calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Evolúcia v stropnom debnení.

 

Dokadek 30 je beznosníkové ručné debnenie z ľahkej oceľovej konštrukcie s rámami s práškovým povlakom, na ktoré je upevnená drevená preglejka s poplastovanou hornou vrstvou. Voľný výber pracovnej metódy: s hlavicou alebo bez hlavice skorého oddebnenia alebo skoré oddebnenie posúdením pevnosti betónu.

 

Zažite Dokadek 30 v augmentovanej realite!

Doka AR App

App na Doka augmentovanú realitu je dostupná pre aplikáciu iOS App v App Store a aplikáciu Android v službe Google Play. www.doka.com/ar

Dokadek slab formwork
Icon Speed

Tempo

Rýchla montáž a demontáž

Rýchle debnenie veľkých plôch vďaka Dokadek-panelom s veľkosťou 3 m²

Zreteľne menšie množstvo prvkov vyžadujúcich ručnú manipuláciu. Debnenie je teda rýchlejšie. Celý systém si vystačí len s troma komponentmi: panelmi, hlavicami a podperami.

Dokadek-panelom

Rýchle oddebnenie patrí medzi hlavné faktory úspechu,

pretože tento proces zaberá cca 33 % celkového debniaceho času. Pri systéme Dokadek 30 sa oddebňovanie panelov vykonáva bez časovo náročnej práce nad úrovňou hlavy. Následne sa môže 12 m² debnenia Dokadek 30 horizontálne presunúť pomocou DekDrive.


Minimálna potreba žeriava počas debnenia

umožňuje rýchlu, samostatnú a nerušenú prácu. Zabraňuje sa neproduktívnym časom čakania na žeriav, pretože materiál sa nemusí zdvíhať na stropné debnenie. Žeriav preto pri debnení viac nie je problémovým miestom. Použitie je potrebné len ojedinele pri uzatváraní oblastí prispôsobenia a medziľahlých oblastí.

     
Icon Safety

Bezpečnosť

Produktivita a bezpečná manipulácia z podlahy.

Rýchla a bezpečná montáž z podlahy

Vďaka obdĺžnikovému tvaru Dokadek-panelov je jednoduché debniť aj vyššie stropy bezpečne z podlahy: Jednoducho zdvihnúť panely za ergonomické otvory, zavesiť do Dokadek-hlavíc a pomocou montážnej tyče vyklopiť nahor.

Rýchla a bezpečná montáž z podlahy
Integrovaná poistka proti nadvihnutiu

Integrovaná poistka proti nadvihnutiu

Dokadek-hlavice s integrovanou poistkou proti nadvihnutiu zabraňujú neúmyselnému pádu panelov a nie sú potrebné iné prídavné opatrenia, ako napr. zabezpečenie proti vetru. Šetrí to čas a náklady.


Zábradlie vyhotovené z Doka-bočného ochranného systému XP

Dokadek 30 je plne kompatibilný s Doka-bočným ochranným systémom XP. To zvyšuje bezpečnosť.

Ďalšie informácie o bočnom ochrannom systéme XP
Icon Simplicity

Jednoduchosť

Ľahké vysvetlenie, jednoduché použitie

Krátky čas potrebný na zácvik

Vďaka malému počtu dielov a logickému postupu montáže môže zaučený personál rýchlo a správne používať systém Dokadek 30 už od začiatku.

Výcvik Dokadek
Infill zones

Jednoduché riešenie vyrovnávacích oblastí

Oblasti prispôsobenia a vyrovnávacie oblasti sa dajú rýchlo a jednoducho zadebniť pomocou závesného strmeňa vďaka bezšvovému spojeniu Dokadek 30 s Dokaflex. Dokadek 30 sa dá teda perfektne kombinovať so všetkými ostatnými stropnými systémami Doka.

Grafika

Stanovený postup montáže

Jasný postup montáže zabraňuje nebezpečným improvizáciám a zaručuje konštantne vysokú úroveň bezpečnosti – aj pri nasadení zaučeného personálu. Vďaka usporiadaniu a stanovenému počtu podpier nie je nutné systém Dokadek 30 dimenzovať.

Menej dielov na meter štvorcový stropného debnenia

Koncentrácia len na dve veľkosti panelov zabezpečí jednoduchú logistiku na stavbe. Zamedzí sa časovo náročnému hľadaniu. A debnenie ide zreteľne jednoduchšie.

