calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Nulta neto stopa emisija do 2040

Kako shvatamo održivost

Mi stvaramo prostore. Prostore u kojima ljudi žive, rade i provode svoje slobodno vreme. Stvaramo infrastrukturu koja omogućava inovacije i poslovanje. To je naša misija. To je misija kompanije Umdasch Group AG, čiji je Doka deo.

Zajedno preuzimamo odgovornost podstičući smanjenje emisije CO2 tokom celog životnog ciklusa građevinskih projekata u koje smo uključeni. Od razvoja projekta do planiranja, izgradnje i kontinuiranog rada, u obnovi, demontaži i recikliranju.

Klimatske promene najveći su izazov našeg vremena. Zato nam je cilj nulta neto stopa emisije CO2 do 2040. godine. To postižemo efikasnijom proizvodnjom i štedljivijim korišćenjem energije. Zalažemo se za metode i materijale koji imaju pozitivan ekološki uticaj.

Kako bismo stvorili transparentnost za naše klijente, pružamo informacije o karbonskom otisku celog našeg globalnog asortimana proizvoda. Ponašamo se odgovorno i oslanjamo se na kružnu privredu kao ključnu polugu kada je u pitanju dekarbonizacija. Obezbeđujemo sigurno radno okruženje. Promovišemo raznolikost i stvaramo prostor u kom naši zaposleni mogu razviti svoj puni potencijal.

„Cilj nam je održivo poslovanje, očuvanje resursa i razvoj inovacija koje će rešiti buduće izazove naših klijenata”, Robert Hauser, CEO Doka.

Naše okruženje

Naše okruženje
Saznajte više

Naši partneri

Naši partneri
Saznajte više

Naši proizvodi

Naši proizvodi
Saznajte više

Naše finansije

Naše finansije
Saznajte više

Naši ljudi

Naši ljudi
Saznajte više

Naše vizije

Naše vizije
Saznajte više

Izveštaj o održivosti

Strategiju za održivo upravljanje ne razvijamo sami, već zajedno s našom matičnom kompanijom, Umdasch Group AG, i dve sestrinske kompanije, umdasch The Store Makers i Umdasch Group Ventures. Zato se naši održivi projekti mogu naći u zajedničkom godišnjem izveštaju.

Integrisani godišnji izveštaj Umdasch Group 2022Integrisani godišnji izveštaj Umdasch Group 2021Integrisani godišnji izveštaj Umdasch Group 2020Integrisani godišnji izveštaj Umdasch Group 2018

Naša vizija održivosti?

Prema Outside-In modelu ili nikako

17 globalnih ciljeva Ujedinjenih nacija - Sustainable Development Goals ili skraćeno SDG, bave se glavnim izazovima održivog razvoja na globalnom nivou. Našom posvećenošću održivosti želimo dati doprinos ostvarenju ovih ciljeva. Umdasch Grupa im se pridružila 2018. godine. Od tada primenjujemo SDG ciljeve na naše procese i projekte. Oni nam služe kao smernice i garancija da ne zanemarujemo globalne potrebe i zahteve, već da sa našim proizvodima i uslugama aktivno učestvujemo u njihovom rešavanju.

Naše okruženje

Održivost znači zarađivati novac na održiv način, ne samo održivo trošiti novac.

Kada je reč o optimizaciji korišćenja ograničenih resursa, potrebna je naša predanost. Ili još bolje: promovisanje metoda i materijala koji imaju pozitivan ekološki uticaj. Digitalne tehnologije, nove metode i alternativni materijali su ono što se traži. Ono što je „ekološki pametno“ i reciklabilno.

Informacije kao temelj za smanjenje emisije CO2

Gde započeti? Najbolje od nas samih. Jer samo oni koji znaju gde se nalaze njihovi izvori emisije mogu ih kontrolisati i eliminisati. Upravo je to naš cilj i razlog zašto merimo naš korporativni karbonski otisak. Pre svega smo usredsređeni na naše direktne emisije, kao što je sagorevanje goriva naših službenih vozila (Opseg 1) i na indirektne emisije nastale iz generisanja kupljene električne energije, zagrevanja ili hlađenja (Opseg 2).

Naši partneri

Mreže stvaraju povezanost

Posebno je zaštita klime izazov koji možemo savladati samo kao ujedinjena i snažna zajednica. A partnerstva su ključna za ovaj uspeh. Zajedno s našim klijentima, partnerima i zaposlenima stvaramo pravednu i ekološki održivu budućnost koja će svima omogućiti život i napredak. Otvoreni smo za dijalog i spremni da podelimo naša iskustva, ali isto tako i da učimo nove stvari od naših partnera.

Naši proizvodi

Nove metode i pametne tehnologije podstiču glavne globalne megatrendove

Održivost proizvoda ogleda se u njegovom životnom ciklusu: Kako se dobijaju sirovine? Kako se obrađuju? Koliko je proces proizvodnje efikasan i ekološki? I kako se proizvod reciklira na održiv način na kraju njegovog životnog veka? U našoj branši posebna pažnja se pridaje korišćenju naših proizvoda. Kvalitet i obrada ključni su za njihovu dugovečnost. Upravo je to ono na što smo fokusirani.

