti Zechbau GmbH, ako aj stavebná firma Glöckle SF-Bau GmbH zo Schweinfurtu.

Debnenie vysokou rýchlosťou vďaka Concremote
Ako skutočné turbo pre debniace práce sa osvedčila pri projekte AWO-Föhrenpark digitálna technológia monitorovania betónu Concremote, ktorá poskytuje údaje o zmene teploty a pevnosti betónu v reálnom čase. Použitím troch snímačov Concremote v stropnom debnení sa na stavbe AWO-Föhrenpark dosahuje v priemere 3-dňový takt. „Technológia Concremote výrazne zvýšila produktivitu na stavbe. Náš tím vie celkom presne, kedy sa dosiahne požadovaná pevnosť a oddebňovanie tak môže prebehnúť v najskoršom možnom termíne. A to pri tretinovej spotrebe materiálu. Okrem toho nám poskytla technológia Concremote viac bezpečnosti pri evidencii dokladov,“ konštatuje vedúci projektu Tillmann Bayer zo spoločnosti Zechbau GmbH.

Na zistenie pevnosti sa vkladá snímač do čerstvého betónu a tento potom v pravidelných intervaloch meria zmenu teploty. Tieto údaje môžu zodpovedné osoby na stavbe kedykoľvek a na ľubovoľnom mieste načítať prostredníctvom zabezpečeného internetového portálu na svojom notebooku, tablete alebo smartfóne.

Stavebný tím ARGE Föhrenpark môže tak už po dvoch alebo troch dňoch začať so skorým oddebňovaním a stropné debnenie rýchlejšie použiť pri nasledujúcom takte. Merania technológie Concremote poskytujú zároveň aj informácie o optimálnom prechode z letnej na zimnú receptúru. Pri projekte AWO-Föhrenpark sa tým znížilo množstvo použitého debnenia o 600 m2 na jedno poschodie a napriek tomu sa urýchlili debniace práce o 6 týždňov. Výsledkom sú úspory v šesťmiestnych číslach.

Riešenie debnenia od spoločnosti Doka: okrúhle riešenie
Celkovo 54 rôznych polomerov, rôzne výšky podlaží a výškové odskoky v rámci jedného poschodia – debnenie stien budovy AWO-Föhrenpark v žiadnom prípade nemožno nazvať bežným. Technici spoločnosti Doka vytvorili preto presnú koncepciu debnenia špeciálne pre tieto požiadavky.

Požadovanú flexibilitu steny zabezpečuje kombinácia kruhového debnenia H20 s rámovým debnením Framax Xlife, ako aj stĺpového debnenia KS Xlife. Predmontované panely kruhového debnenia prostredníctvom vretien sa tak dajú rýchlo a jednoducho prispôsobiť ľubovoľnému polomeru – rozhodujúca výhoda pri výstavbe domova pre seniorov, pri ktorom sa tento polomer mení pri každom poschodí deväťkrát. Túto úpravu uľahčujú aj špeciálne ohýbacie šablóny.

Pomocou kruhového debnenia H20 vie stavebný tím ARGE Föhrenpark zabezpečiť aj rýchly nárast výšky stien. S piatimi výškami panelov a len jednou kotvou na 1,5 m2 sa dajú jednoducho a rýchlo debniť najrôznejšie výšky podlaží. Vyššiu rýchlosť na stavbe zabezpečuje aj kombinácia s rámovým debnením Framax Xlife. Systém boduje veľkými vzdialenosťami jednotlivých kotiev a veľkými premiestňovanými jednotkami, čím sa redukuje použitie žeriava. K rýchlejšiemu betónovaniu – vďaka krátkym časom zadebnenia a oddebnenia – prispieva aj stĺpové debnenie KS Xlife, ktoré sa dá prostredníctvom mechanizmu jednoducho vyklopiť a zaklopiť.

Pri stavbe stropov zabezpečuje okrem iného nosníkové stropné debnenie Dokaflex 30 tec minimálne náklady na použitie a rýchly postup stavby. „Kvôli špeciálnemu tvaru projektu sme museli počítať s debnením mnohých prispôsobovaných oblastí, čo je pri normálnych okolnostiach náročné na čas a náklady. Vďaka adaptačnej schopnosti debnenia Dokaflex 30 tec sme však vedeli rýchlo a jednoducho zadebniť komplikované geometrické tvary stavby AWO-Föhrenpark. Vďaka mimoriadne veľkým prípustným vzdialenostiam stropných podpier Dokaflex 30 tec sa nám dokonca podarilo ušetriť 30 % podpier a dodatočne zvýšiť pracovnú rýchlosť,“ ako sa vyjadril Ignaz Stegmann, predák v spoločnosti Zechbau GmbH, o výhodách systému. Umožnil to vysokozaťažiteľný spriahnutý debniaci nosník I tec 20, pomocou ktorého sa pri Dokaflex 30 tec ako s pozdĺžnym nosníkom dajú dosiahnuť väčšie vzdialenosti stropných podpier. Aj debnenie prievlakov a korekcií sa dá jednoducho zrealizovať pomocou tohto debniaceho systému.

Všetko na jednom mieste
Okrúhly tvar s množstvom rôznych polomerov stavia stavebný tím pri správnom umiestňovaní debnenia pred výzvy. Pri každom poschodí je na správne umiestnenie debniacich prvkov potrebných 1 000 meračských bodov. Každý z týchto bodov sa zameriava pomocou tachymetra. Vďaka tomu a vysokej kvalite debnenia vieme splniť zákonné predpisy týkajúce sa rovnosti stien, ktoré povoľujú odchýlenie o maximálne päť milimetrov.

Najlepšie pripravení so skladacou plošinou K
Aj v oblasti lešení sú nevyhnutné špeciálne riešenia. Keďže sa stavia v tesnej blízkosti stromového porastu, z priestorových dôvodov sa na stavbe AWO Föhrenpark nedá postaviť klasické pracovné lešenie. V tomto prípade pomohla skladacia plošina K, ktorá poskytuje voľne dostupné pracovné plochy, a tým zabezpečuje rýchlu a predovšetkým bezpečnú realizáciu prác. S nosnosťou maximálne 600 kg/m2 umožňuje plošina bezpečnú montáž a podopretie debnení stien.

Komplexný servis od začiatku až po ukončenie stavby
Riešenia debnení sa budú používať na stavbe až do jej ukončenia na rozlohe 19 900 m². Experti na debnenie podporujú projekt Projekt AWO-Föhrenpark s komplexným servisom: od projektovania debnenia a plánovania taktov, cez dodávku a odvoz – prostredníctvom online portálu myDoka majú so zákazníkom stále prehľad o špecifických údajoch stavby a projektu – až po profesionálne čistenie a opravu prenajatého materiálu.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Inventúra 22.-24.11.2021

11.11.2021 | Novinky

DokaXlight – prvé skúsenosti priamo zo stavby

12.10.2021 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!
Doka Vám ďakuje za Váš dopyt!

Budeme sa snažiť ho čo najskôr vybaviť.