     

Perfektný výsledný betón zas a znova.

Umožňuje to osvedčená Xlife-preglejka.

Xlife-preglejka

Inovatívna krycia vrstva z plastu zosilneného skleným vláknom zabezpečuje ešte väčšiu odolnosť proti poškriabaniu a mechanickému poškodeniu. Ďalej sa tak zredukujú pozitívne odtlačky na betóne a s tým spojené náklady na dodatočné práce.

 • Znížené náklady na dodatočné práce vďaka menšiemu výskytu pozitívnych odtlačkov na betóne
  vďaka zvýšenej odolnosti proti poškriabaniu a mechanickému poškodeniu, napr. vibrátorom
 • Najnižšie náklady na jedno použitie a menší počet výmen debniacej dosky
  vďaka ešte vyššej životnosti
 • Žiadne rušivé zmeny farby
  na betóne, ako napr. pri doskách z fenolovej živice
 • Jednoduché, rýchle a neškodné čistenie
  možné aj s vysokotlakovým čističom
Dokadek Panel

Výsledný betón

Konečný výsledok je viditeľný: malé množstvo usporiadaných škár pri trvalo rovnomernom vzhľade betónu.

uniform concrete finish

Jeden systém
pre tri pracovné metódy

Voľný výber pracovnej metódy: Podľa potreby rozhodnite, ako použijete Dokadek 30.

Metóda 1

Dokadek 30
bez hlavice skorého oddebnenia

Dokadek 30 bez hlavice skorého oddebnenia

Štandardný systém Dokadek 30

Metóda 1 Concremote

Dokadek 30
bez hlavice skorého oddebnenia, s Concremote

Dokadek 30 bez hlavice skorého oddebnenia, s Concremote

Skoršie oddebnenie pomocou štandardného systému Dokadek 30 prostredníctvom posúdenia skutočnej pevnosti betónu v tlaku

Metóda 2

Dokadek 30
s hlavicou skorého oddebnenia

Dokadek 30 s hlavicou skorého oddebnenia

Tradičné skoré oddebnenie s hlavicou skorého oddebnenia

 • Metóda 1

  Dokadek 30
  bez hlavice skorého oddebnenia

  Pracovník s panelom Dokadek

  Krok 1

  Dokadek-panel priniesť, zavesiť a vyklopiť nahor, práca pre dvojčlenný tím

  Pri zavesení umožňujú Dokadek-hlavice bezpečné uloženie a zaistenie panelov. Vyklopenie nahor sa vykonáva pri bežných výškach pomocou montážnej tyče – pri väčších výškach sa používa DekLift 4,50m.

 • Metóda 1

  Dokadek 30
  bez hlavice skorého oddebnenia

  Montáž stropnej podpery vykonáva druhý pracovník

  Krok 2

  Montáž stropnej podpery vykonáva druhý pracovník

  Doka-stropná podpera Eurex 30 top je stabilná a osvedčená. A vďaka vysokému stúpaniu závitu sa môže neskôr veľmi jednoducho uvoľniť (aj pri plnom zaťažení).

 • Metóda 1

  Dokadek 30
  bez hlavice skorého oddebnenia

  Oddebnenie Dokadek-panelom

  Krok 3

  Oddebnenie v najkratšom čase bez namáhavej práce nad úrovňou hlavy a bezpečne z podlahy

  Vďaka oddebňovaniu, ktoré umožňuje Dokadek 30, sa môže výrazne skrátiť celkový debniaci čas, čím sa zvyšuje produktivita.

 • Metóda 1 Concremote

  Dokadek 30
  bez hlavice skorého oddebnenia, s Concremote

  Pracovník s panelom Dokadek

  Krok 1

  Dokadek-panel priniesť, zavesiť a vyklopiť nahor a namontovať stropné podpery

  Pri zavesení umožňujú Dokadek-hlavice bezpečné uloženie a zaistenie panelov. Vyklopenie nahor sa vykonáva pri bežných výškach pomocou montážnej tyče – pri väčších výškach sa používa DekLift 4,50m.

  Montáž Dokadek 30 bez hlavice skorého oddebnenia a s posúdením pevnosti betónu sa vykonáva rovnako ako pri metóde 1. Stropný senzor sa umiestni na povrch čerstvého betónu po jeho zarovnaní.