Životni ciklus u fokusu

Koje količine CO2 su povezane s proizvodom tokom njegovog životnog ciklusa? Ovo je pitanje danas važno, jer i klijenti moraju biti u mogućnosti da donose ekološki osvešćene odluke. Product Carbon Footprint (PCF) odnosno karbonski otisak proizvoda može pomoći u pružanju odgovora.

Nulta neto stopa emisija do 2040.

Naš je cilj da do 2040. godine budemo karbonski neutralni. Prvi važan korak ka tom cilju je izračunavanje karbonskog otiska naših proizvoda (PCF). U mogućnosti smo da obezbedimo PCF za svaki artikal iz našeg celokupnog asortimana proizvoda. Tako naši klijenti mogu da dobiju informacije o tome koliko Doka proizvodi doprinose njihovom vlastitom karbonskom otisku. Istovremeno, PCF nam omogućava da identifikujemo žarišta CO2 u životnom ciklusu naših proizvoda i da primenimo ciljane mere za smanjenje emisije gasova staklene bašte. Tako ćemo u budućnosti razvijati ekološki prihvatljive proizvode, što je srž naše strategije vezane za klimu.

Dekarbonizacija građevinske industrije

Jedno je jasno: betonska konstrukcija mora postati održivija, a posebno mora imati nižu emisiju CO2. Korišćenje betonskih mešavina sa smanjenim sadržajem CO2 može dati važan doprinos dekarbonizaciji građevinske industrije.

Kako bismo to postigli, razvijamo usluge i rešenja koja pomažu našim klijentima i partnerima da pronađu i obrade betonske mešavine sa smanjenim CO2, te da ih koriste bezbedno i produktivno na gradilištu.

Naše finansije

Kako spoljni faktori utiču na profitabilnost kompanija

Naša strategija rasta usmerena je na budućnost. Pritom se čvrsto držimo onoga na čemu se temelji naš uspeh: stabilne osnove sačinjene od izvora, operacija, proizvoda i ljudi koji su u stanju da sopstvenim snagama savladaju krize i deluju nezavisno i samostalno. Ulaganja u nove proizvodne pogone i mašine prema najnovijim standardima, u obnovljive izvore energije i proširenje ili obnovu postojećih objekata – to su ulaganja koja nas čine konkurentnijima, modernijima i ekološki prihvatljivijima.

Naši ljudi

Što očekujemo od naših zaposlenih?
Mnoštvo novih inicijativa!


Ono što definiše globalne kompanije je raznolikost. U prirodi su monokulture poput slepih ulica. Slično je i u privrednim organizacijama. Raznolikost znači spajanje različitih kultura, veština i talenata. A to je plodno tlo za klijanje novih ideja. Naša misija je stvoriti uslove koji podstiču ljude i daju prostor njihovim idejama.

Naše vizije

Inovacije kao odgovor na goruće globalne izazove

Niti skupa eko-manipulacija niti napadan eko-marketing neće pomoći u borbi protiv klimatskih promena i globalnog zagrevanja. Ono što se traži jesu digitalne tehnologije, nove metode i alternativni materijali. Odgovore na ova važna društvena, ekološka i ekonomska pitanja moguće je pronaći samo zajedničkim radom.

Sertifikati

Zadovoljstvo naših klijenata i deoničara nam je važno. A da na najbolji mogući način ispunjavamo zahteve klijenata dokazuje ISO 9001. Ovaj međunarodni standard za upravljanje kvalitetom ispunjava ukupno šest umdasch lokacija.

Klimatske promene kao i nove zakonske regulative povećavaju očekivanja kada je reč o korporativnom upravljanju životnom sredinom. Ovi zahtevi mogu se ispuniti sertifikacijom prema ekološkoj normi DIN EN ISO 14001.

Upravo je ISO 14001 dokaz da naša kompanija pridaje važnost odgovornom korišćenju prirodnih resursa.

Sertifikovani sistem upravljanja kvalitetom
u skladu s ISO 9001

Sertifikovani sistem upravljanja životnom sredinom
u skladu s ISO 14001

Sertifikovani sistem upravljanja lancem snabdevanja
u skladu s ISO 38200

Mnogi Doka proizvodi izrađeni su od drveta i materijala na bazi drveta. Već u fazi proizvodnje, Doka se fokusira na korišćenje ove vredne, obnovljive sirovine na način koji štedi resurse.

Pritom vodimo računa i o FSC ili PEFC sertifikatima. Ovi sertifikati garantuju da drvo dolazi iz šuma kojima se održivo upravlja.

FSC® sertifikat
Drvo iz održivog upravljanja šumama

PEFC sertifikat
Drvo iz održivog upravljanja šumama

Kontaktirajte nas

Imate li pitanja ili predloga na temu održivosti? Kontaktirajte nas - radujemo se Vašoj poruci.

Julia Weber
Julia WeberRukovodilac odeljenja održivosti