calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Výstavba predĺženia petržalskej električkovej trate

13.11.2023 | Slovakia
Výstavba nového úseku električkovej trate od konečnej zástavky Jungmannova (súčasnosť) po zástavku Janíkov dvor je za posledné roky jedným z najväčších dopravných projektov v hlavnom meste. Sedem nových zastávok na 3,9 km úseku podstatne rozšíri kapacitu verejnej hromadnej dopravy naprieč Petržalkou. Súčasťou projektu je aj nový mostný objekt, ktorý sa realizuje pomocou systémového debnenia Doka. Nový most bude zabezpečovať prevedenie novo navrhovanej električkovej trate ponad Chorvátske rameno a priľahlé chodníky pre peších.

Kontakt pre tlač

Galéria

 • Výstavba predĺženia petržalskej električkovej trate pomocou Doka-debnenia
 • Predĺženie petržalskej električkovej trate - vo výstavbe
 • Predĺženie petržalskej električkovej trate - realizácia mostovky pomocou Doka-debnenia
 • Predĺženie petržalskej električkovej trate - realizácia mostovky pomocou Doka-debnenia
 • Realizácia hornej konštrukcie mostovky z nosníkového debnenia Top 50, na ktorej sa realizovali boxy z preglejky UNIplex na zhotovenie rebier nosnej konštrukce. 
<br />
 • Podopretie mostnej konštrukcie pomocou výkonného podperného systému Staxo 100 s dĺžkou podopretia cca 111 m
 • Podopretie mostnej konštrukcie pomocou výkonného podperného systému Staxo 100 s dĺžkou podopretia cca 111 m
 • Vystužovacie práce na mostovke
 • Realizácia piliera tvaru V pomocou nosníkového debnenia Top 50
 • Nosná konštrukcia mosta s dĺžkou 111,00 m sa realizuje pomocou Doka-debniacich systémov

Debnenie pre spodnú stavbu

Spodnú stavbu tvoria 2 krajné opory a 2 podpery. Opory lichobežníkového tvaru sú navrhnuté tak aby slúžili ako prevádzkové šachty pre vedenie inžinierskych sietí cez mostné rímsy. Vnútorný priestor opôr je delený na tri vzájomne prepojené komory. Vertikálne konštrukcie opôr sa realizovali pomocou rámového systémového debnenia Framax Xlife a pre horizontálne konštrukcie sa použil flexibilný ručný stropný systém Dokaflex.

Podpery sú navrhnuté ako železobetónové piliere tvaru V, v hornej úrovni spojené železobetónovým tiahlom. Šírka drieku podpery je 2,5 m a výška pilierov dosahuje 6,58 m. Realizácia pilierov bola rozdelená na 2 výškové zábery. Prvý 3,1 m vysoký záber bol realizovaný pomocou Doka nosníkové debnenie Top 50 s výškou 3,3 m.


Debnenie pre hornú stavbu

Nosná konštrukcia mosta s dĺžkou 111,00 m je navrhnutá ako trojpoľová (32+45+32 m) spojitá monolitická konštrukcia z predpätého betónu. Priečny rez mosta tvorí dvoj-trám (hore otočený) s vyloženými konzolami. Celková šírka nosnej konštrukcie je 18,68 m a je konštantná po celej dĺžke mosta. Výška trámu je premenlivá od 1,45 m (nad oporami) do 2,75 m (nad podperami). Hrúbka dosky medzi trámami je 0,81 m a konštantná hrúbka konzoly je 0,3 m. Medziľahlá doska a konzoly nosnej konštrukcie sú spevnené rebrami s hrúbkou 0,4 m, ktoré sú od seba vzdialené od 2,0 až 2,1 m. Nosná konštrukcia je osadená na spodnej stavbe prostredníctvom dvojice hrncových ložísk na podperách a oporách.

Podopretie mostnej konštrukcie sa realizovalo pomocou výkonného podperného systému Staxo 100 s dĺžkou podopretia cca 111 m pre všetky 3 polia naraz. Výška podperného systému sa pohybuje od 2,7 m do 4 m. Všetky podperné veže boli medzi sebou zavetrené v jednej úrovni pomocou lešenárskych rúr vo výške 3,5 m nad terénom. V skladbe podperných veží boli zohľadnené dva tunely pre chodcov a cyklistov. Podperný systém Staxo 100 s hornou konštrukciou z nosníkového debnenia Top 50 a debniacej dosky siahal po spodnú úroveň trámov. Samotné trámy sa realizovali „vyboxovaním“ pomocou debniacich dosiek a mohla začať betonáž mostovky. Po zabetonovaní mostovky sa začali práce na zadebnení horných trámov, a to pomocou rámového debnenia Framax Xlife. Okrem debnenia sa na stavbu dodali aj schodisková veža Staxo 250 a iné ochranné pomôcky, čo spolu s nasadením výkonného debnenia prispieva k efektívnemu pracovnému výkonu.


Názov projektu: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
Objekt: Premostenie Chorvátského ramena v km 3,700
Lokalita: Bratislava,Petržalka
Investor: Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavný dodávateľ: Združenie NS MDH PETRŽALKA
Zhotoviteľ:ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA
Realizácia žb. nosných konštrukcií: MONOLIT SYSTEM s.r.o.
Nasadené debniace systémy:
nosníkové debnenie Top 50, podperný systém Staxo 100, ochranné zábradlia, rámové debnenie Framax Xlife a Frami Xlife
Služby: návrh a vyhotovenie projektovej dokumentácie debnenia
Prehľad produktov a služieb
Doka projekty celosvetovo

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Nová úroveň efektivity pri výstavbe a rekonštrukcii mostných ríms – Doka rímsové debnenie NG

12.6.2024 | Novinky

Doka Slovakia pri výstavbe najväčšieho zaveseného mosta v Českej republike

28.5.2024 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!