calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Späť

Panelové stropné debnenie Dokadek 30

Beznosníkový ručný systém pre rýchlu montáž a demontáž

Dokadek 30 je beznosníkové ručné debnenie z ľahkej oceľovej konštrukcie s rámami so žltým povlakom, na ktoré je upevnená drevená preglejka s poplastovanou hornou vrstvou. Dokadek 30 kombinuje výhody panelového stropného debnenia s výhodami Dokaflex-stropného debnenia, čo predstavuje rýchlu prácu v štandardnej oblasti s panelmi veľkosti 3 m² a rýchlu a flexibilnú prácu v oblasti prispôsobenia vďaka systému Dokaflex. Dokadek 30 – s alebo bez hlavice skorého oddebnenia: evolúcia v stropnom debnení.

Položky na stiahnutieVideá

Extrémne rýchle debnenie
integráciou štandardnej oblasti a oblasti prispôsobenia 

 • debnenie štandardných oblastí jednoduchým vyklopením beznosníkových panelov veľkosti až do 3 m²
 • časovo úsporné uzavretie plôch prispôsobenia bezšvovým spojením so systémom Dokaflex
 • prispôsobenie akýmkoľvek pôdorysom nezávislé od rastra priamym pripojením k systému Dokaflex
 • organizovaná logistika prostredníctvom dvoch veľkostí panelov 2,44 m x 1,22 m a 2,44 m x 0,81 m
 • žiadne prestoje debniacich čiat zložených z 2 osôb z dôvodu vzájomne nadväzujúceho postupu prác

Obzvlášť bezpečná práca
vzhľadom na montáž z podlahy 

 • montáž panelov zdola bez pomôcok pre výstup a bez žeriava
 • bezpečná manipulácia dvoma osobami pomocou ergonomických otvorov v okrajovom profile
 • vzhľadom na integrované poistky panelov proti nadvihnutiu nie je potrebné žiadne osobitné zabezpečenie proti vetru

Ľahko pochopiteľná manipulácia
vďaka logickému postupu prác 

 • žiadne dimenzovanie, žiadne zameriavanie vzhľadom na pravidelné usporiadanie a počet podpier a panelov
 • bezpečná obsluha aj prostredníctvom zaučeného personálu vzhľadom na vopred určené poradie úkonov
 • krátky čas zaškolenia vzhľadom na malý počet rôznych dielov v systéme
 • horizontálny presun 12 m² debnenia Dokadek 30 pomocou DekDrive – aj pri úzkych prejazdných otvoroch

Systém

Panel s Xlife-preglejkou

Pozinkované oceľové rámy panelov so žltým povlakom so znitovanými Xlife-preglejkami majú dlhú životnosť, čím vzniká možnosť vysokého počtu nasadaní bez výmeny debniacej dosky. Dosiahnuť permanentne dobré konečné výsledky je jednoduché vďaka malému množstvu usporiadaných škár pri trvalo rovnomernom vzhľade betónu.

Dokadek-úložná hlavica

Štandardná hlavica na bezpečné uloženie panelov. Zabudovaná poistka proti nadvihnutiu zabraňuje neúmyselnému pádu panelov a nie sú potrebné iné prídavné opatrenia ako napr. zabezpečenie proti vetru.

Dokadek XF-hlavica skorého oddebnenia

a prídavné medziľahlé panely umožňujú skoré oddebnenie panelov. Novo vyvinuté 2-stupňové spustenie a integrovaná poistka proti nadvihnutiu zabraňujú neúmyselnému spadnutiu panelov.

Stropná podpera Eurex top

Prvá stropná podpera s protektorom úderov

 • dlhá životnosť vďaka protektoru úderov
 • uvoľňovanie nastavovacích matíc bez námahy vďaka špeciálnej geometrii závitu
 • menšia námaha vďaka nízkej hmotnosti
 • bezpečné používanie vďaka konštantne vysokej nosnosti minimálne 20 kN resp. 30 kN podľa normy EN 1065 – trieda D/E

Jednoduchá práca z podlahy šetrná pre chrbát

Pracovná pozícia je spravidla v stoji – časté zohýbanie sa a vkladanie panelov zhora je pri systéme Dokadek 30 minulosťou. Samotné oddebňovanie panelov sa vykonáva bez výstupnej pomôcky, namáhavá práca nad úrovňou hlavy sa redukuje na minimum.

