calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Výzva pre Jeruzalem - podzemná železničná stanica Hauma

08.03.2013 | DOKA Slovakia
Železničná stanica Hauma je nový, ukážkový projekt izraelského hlavného mesta. Pri národnom mega projekte ide o centrálnu podzemnú železničnú stanicu, ktorá zabezpečí nové rýchlostné spojenie medzi TelAvivom a Jeruzalemom. Je lokalizovaná na námestí medzi Jeruzalemskou hlavnou autobusovou a električkovou stanicou.

Galéria

  • Tunelový debniaci vozík pozostávajúci z podperného systému SL-1 v kombinácii s nosníkovým debnením Top 50
  • Steny tunela vysoké 14 m nachádzajúce sa v hĺbke 80 m pod zemou sa realizujú špeciálne navrhnutým debnením, a to kombináciou jednostranných oporných kôz Univezal F s nosníkovým debnením Top 50 v tvare kruhu, čo je len jedno z mnohých individuálnych riešení rozsiahleho mega projektu v Jeruzaleme.
  • Pohľad na predmontovaný tunelový vozík
  • Logistická výzva pri výstavbe železničnej stanice Hauma: tunelové debnenie prišlo na stavbu predmontované a bolo transportované do centrálnej šachty.
  • Logistická výzva pri výstavbe železničnej stanice Hauma: tunelové debnenie prišlo na stavbu predmontované a bolo transportované do centrálnej šachty.
  • Framax Xlife a Doka-priehradové debnenie sa použilo na zadebnenie jednostranných stien.
  • 80 m hlboká centrálna šachta železničnej stanice Hauma. Priemer tejto šachty je 22m.
Medzi TelAvivom a izraelským hlavným mestom Jeruzalem vznikne nová konečná zastávka expresnej železničnej trate. Stanica pozostáva z komplexného tunelového systému, ktorý je pre realizujúcu firmu Ramet Ltd. veľkou výzvou. Výrazná časť prác prebieha v podzemí vo veľmi stiesnených priestoroch a konfrontuje stavebný tím s pracovnými podmienkami, s ktorými sa doteraz ešte nikdy nestretol.
Tieto okolnosti, ak aj nedostatok skladových priestorov priamo na stavbe a komplikovaný prístup cez hustú premávku si vyžadujú predovšetkým logisticky inovatívne riešenia.

Technický tím z izraelskej Doka-pobočky vyvinul v spolupráci s Doka-centrálou v rakúskom Amstettene pre projekt rozsiahly koncept debnenia. Doka dodáva debniace riešenia pre viaceré spojovacie tunely a iné stavebné konštrukcie. Pri takomto rozsiahlom projekte slúžia pre bezpečné a hospodárne napredovanie postupu výstavby rôzne produkty z portfólia Doka, ako napríklad podperný systém Staxo, nosníkové debnenie Top50 a tunelové debnenie - podperný systém SL-1.

Realizácia centrálnej šachty a priľahlých tunelov

Jadro budovy tvorí 80 m hlboká centrálna šachta s priemerom 22m. Tá umožňuje prístup k nástupištiam rýchlostnej trate a obsahuje komplikovanú sieť pozostávajúcu z rôznych spojovacích a vetracích tunelov, schodísk, eskalátorových a výťahových systémov. Vertikálna šachta vznikla využitím špeciálneho riešenia, a to nasadením nosníkového debnenia Top 50 v kombinácii s priehradovým debnením pre jednostranné steny. Tieto panely debnenia sa dodali na stavbu predmontované, pripravené na okamžité nasadenie a pomocou premyslenej logistiky sa dopravili priamo do šachty. Každý betonársky záber s výškou 4m bol realizovaný v noci a nasledujúci deň mohlo byť debnenie premiestnené do ďalšieho záberu. Betonáž prebiehala v nočných hodinách, aby sa zabránilo značnému obmedzeniu dennej premávky v blízkom okruhu staveniska.

