calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Späť

Platforma SCP

Samošplhacia debniaca a pracovná platforma pre jadrá výškových stavieb

Platforma SCP obsahuje kompletné zariadenie staveniska a je uzavretá, aby aj vo veľkých výškach umožňovala bezpečnú prácu a ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Silné hydraulické cylindre zdvíhajú platformu, debnenie, kontajner na materiál a rozdeľovač betónu iba jedným zdvihom bez žeriava do nasledujúceho betonárskeho záberu.

Videá

Vysoká bezpečnosť
pre celú stavbu 

  • bezpečná práca s ochranou pred poveternostnými vplyvmi vďaka veľkej pracovnej ploche, uzavretej po celom obvode
  • zabraňuje výskytu miest s možnosťou pádu vďaka hydraulickému zdvíhaniu celej platformy jedným zdvihom
  • plná bezpečnosť pri práci, pri výstupe a zostupe, vďaka integrovaným plošinám, schodiskovým vežiam a rebríkom

Rýchla práca
v regulovanom postupe prác 

  • rýchle premiestnenie v malom počte pracovných krokov vďaka šplhaniu stlačením gombíka
  • krátke časy debnenia vďaka jednoduchému debneniu a oddebneniu lešenia zaveseného z nosníkového roštu
  • zrýchlený postup výstavby vďaka zvyšujúcemu sa pocitu bezpečnosti vo všetkých výškach

Vysoká hospodárnosť
pre jadro vašej výškovej stavby 

  • šetrí kapacitu žeriava, pretože platforma a tiež vysoké užitočné zaťaženie, kontajner na materiál a rozdeľovač betónu sa môžu šplhať súčasne
  • možnosť prispôsobenia každej požiadavke vďaka stavebnicovému systému a viacerým variantom zavesenia na stavebnom objekte
  • optimalizované postupy výstavby prostredníctvom projektových a inžinierskych prác Doka-kompetenčného centra

Referencie

Systém

Jadro sa šplhá v predstihu

Jadro budovy (výťahové šachty, schodiská) sa pri tejto stavebnej metóde šplhá pred stropmi betónovanými dodatočne – rozčlenenie stavebných prvkov umožňuje dosiahnuť vysoké tempo pri vynikajúcej ochrane pred poveternostnými vplyvmi.

Strop a stena vytvorené jedným liatím

Pri tejto stavebnej metóde vznikajú stropy a steny jedným liatím – to zabezpečuje vysokú hospodárnosť a dodatočné zrýchlenie postupu výstavby.

Vyspelá logistika, jednoduchá obsluha

Vďaka vysokým užitočným zaťaženiam je možné na stavbe ušetriť skladovacie plochy na podlahe. Trvanie taktov je možné ešte viac skrátiť aj vykonávaním vystužovacích prác nad platformou. Systém umožňuje hlboké zavesenie pracovných plošín do šachiet, aby sa dokončovacie práce dali robiť súbežne s betonárskymi prácami.

Použitie

Debniaci mechanizmus

(A) Príslušné otvory v pracovných plošinách na dopravu materiálu alebo montáž schodiskových ramien

(B) Bezpečné prepravné komunikácie vďaka flexibilnému použitiu schodiskových veží

(C) Kontajnery na materiál a náradie je možné ľahko nainštalovať. Tým sa optimalizuje infraštruktúra.

(D) Do návrhu debnenia možno zaradiť rozdeľovač betónu a premiestniť ho spolu s platformou SCP.

Stlačením gombíka nahor

Silné hydraulické cylindre dvíhajú jediným zdvihom nosníkové alebo rámové debnenia spolu s pracovnou platformou do ďalšieho betónovacieho záberu.

Priestor a bezpečnosť v každej výške

Priestranné komunikácie pre oddebňovanie a premyslený systém plošín umožňujú bezpečnú, rýchlu a efektívnu prácu ako na rovnej zemi.