Rýchle oddebnenie patrí medzi hlavné faktory úspechu,

pretože tento proces zaberá cca 33 percent celkového debniaceho času. Pri systéme Dokadek 30 sa oddebňovanie panelov vykonáva bez časovo náročnej práce nad úrovňou hlavy. Následne sa môže 12 m² debnenia Dokadek 30 horizontálne presunúť pomocou DekDrive.

Stanovený postup montáže

Jasný postup montáže zabraňuje nebezpečným improvizáciám a zaručuje neustále konštantne vysokú úroveň bezpečnosti – aj pri nasadení vyškoleného personálu. Vďaka usporiadaniu a stanovenému počtu podpier nie je nutné systém Dokadek 30 dimenzovať.

Zábradlie vyhotovené z Doka-bočného ochranného systému XP

Dokadek 30 je plne kompatibilný s Doka-bočným ochranným systémom XP. To zvyšuje bezpečnosť.

Použitie

Jeden systém pre tri pracovné metódy

Metóda 1

Dokadek 30 bez hlavice skorého oddebnenia

Použitie štandardného systému

Metóda 1 plus

Dokadek 30 bez hlavice skorého oddebnenia a s posúdením pevnosti betónu

Skoršie oddebnenie pomocou štandardného systému Dokadek 30 vďaka posúdeniu skutočnej pevnosti betónu

Metóda 2

Dokadek 30 s hlavicou skorého oddebnenia

Tradičné skoré oddebnenie s hlavicou skorého oddebnenia

Prineste panel Dokadek, zaveste ho a vyklopte nahor

Pri zavesení umožňujú Dokadek-hlavice bezpečné uloženie a zaistenie prvkov. Vyklopenie nahor sa uskutočňuje pri bežných výškach pomocou montážnej tyče – pri väčších výškach sa používa DekLift 4,50 m.

Metóda 1 – bez hlavice skorého oddebnenia

Zabudovanie stropnej podpery

vykonáva ďalší pracovník. Doka-stropná podpera Eurex 30 top je stabilná a osvedčená. A vďaka vysokému stúpaniu závitu sa môže neskôr veľmi jednoducho uvoľniť (aj za plného zaťaženia).

Oddebnenie v najkratšom čase

bez namáhavej práce nad úrovňou hlavy a bezpečne z podlahy. Vďaka oddebňovaniu, ktoré umožňuje Dokadek 30, sa môže výrazne skrátiť celkový debniaci čas, čím sa zvyšuje produktivita.

Metóda 1 plus – bez hlavice skorého oddebnenia a s posúdením pevnosti betónu

Prineste panel Dokadek, zaveste ho a vyklopte nahor

a zabudujte stropné podpery. Montáž Dokadek 30 bez hlavice skorého oddebnenia a s posúdením pevnosti betónu sa vykonáva rovnako ako pri metóde 1.

Skoršie oddebnenie

vďaka posúdeniu skutočnej pevnosti betónu. V praxi sú možné nasledovné metódy pre posúdenie pevnosti pri oddebnení: skúšobná kocka, Schmidtovo kladivko a výpočet vyzretia.

Optimalizácia postupu výstavby

Oddebnenie je založené na údajoch merania. Obdržaním skutočných hodnôt pevnosti sa určí čo najskorší čas oddebnenia, a tým sa urýchli proces výstavby.

Metóda 2 – s hlavicou skorého oddebnenia

Zadebnenie

Zavesenie – vyklopenie nahor – postavenie podpier. Aj pri Dokadek 30 s hlavicou skorého oddebnenia sa debniace práce vykonávajú bezpečne a jednoducho z podlahy; medziľahlé panely sa vkladajú zhora. Vďaka ich malej šírke iba 15 cm nie sú potrebné žiadne bezpečnostné opatrenia proti pádu.

Oddebňovanie

Materiál je znovu k dispozícii o krátky čas: Udieraním na červený spúšťací klin sa panely rýchlo uvoľnia od betónu, následne sa panely sklopia, odstránia, demontujú sa medziľahlé panely a materiál sa za krátky čas použije znova.

Pomocné podopretie

Bezpečne podopreté – až do konca. Strop zostane až po dosiahnutie potrebnej pevnosti betónu bezpečne podopretý Doka-stropnými podperami Eurex 30 top.