calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Späť

Rámové debnenie Framax Xlife

Výkonné oceľové rámové debnenie pre veľkoplošné debnenie s použitím žeriava

Framax Xlife je systém rámového debnenia, ktorý dosiahne len pomocou niekoľkých prvkov konzekventný 15 cm raster, či sa použije na stojato alebo na ležato. Všetky spojovacie prostriedky, celé príslušenstvo zapadá presne do rastra- pre krátke debniace časy a vysokú hospodárnosť.

Položky na stiahnutieVideáDo obchodu

Vysoká efektívnosť nákladov
vďaka vynikajúcim vlastnostiam systému 

 • vysoké počty nasadenia vďaka vynikajúcej kvalite spracovania a Xlife-preglejke s extrémne dlhou životnosťou
 • znížený počet drahých miest vyrovnania vďaka konzekventnému 15 cm rastrovaniu
 • úspora nákladov až do dvanásť percent pri kotevných miestach a dodatočných prácach na kotevných otvoroch vďaka veľkým vzdialenostiam medzi kotvami až 1,35 m
 • dlhá životnosť vďaka pozinkovanému oceľovému rámu s práškovou povrchovou úpravou
 • redukovaná potreba žeriava vďaka kompaktným premiestňovaným jednotkám
 • kotviaci systém Framax Xlife plus eliminuje vďaka tesnému spojeniu oceľ-na-oceľ používanie plastových rýchlo opotrebiteľných súčiastok

Rýchla práca
vďaka menšiemu počtu úkonov 

 • krátke debniace časy vďaka veľkým vzdialenostiam medzi kotvami až 1,35 m
 • kratšie debniace časy vďaka novému kotevnému systému Framax Xlife plus obsluhovateľnému z jednej strany
 • rýchle debnenie vďaka veľkoplošným premiestňovaným jednotkám resp. veľkorozmerným prvkom
 • ľahké záverečné a predbežné čistenie vysokotlakovým čističom vďaka rámu s práškovou povrchovou úpravou a odolnej poplastovanej preglejke

Jednoduchá manipulácia a projektovanie
vďaka systémovej logike overenej v praxi 

 • optimálne využitie zásob debnenia vďaka vzájomne zosúladeným formátom panelov s logickým rastrom panelov
 • jednoduché projektovanie, debnenie a efektívna logistika len vďaka piatim šírkam panelov

Vynikajúce výsledky betónovania
vďaka účelným detailom produktov 

 • čistý vzhľad betónu vďaka vysokohodnotnej Xlife-preglejke s poplastovaným povrchom
 • usporiadaný vzhľad škár aj pri kombinácii použitia na stojato alebo na ležato vďaka zosúladenému rastru panelov
 • usporiadaný vzhľad kotiev a škár vďaka panelom s kotevnými miestami na vnútornej strane pri Framax Xlife plus
 • žiadne odtlačky skrutiek v betóne vďaka priskrutkovaniu debniacej dosky zozadu
 • menej dodatočných prác vďaka negatívnemu, usporiadanému odtlačku rámu v betóne

Komplexná bezpečnosť práce
vďaka vhodným výstupom a pracovným plošinám 

 • bezpečné výstupy pomocou výstupového systému XS
 • bezpečné pracovisko po celom obvode vďaka systému plošín Xsafe plus
 • bezpečná, jednoduchá manipulácia s debnením vďaka príslušenstvu overenému v praxi, ako panelové opory, transportné zariadenia, montážne tyče atď.

Referencie

Systém

Framax Xlife

 • vzájomne zosúladené formáty panelov umožňujú optimálne využitie debnenia
 • 15-centimetrový raster len s piatimi šírkami a troma výškami zjednodušuje projektovanie, debnenie a logistiku na stavbe
 • praktické priečne otvory v rámoch zjednodušujú zadebnenie čiel, rohov a stĺpov
 • stabilné pozinkované oceľové rámy s práškovým povlakom zaručujú vytvorenie rovných betónových plôch

Framax Xlife-preglejka

 • veľmi vysoké počty nasadenia vďaka plastovému povrchu a špeciálnej konštrukcii dosky
 • menej pozitívnych odtlačkov vďaka vysokej odolnosti proti škrabancom a poškodeniam spôsobeným vibrátorom
 • menej sanovaných miest, pretože v mieste dier po klincoch nevzniká odlupovanie a napučiavanie je zreteľne znížené
 • jednoduché a rýchle čistenie (aj predbežné) aj pomocou vysokotlakových čističov

Framax-veľkoplošné panely

 • pre veľkoplošné debniace jednotky, málo spojov panelov a krátke časy premiestnenia
 • panely možno použiť nastojato oproti sebe
 • veľkoplošné panely sú obzvlášť vhodné na zhotovenie pohľadového betónu

Rýchle debnenie šachiet s Framax-oddebňovacím rohom I

Framax-oddebňovací roh I je špeciálne vyvinutý na debnenie šachiet. Oddebňovanie a zadebňovanie sa robí v súlade s predpismi o BOZP bez použitia žeriava jednoduchým otáčaním pomocou betonárskej ocele alebo komfortnej račne. Premiestňuje sa ako jeden celok, pričom sa šetrí čas žeriava. Framax-oddebňovací roh I je okrem toho vhodný pre pilastrové steny a ako vnútorný roh stenového debnenia.

Vyrovnania

Framax-univerzálny upínač svojím upínacím rozsahom 15 cm presne ladí s rastrom panelov. Na každú rovinu steny je často potrebné len jediné vyrovnanie.

Framax-montážna tyč

Na bezpečnú obsluhu transportného strmeňa z podlahy, nastavovanie debnenia alebo vyťahovanie klincov s dvojitou hlavou.

