calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Razumevanje kako premostiti prepreke.

Oplatna rešenja za Vaše projekte mostogradnje

Razumevanje kako premostiti prepreke

Doka je čvrsto posvećena izgradnji liderstva u oplatnoj tehnologiji. To je razlog što ona nastavlja razvojem mera za poboljšanje efikasnosti izgradnje i njihovom sistematskom primenom u praksi. Najpre u oplatnim sistemima, a zatim u tehničkim uslugama koje idu sa njima. Dokina oplatna rešenja uvek su u paketu koji isporučuje opipljive beneficije i dodatnu vrednost našim klijentima. Mi imamo način razmišljanja koji je orijentisan prema klijentima i 'gradimo mostove' prilagođene ciljevima naših klijenata.

Kao neverovatni proizvođač oplate, mi prihvatamo sveobuhvatni pogled na segmente izgradnje. Planiranje oplate i statika oplate su samo deo spektra usluga, kao što su montaža na gradilištu i naredni povrat oplate. Samo koncept oplate s kraja na kraj može da isporuči najbolje rezultate. Sama činjenica da se spravljate samo sa jednim partnerom za oplatu brine o dobroj koordinaciji interfejsa.

Mi Vas uspešno pratimo celim putem kroz projekat izgradnje.


 

_Razumevanje zahteva

Most od znanja do iskustva

Naše sposobnosti su široke i dalekosežne prirode. Mi se fokusiramo na izazove inženjerstva oplate još u fazi dizajniranja. Još u ovoj ranoj fazi počinjemo doprinosom našeg znanja, tako što radovi mogu da se izvrše brzo, efikasno i ekonomično. Donosimo mnogo toga na sto, i još više: rešenje u obliku pravog oplatnog sistema.

Piloni i stubovi

Stubovi umanjuju širinu centara za podršku noseće strukture između armatura, time omogućavajući manju ukupnu visinu. Oni najčešće preuzimaju oblik pojedinačnog stuba ili stubova u parovima. Na mostovima sa kosim kablovima ili visećim mostovima, centralna podrška preuzima opterećenja mosta koja su suspendovana sa njega. Ovo je nazvano pilon. Oni u osnovi preuzimaju oblik samo-oslanjajućih skela-pilona, A ili H pilona ili pilona-portala.

Vaše beneficije sa Dokom

Naša sveobuhvatna ekspertiza u planiranju i sistemi penjanja sa kranom i automatskim penjanjem mogu da se spravljaju sa velikim razlikama u dizajnu stubova i pilona, bez obzira na geometriju, visinu i dimenzije.

Potporne skele

Ako noseća struktura betonskog mosta nije mnogo udaljena od tla, ona može da se izgradi ekonomično i efikasno uz upotrebu potpore. Potpora je pomoćna gradnja koja se koristi za održavanje u formi građevinskih materijala i sistema, posebno u oblasti izgradnje betonskih mostova. Na mostovima sa više raspona, noseća struktura se najčešće izliva kao segment koji istovremeno koristi pojedinačnu potpornu izgradnju.

Vaše beneficije sa Dokom

Ekonomično planiranje i navremena isporuka potpornih platformi optimizovanih prema materijalu, za prenos velikih opterećenja sa nosećih struktura mostova, bezbedno i ekonomično.

Konzolna gradnja

Segmenti mosta se betoniraju jedan za drugim pokretnim skelama za konzolnu gradnju koje funkcionišu izvan stuba (glave stuba) i nose oplatu, armaturu i težinu svežeg betona. U najvećem broju slučajeva, ovo se vrši simultano na svakoj strani stuba. Segmenti betoniranja su u principu dužine između 3 i 5 m.

Vaše beneficije sa Dokom

Izvanredna ekonomičnost i brza dostupnost opreme, omogućene Dokinom mogućnošću iznajmljivanja kompletnog sistema. Takođe, velika sigurnost povezana planiranjem i izvršenjem zahvaljujući sveobuhvatnoj podršci projekta od Doke, uzimajući u obzir sve od detaljnog planiranja do koordinacije sa dizajnerom noseće strukture podršci na gradilištu, uz podršku Ekspertskog centra za konzolnu gradnju.

