calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Nazad

Oplata za fasade Top 50

Brzo ekonomično postavljanje oplata za prefabrikovane fasade

Oplata za fasade Top 50 ubrzava gradnju sa gotovim fasadnim elementima kako kod integrisanih tako i kod uvučenih stubova koji se izlivaju na licu mesta.

Preuzimanja

Brži tok gradnje
zahvaljujući jednostavnim procedurama rada 

  • ubrzava izvođenje radova naročito kod integrisanih betonskih stubova koji se izlivaju na licu mesta
  • omogućava uštedu troškova i vremena upotrebom prefabrikovanih delova za čeone oplate
  • štedi troškove i vreme formiranjem ivica ploče unapred
  • brzo je spremna za upotrebu na gradilištu, zahvaljujući profesionalnoj predmontaži u Doka servisu gotovih elemenata

Bezbedne procedure rada
uz pomoć integrisanog sistema zaštitnih ograda 

  • bezbedno postavljanje i skidanje oplate zahvaljujući tome što se svi radovi odvijaju sa ploče
  • čak i kod niskih prefabrikovanih elemenata, čitavo područje otvora obezbeđeno je od pada povezivanjem skelnim cevima

Ušteda troškova
usled smanjene potrebe za dodatnim materijalom 

  • niži troškovi radne snage usled mogućnosti istovremenog postavljanja oplate i za fasade i za ploče
  • ušteda troškova za radne i zaštitne platforme uz pomoć integrisanog sistema zaštitnih ograda

Reference

Sistem

Ne postoji više potreba za postavljanjem oplate za zatvaranje ivice ploče. To donosi ogromne uštede vremena i troškova.

Oplata za fasade Top 50 koristi gotovi deo kao oplatu i čini montažu dodatnih radnih platformi i zaštitnih ograda izlišnom zbog mogućnosti ugradnje skelnih cevi u funkciji zaštite od pada.

Primena

Brzi tok gradnje, izostanak potrebe za dodatnim radnim i zaštitnim skelama i visoka ekonomičnost, glavne su odlike sistema oplate za fasade Top 50.

Integrisani i uvučeni betonski stubovi koji se izlivaju na licu mesta

Kako kod integrisanih betonskih stubova, tako i kod uvučenih betonskih stubova koji se izlivaju na licu mesta, oplata za fasade Top 50 je najekonomičnije rešenje kod gradnje sa gotovim fasadnim elementima.

Odgovarajući proizvodi