  Concremote
 • Metóda 1 Concremote

  Dokadek 30
  bez hlavice skorého oddebnenia, s Concremote

  Concremote senzor

  Krok 2

  Skoršie oddebnenie vďaka spoľahlivým údajom v reálnom čase pomocou Concremote

  Senzor s integrovanou mobilnou technológiou kontinuálne meria teplotu, následne sa na internetovom portáli vypočítavajú zmeny pevnosti vášho betónu. V čo najkratšom okamihu prijímate rozhodnutia na základe fundovaných údajov a zahajujete pracovné kroky (ako napr. oddebnenie) zakladajúce sa na informáciách v reálnom čase.

  Concremote
 • Metóda 1 Concremote

  Dokadek 30
  bez hlavice skorého oddebnenia, s Concremote

  Concremote key visual

  Krok 3

  Optimalizujte svoj stavebný projekt na základe nameraných údajov

  Získaním skutočných hodnôt pevnosti sa určí čo najskorší čas oddebnenia, a tým sa urýchli proces výstavby. Pomocou technológie Concremote nielen ušetríte čas, ale zvýšite aj bezpečnosť, zlepšíte kvalitu betónu a znížite náklady. Domyslite svoje stavebné procesy do konca a zvýšte svoju produktivitu.

  Concremote
 • Metóda 2

  Dokadek 30
  s hlavicou skorého oddebnenia

  Dokadek 30 s hlavicou skorého oddebnenia

  Krok 1

  Zadebnenie
  Zavesenie – vyklopenie nahor – postavenie podpier

  Aj pri Dokadek 30 s hlavicou skorého oddebnenia sa debniace práce vykonávajú bezpečne a jednoducho z podlahy; medziľahlé panely sa vkladajú zhora. Vďaka ich malej šírke iba 15 cm nie sú potrebné žiadne bezpečnostné opatrenia proti pádu.

 • Metóda 2

  Dokadek 30
  s hlavicou skorého oddebnenia

  Oddebnenie

  Krok 2

  Oddebnenie
  Materiál je znovu k dispozícii o krátky čas

  Spustenie a odstránenie Dokadek-panelov sa uskutočňuje rýchlo a bezpečne v dvoch krokoch:

  1. Udieraním na červený spúšťací klin sa panely rýchlo uvoľnia od betónu.
  2. Sklopením a odstránením panelov; demontážou medziľahlých panelov. Všetky oddebnené Dokadek-panely sú tak včas použiteľné pre nasledujúci betonársky záber.
 • Metóda 2

  Dokadek 30
  s hlavicou skorého oddebnenia

  Doka-stropnými podperami Eurex

  Krok 3

  Pomocné podopretie
  Optimálne podopreté – až do konca

  Strop zostane až po dosiahnutie potrebnej pevnosti betónu bezpečne podopretý Doka-stropnými podperami Eurex 30 top.

Pomoc pri rozhodovaní:

Vy si určíte metódu

Voľba metódy debnenia je závislá napríklad od:

 • požadovaných dôb taktu
 • zadaní stavebného statika
 • poveternostných podmienok počas výstavby hrubej stavby
 • technológie betónu
 • atď.

Každá stavebná úloha si vyžaduje individuálne riešenia. Doka-odborníci na debnenie vám radi poradia.

Stavenisko Dokadek
     
     
     

Doka-stropné systémy:

Sú kombinovateľné

Doka-stropné systémy majú rozmanité využitie a môžu sa prispôsobiť najrozličnejším stavebným úlohám. Či už veľké alebo malé, jednoduché alebo komplexné stropné plochy: Pomocou systému Doka pracujete vždy na správnej a bezpečnej strane.

Dokadek 30 je kompatibilný so všetkými ostatnými stropnými systémami Doka. V závislosti od požiadavky sa môže použiť vhodný stropný systém – alebo tiež kombinácia rôznych systémov.

Grafika

A

Dokadek 30 a nosníkové stropné debnenia

Nová kombinácia pre rýchlosť na ploche a rýchle prispôsobenie vo vyrovnávacích oblastiach.

B

Dokadek 30 a stropné stoly

Profesionálne riešenie pre mimoriadne hospodárne spojenie výkonu na ploche a v okrajovej oblasti.

C

Stropné stoly a nosníkové stropné debnenia:

Osvedčená kombinácia pre vysoký výkon debnenia a maximálnu flexibilitu.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o Dokadek 30?
Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!

Ďakujeme za Váš záujem.
Ako Vám môžeme pomôcť?