Početné tunelové otvory predstavovali pri betónovaní jednostranných stien ďalšiu výzvu. Už pri projektovaní sa brala do úvahy poloha všetkých tunelových otvorov a na základe toho sa vytvorili kotevné detaily pre celé debnenie v tvare kruhu tak, aby sa nemusela meniť pozícia debnenia po celej výške centrálnej šachty od dna až po úroveň terénu.

Medzistropy a vnútorné steny v centrálnej kruhovej šachte sa zhotovili pomocou nosníkového stropného debnenia Dokaflex 1-2-4 a ľahkého rámového debnenia Frami.

Projekt pozostáva z mnohých tunelov, z ktorých si každý vyžaduje samostatné technické riešenie. Realizácia vetracích tunelov spojených s centrálnou šachtou sa uskutočňuje prostredníctvom Doka-tunelového vozíka SL-1 v kombinácii s nosníkovým debnením Top50 v tvare kruhu. Jednotlivé zábery sa betónovali v dvoj až trojdňových taktoch.

Tunel č. 21 s priemerom 14 m sa budoval na dne centrálnej šachty, 80 m pod zemou. Pritom sa prvý krát použila kombinácia jednostranných oporných kôz Univezal F s nosníkovým debnením Top 50 v tvare kruhu. Táto atypická stavebná konštrukcia pre výšku steny približne 14 m si vyžadovala detailné a podrobné statické plánovanie. Napriek výške sa dali oporné kozy rýchlo transportovať do ďalšieho záberu pomocou integrovaného pojazdného mechanizmu. Ešte počas prác v podzemnej časti železničnej stanice Hauma sa začali prvé práce na výstavbe nadzemnej budovy.

Stavebné konštrukcie nad a pod zemou Jeruzalema

Staničné a prevádzkové budovy vytvárajú impozantný dojem nad i pod zemou izraelského hlavného mesta. Moderné stavebné diela obsahujú časti z pohľadového betónu, ktoré sa zhotovili pomocou kvalitných dosiek Xlife. Nadzemná časť budovy stanice pozostáva z priestranného vestibulu, administratívnej budovy ako aj vetracej veže. Prevádzková budova na východnej strane areálu je z architektonických dôvodov a takisto z dôvodu ochrany životného prostredia čiastočne podzemná.

Flexibilné a výkonné kompletné riešenie

Pri výstavbe tunela železničnej stanice Hauma sa nasadil flexibilný a výkonný debniaci systém, a to podperný systému SL-1. Je dimenzovaný na vysoké zaťaženia a slúži ako nadmieru únosná a tuhá konštrukcia pre tunelové debnenie. Modulárne konštruovaný systém zabezpečuje rýchly a hospodárny priebeh výstavby nezávisle od tvaru a zaťaženia. Extrémne stabilné debnenie povoľuje len minimálne deformácie tvaru a vyznačuje sa možnosťou jemného a jednoduchého nastavenia do požadovanej pozície. Plne prenajímateľný debniaci vozík umožňuje krátke časy premiestňovania vďaka plnohydraulickej pojazdnej jednotke. Pri priečnom i pozdĺžnom sklone podkladu sa môže debniaci vozík bezpečne posúvať. Integrované pracovné plošiny a rebríky XS ponúkajú dostatočnú bezpečnosť počas stavebných prác. Krátke časy taktov ako aj jednoduché zadebnenie a oddebnenie boli pre investora rozhodujúce. Podperný systém SL-1 je plne kompatibilný s veľkoplošným debnením Top50. Flexibilný systém Top 50 je prispôsobiteľný na všetky architektonické nároky a šetrí kapacitu žeriava vďaka veľkým premiestňovaným jednotkám.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Inventúra 22.-24.11.2021

11.11.2021 | Novinky

DokaXlight – prvé skúsenosti priamo zo stavby

12.10.2021 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!
Doka Vám ďakuje za Váš dopyt!

Budeme sa snažiť ho čo najskôr vybaviť.