Univerzálny panel SCC

Umožňuje čerpať do debnenia samozhutňujúci betón (angl. selfcompacting concrete, SCC) zospodu: Možno ho použiť na debnenie plôch stien aj ako debnenie čiel.

Kotvenie

Veľké vzdialenosti medzi kotvami až do 1,35 m vedú k enormným úsporám nákladov. Prostredníctvom veľkých kónických kotevných puzdier možno panely šikmo nakloniť jednostranne alebo obojstranne, a tiež ich výškovo odsadiť.

Kotevný systém Monotec

Spoľahlivé, rýchle vytvorenie kotevných miest iba jedným mužom. Ergonomická obsluha len z jednej strany šetrí čas a tým skráti čas debnenia.

Montáž kotevného systému Monotec

Kombinovaná matica slúži súčasne na spájanie panelov a ako kotevná matica. Spája panely na tej strane, ktorá sa najprv postaví. Pri veľkoplošných paneloch sa kotevné matice upevnia na profile rámu. Po uzatvorení debnenia sa zabudujú Monotec-kotvy z jednej strany a pevne sa pritiahnu pomocou Monotec-rapkáča.

Hrúbky stien kotevného systému Monotec

Iba s dvoma kónickými Monotec-kotvami možno hospodárne vytvoriť hrúbky stien od 15 cm do 35 cm.

Framax Xlife plus

Panely s kotevnými miestami na vnútornej strane ako rozšírenie systému Framax Xlife

Usporiadané betónové plochy a kratšie debniace časy

Panely Framax Xlife plus dopĺňajú osvedčené rámové debnenie Framax Xlife. Pomocou niekoľkých doplnkových panelov možno rýchlo a spoľahlivo splniť požiadavky ohľadom rastra kotiev a vzhľadu škár.

 • usporiadaný vzhľad kotiev a škár vďaka panelom s kotevnými miestami na vnútornej strane
 • vždy usporiadaný priebeh škár vďaka zosúladeným formátom panelov aj pri kombinácii na stojato/na ležato
 • umiestnenie kotiev vždy vo všetkých kotevných miestach vylučuje chybovosť montáže

Framax Xlife plus-kotevný systém 20,0

 • až o tretinu menšia spotreba času pri zadebňovaní a oddebňovaní
 • kratšie debniace časy vďaka novému kotevnému systému Framax Xlife plus obsluhovateľnému z jednej strany
 • úspora nákladov až do dvanásť percent pri kotevných miestach a dodatočných prácach na kotevných otvoroch vďaka veľkým vzdialenostiam medzi kotvami až 1,35 m
 • kratšie časy vyhľadávania vďaka parkovacej polohe kotvy priamo pri kotevnom mieste

Navzájom zosúladené panely

Systémová logika Framax Xlife plus optimalizuje využitie materiálu a logistiku pre lepší prehľad na stavbe: Hlavný panel je štvorcový a umožňuje nadstavovanie na ležato len s niekoľkými štandardnými panelmi - bez veľkého počtu dodatočných malých panelov.

Jednostranný kotevný systém Framax Xlife plus 20,0

Kotva Framax Xlife plus redukuje náklady na personál, pretože obsluha sa vykonáva len z jednej strany jednou osobou. Kotva sa nasúva a skrutkuje cez veľké kotevné puzdra výlučne zo strany uzatváracieho debnenia. Vďaka jej kónickému tvaru sa nemusia montovať ani ochranné rúry ani kónusy. Pri premiestňovaní možno kotvu zaparkovať priamo na paneli v dištančnej poistke, a tak je okamžite znovu po ruke.

Inovatívne tesné spojenie oceľ-na-oceľ

Kotevný systém Framax Xlife plus je obzvlášť spoľahlivý vďaka tesnému spojeniu kotvy s panelom bez plastových rýchlo opotrebiteľných súčiastok.

Spoľahlivé nastavenie hrúbky steny

Raz nastavená hrúbka steny zostáva spoľahlivo zachovaná - aj po odstránení debnenia. Odpadá nové meranie, čo urýchľuje prácu.

Použitie

Integrovaný systém paždíkov

Pripájacie koľajnice cez celú šírku panelu zaručujú rýchlu montáž prvkov príslušenstva, akými sú panelové opory, upínacie koľajnice a betónovacie plošiny – ručným otáčaním bez námahy.

Spájanie

Panely sa môžu spájať jedným úderom kladiva – pre rýchlu prácu bez ďalšieho náradia.

Nadstavovanie

Až do výšky panelov 5,40 m umožňuje univerzálny upínač so svojou väčšou dosadacou plochou dostatočné spojenie panelov. Pri vyšších nadstaveniach sa použijú upínacie koľajnice na zvýšenie tuhosti zostavy panelov. To umožňuje aj umiestňovanie a odkladanie aj väčších zostáv panelov pomocou žeriava.

Obvodové debnenie

Framax Xlife-univerzálne panely sú vďaka špeciálnemu rastru otvorov obzvlášť vhodné na hospodárne zhotovenie vonkajších rohov, napojenia stien, debnenia čiel a stĺpov.

Rohy a napojenia

Rohy ľubovoľných uhlov, debnenie čiel a T-spojov sa dajú rýchlo a spoľahlivo realizovať tak s pevnými a kĺbovými vnútornými rohmi, ako aj pomocou všestranného univerzálneho panela z Framax-stavebnicového systému. Tým odpadajú nákladné riešenia priamo na stavbe.

Bezpečná práca so systémom plošín Xsafe plus

Predmontované, sklápacie pracovné plošiny s integrovanými bočnými zábradliami, rebríkmi a so samozatvárajúcimi prielezmi sú ihneď pripravené na použitie a rozhodujúcou mierou zlepšujú bezpečnosť práce.