calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Výstavba mostných pilierov na diaľniciach D1 a D3

28.5.2015 | Novinky
Dopravná situácia na Slovensku vyžaduje rozšírenie siete diaľnic a rýchlostných ciest. Momentálne prebieha výstavba viacerých úsekov, prevažne mostných konštrukcií. Kvalitné zhotovenie mostných objektov je ovplyvnené aj správnym výberom debniacej techniky, ktorý sa odzrkadlí nielen na výslednom vzhľade betónu, ale aj na rýchlosti realizácie stavebných úkonov a na produktivite práce stavebného personálu.

Galéria

Spoločnosť Doka participuje na výstavbe viacerých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Aktuálne sa realizuje viacero mostných pilierov. Priblížime vám niektoré z nich.

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
SO 205, Most na D1 nad c. III/5183 km 30,898

V uvedenom úseku sa zhotovuje 20 pilierov v tvare kostičky s pôdorysnými rozmermi 2,4 x 5,0 m a premenlivými výškami od 9,7 do 24 m. Na ich realizáciu sú nasadené 4 zostavy nosníkového debnenia Top50 s výškou 5 m a 8 zostáv šplhacieho debnenia MF240. Počet zostáv debnenia bol navrhnutý tak, aby boli všetky zostavy z časového hľadiska využité čo najefektívnejšie. Z tohto dôvodu sa používali 4 zostavy nosníkového debnenia Top 50, ktorými sa postupne v prvej etape zabetónoval prvý výškový záber všetkých pilierov. Medzitým sa nasadilo na zrealizované časti pilierov 8 zostáv šplhacieho debnenia MF240. Štyri zostavy slúžili na betonáž ďalších výškových záberov a na ostatných 4 mohli súčasne prebiehať prípravné práce pre ďalšiu betonáž. Tým sa dodávateľ stavby mohol vyhnúť prestojom pri presúvaní plošín šplhacieho debnenia na ďalší pilier. Pre vystužovacie práce na pilieroch boli dodané 4 zostavy pracovného lešenia Modul. Aj na tejto stavbe využila realizačná firma službu predmontáže debnenia s výnimkou osadenia debniacej dosky, ktorú si zhotovila vo vlastnej réžii.

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou

Na tomto úseku prebieha momentálne výstavba 16 obdĺžnikových a 4 stenových pilierov, pričom všetky prierezy majú výrazné skosenie hrán. 16 obdĺžnikových pilierov má pôdorysný rozmer 1,7 x 2,0 m a maximálnu výšku 15,85 m. Na ich zhotovenie boli dodané dve zostavy nosníkového debnenia Top 50 (jedna s výškou 12,25 m a druhá s výškou 3,6 m) a jedna zostava šplhacieho debnenia MF240.
Nižšie stĺpy sa realizovali len pomocou zostavy Top 50 s výškou 12,25 m. Na zhotovenie vyšších pilierov sa po zabetónovaní prvého záberu na pilier nasadil šplhací systém MF 240 v kombinácii s Top 50 s výškou 3,6 m a následne sa realizoval posledný výškový záber, čím bolo možné dosiahnuť maximálnu výšku piliera 15,85 m.
Zostavy nosníkového debnenia Top50 sa naprojektovali ako univerzálne, aby pomocou nich bolo možné zhotoviť oba typy pilierov. Všetky zostavy sa predmontovali v servise predmontáže debnenia a následne sa dodali na stavbu už pripravené na použitie.

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
209 – 00 Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke

Spodná stavba estakády bude pozostávať z dvoch krajných opôr a 64 pilierov s obdĺžnikovým prierezom so skosenými hranami s výškami v rozmedzí 6 až 12 m. Štyri piliere budú ukončené rozšírenou hlavicou.
Dve krajné opory sú založené na pilotách s priemerom 1,2 m. Pilóty bolo potrebné predĺžiť ešte o 4 m nad terén. Na tento účel sa použili 2 zostavy nosníkového debnenia Top 50 s ramenátmi a debniacou doskou 3-SO 21mm narezanou na úzke pásy.
Piliere sa zhotovujú pomocou rámového debnenia Framax Xlife s výškou 12 m, do ktorého boli osadené drevené ramenáty opláštené brezovou preglejkou DokaPly Birch. Prostredníctvom ramenátov sa zabezpečilo požadované skosenie obdĺžnikového prierezu pilierov. Všetky piliere sa zhotovili v jednom výškovom zábere.
Zostavy debnenia na zhotovenie pilót a ramenáty do rámového debnenia určeného na realizáciu pilierov sa vyrobili v servise predmontáže debnenia v Bratislave. Na stavbu sa dodali pripravené na nasadenie.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Otváracie doby v skladoch počas vianočných a novoročných sviatkov

7.12.2021 | Novinky

Inventúra 22.-24.11.2021

11.11.2021 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!
Doka Vám ďakuje za Váš dopyt!

Budeme sa snažiť ho čo najskôr vybaviť.