Kompozitni mostovi

Jednostavno rečeno, uzdužni čelični profili mosta se povezuju na betonsku kolovoznu ploču uz pomoć držača za smicanje konektora da bi se dobio podeljeni (odnosno 'kompozitni') noseći efekat. Uzdužni profili mosta prefabrikovani u postrojenju će rezultirati značajno umanjenim periodom za izgradnju. Kompozitna tehnika isporučuje umanjeni trošak, trajna rešenja sa umanjenim održavanjem ploče mosta, što je razlog da se ona koristi za strukture u opsegu od malih nadvožnjaka do velikih vijadukta.

Vaše beneficije sa Dokom

Ekonomična rešenja za najrazličitije geometrije mostova postižu se upotrebom kompletnih različitih sistema za iznajmljivanje i sveobuhvatnom podrškom projektu koju obezbeđuje Ekspertski centar za kompozitne mostove.

Oprema za startne nosače

Noseće strukture mosta koje se grade korišćenjem opreme za startne nosače obično se grade u jednom istovremenom rasponu na uslužnim nosačima koji mogu da se premeste u uzdužnom pravcu mosta, bez podrške srednjeg raspona između stubova mosta. Metod startnih nosača najbolje se koristi za mostove sa više raspona, sa više od 7 raspona, za premošćivanje dubokih dolina i onamo gde je pristup otežan preprekama kao što su prirodni rezervati, jezera i reke ili postojeće saobraćajne trase za potrebe mosta.

Vaše beneficije sa Dokom

Planiranje što je specifično za projekat i predmontaža oplatnih sistema visokih performansi, poboljšana našom dugotrajnom saradnjom sa vodećim dobavljačima opreme za startne nosače, znače besprekoran i efikasan napredak u izgradnji.

Inkrementalno startovanje

Kontinuovana noseća konstrukcija je betonirana istovremeno iza nosača u području za izgradnju na samom gradilištu, nazvanom "dvorište za livenje". Svaki betonirani segment tamo (odnosno svaki "ciklus") je "pritisnut" preko stubova, zajedno sa prethodno betoniranim delovima, da bi se napravio prostor za sledeći segment. Ovaj metod se najčešće koristi na dužim mostovima sa ispravljenim ili približno kružnim planovima zemljišta i ravnomernim vrhovima ili radijusima sa ulegnutim krivama na prednjem izdignuću.

Vaše beneficije sa Dokom

Planiranje što je specifično za projekat i predmontaža prilagodljivih oplatnih sistema za izgradnju dvorišta za livenje, uz praktičnu logiku otvaranja i zatvaranja oplate za vremenski i ekonomično optimizovane radne procese.

Lučni mostovi

Lučni most je sigurno vizuelno najimpresivniji građevinski dizajn mosta. Posebno kada je reč o prelazu dubokih klisura, lučni mostovi imaju prednost kao dizajn. Najuobičajeniji metodi izgradnje su konzolna gradnja i konvencionalna potpora. Alternativna tehnika ovde jeste spuštanje luka ili "okretni" metod izgradnje.

Vaše beneficije sa Dokom

Široke usluge planiranja i oplatna rešenja za iznajmljivanje koja mogu da se specifično prilagođavaju statikama svake noseće strukture, za optimizovan transfer tereta i sigurnost da se projekat odvija po planu.

Kontakt za velike projekte

Bliska saradnja omogućava donošenje odluka u vezi rešenja Vašeg kompleksnog projekta mosta. Vaši zahtevi se diskutuju sa Doka ekspertima još u toku razvojne faze projekta, utičući na njegov uspeh još tokom te rane faze. Priključite se znanju koje je sakupljeno iz mnogobrojnih uspešno završenih projekata mostova.