calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Späť

Dokamatic-stôl

Bezpečný stropný stôl na rýchle debnenie

Dokamatic-stôl sa svojou inovačnou konštrukciou postará o rýchle debnenie veľkých plôch stropov. Systém je optimalizovaný na krátke časy debnenia a vyrovná sa aj s premenlivými požiadavkami statiky a geometrie. Úsporný z hľadiska pracovného času a času žeriava: Pomocou zdvíhacieho zariadenia DoKart plus sa uskutoční horizontálne premiestnenie do nasledujúceho betonárskeho záberu prostredníctvom jednej osoby.

Položky na stiahnutieVideá

Minimálne o 50 percent nižšie mzdové náklady
premiestňovaním bez žeriava 

 • úspora nákladov spojená s dobou výstavby a montážou vďaka premiestňovaniu kompletných jednotiek
 • horizontálny presun iba jednou osobou vďaka mimoriadne ľahko ovládateľnému zariadeniu na premiestňovanie DoKart plus
 • nie je potrebný žeriav vďaka vertikálnemu, od vetra nezávislému premiestňovaniu pomocou šplhajúceho systému zdvíhania stolov TLS

Rýchlo prispôsobiteľné pôdorysu, výške a hrúbke stropu
vďaka konštrukcii overenej v praxi 

 • integrácia plôch prispôsobenia v systéme pomocou zásuvných nosníkov
 • plynulé pripojenie Dokaflex 1-2-4 prostredníctvom inteligentnej konštrukcie
 • prispôsobenie hrúbke stropu vďaka ľahko premiestniteľným výkyvným hlaviciam
 • mnohostranné vďaka možnostiam podopretia stropnými podperami, stolovými rámami alebo podpernými systémami

Vysoká bezpečnosť na okraji stropu
na ochranu vašich pracovníkov 

 • integrovateľné stolové plošiny, ktoré šetria pracovné a ochranné lešenia
 • rýchle debnenie prievlakov a obvodov stropných dosiek vďaka systémovým riešeniam navrhnutým v predstihu
 • jednoduché vysunutie nad parapety pomocou výkyvných stropných podpier
 • vysoká nosnosť vďaka tuhému upnutiu stropných podpier

Rýchly postup výstavby bez žeriava: Systémom zdvíhania stolov TLS sa stropné stoly stlačením gombíka presunú na nasledujúce podlažie.

Referencie

Systém

Systémové rozmery s logikou rastra

 • možnosť dodania v štyroch prenajímateľných štandardných formátoch s logikou rastra 4,00 m x 2,00 m, 4,00 m x 2,50 m, 5,00 m x 2,00 m, 5,00 m x 2,50 m
 • predmontovaný stolový rošt na rozmiestnenie ľubovoľných debniacich dosiek

Dokamatic-výkyvná hlavica 40

 • tuhé upnutie stropnej podpery pre zvýšenie nosnosti o 10 kN
 • možnosť vyklopiť a aretovať stropnú podperu v jednej pracovnej a dvoch pokojových polohách pre bezpečnú a rýchlu prácu
 • optimálne prispôsobenie stolov konkrétnemu stavebnému objektu jednoduchým premiestnením výkyvnej hlavice v oceľovom paždíku
 • napriek nízkej vlastnej hmotnosti cca 55 kg/m² je Dokamatic-stôl vysoko zaťažiteľný (do hrúbky stropu 84 cm);

Pevné systémové komponenty na zníženie dodatočných nákladov

Osvedčenou top-kvalitou zaručujú Doka-debniace dosky, nosníky H20 top a stropné podpery Eurex top spoľahlivosť a obvykle dlhú životnosť. Spojenie s hornou konštrukciou tuhé v ohybe zvyšuje navyše nosnosť stropných podpier Eurex top vždy o 10 kN: pri stropných podperách Eurex 20 top z 20 kN na 30 kN a pri stropných podperách Eurex 30 top z 30 kN na 40 kN.

Prestavba podpier

Stropné podpery sa fixujú, vymieňajú alebo odstraňujú jednoduchými úkonmi a niekoľkými údermi kladiva. Integrovaný rýchlouzáver podpier umožňuje rýchle prispôsobenie stropných stolov rôznym stavebným úlohám.

Zaklápanie podpier

Sklápací mechanizmus Dokamatic-výkyvnej hlavice 40 sa ľahko obsluhuje.

Vrátane aretačnej funkcie

Na voľné vysúvanie ponad parapety a zábradlia je možné podpery aretovať voliteľne v uhle 75 stupňov (obrázok) alebo 90 stupňov.

Použitie

Integrované vyrovnanie

na zníženie mzdových a materiálových nákladov

 • Plochy prispôsobenia sa do systému integrujú Dokamatic-zásuvnými nosníkmi. Zásuvné nosníky sa podľa potreby zasunú alebo vysunú a vytvoria tak podložku pre debniacu dosku.
 • Plochy prispôsobenia a stoly sa premiestňujú spoločne a tým sa šetrí čas.

Bezpečnosť na okraji stropu

 • priame upevnenie Dokamatic-stolovej plošiny na Dokamatic-stôl zaručuje vysokú bezpečnosť práce
 • voľný vjazd pod stropy a spoločné premiestnenie Dokamatic-stolovej plošiny s Dokamatic-stolom umožňuje sklápacie zábradlie
 • bezpečné plošiny so šírkami až do 1,50 m

Úspora dodatočných pracovných a ochranných lešení

Dokamatic-stolové plošiny sa nachádzajú priamo na pracovnej úrovni, a tak poskytujú vysokú bezpečnosť. Dodatočné pracovné a ochranné lešenia na budove a s nimi súvisiace montážne práce nie sú potrebné.

Výškové prispôsobenie

Pri výškach stropov do cca 7,00 m sa oblasť použitia Dokamatic-stola rozšíri Dokamatic-stolovým rámom o 1,50 m. Pri výškach stropov nad 7,00 m je možné Dokamatic-stôl jednoducho kombinovať s podperným systémom Staxo 40 alebo s podperným systémom Staxo 100.

Integrované prispôsobenie na okraji stropu

 • jednoduché a rýchle debnenie prievlakov pomocou Dokamatic-prievlakovej príložky pre spoločný postup debnenia prievlaku spolu s Dokamatic-stolom
 • prievlaková príložka (nastaviteľná v 5 centimetrovom rastri) umožňuje debnenie prievlakov s výškou do 60 cm

Logistika a transport

Vďaka pevnej konštrukcii možno na nákladné vozidlo naložiť Dokamatic-stoly úsporne nastohované – zlepší sa tým logistika a znížia sa prepravné náklady.