calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Realizácia mostných objektov na Slovensku napreduje

14.12.2015 | Novinky
Na Slovensku prebieha výstavba viacerých mostných objektov. Cieľom je skvalitnenie a rozšírenie existujúcej siete dopravných komunikácií a zlepšenie prístupnosti niektorých lokalít. Významný podiel na finálnej kvalite mostných konštrukcií predstavuje nasadenie kvalitnej debniacej techniky a úroveň technických riešení, čo má priamy vplyv na rýchlosť, efektívnosť a hospodárnosť postupu výstavby.

Galéria

  • SO 218: Nosníkové debnenie Top 50 určujúce konečný tvar mostovky je uložené na podpernom systéme Staxo 100. Na mostovke momentálne prebiehajú vystužovacie práce.
  • SO 218: Všetky piliere mosta sa zhotovili jednoducho a rýchlo pomocou výkonného rámového debnenia Framax Xlife s výškou 9,9 m. Pilier č. 3 (na obrázku prvý sprava) sa od ostatných pilierov odlišoval vytvarovaným podstavcom.
  • SO 214: Rôzne štádia realizácie pilierov pomocou nasadenia šplhacieho debnenia MF 240 a nosníkového debnenia Top 50.
  • SO 214: Piliere v tvare „kostičky“ s variabilnou výšku od 15,7 m do 36,6 m s otvormi určenými na nasadenie výsuvnej skruže.

Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová

Objekt 218-00, Most nad D1 v km 13,800 na ceste I/18

Mostný objekt je navrhnutý ako päťpoľový spojitý nosník z monolitického predpätého betónu s celkovou dĺžkou 112 m. Ide o doskový most s obojstrannými konzolami. Šírka nosnej konštrukcie mosta je 13,3 m. Výstavba nosnej konštrukcie mosta bude realizovaná v jednej etape na podpernej skruži. Spodná stavba mosta je tvorená z dvoch krajných opôr a štyroch medziľahlých podpier.

Konštrukcia mostovky sa realizuje pomocou podperného systému Staxo 100. Ide o mostovku doskového typu s výškou 1,5 m. Na realizáciu celej podpernej konštrukcie sa použilo 112 veží podperného systému Staxo 100 s priemernou výškou 9 m. Nohy veží boli zaťažené až na hodnotu 95 kN/noha, čím bola dosiahnutá veľmi vysoká efektivita využitia podperného systému. Kvôli takémuto vysokému zaťaženiu a priečnemu sklonu mostovky musela byť horná konštrukcia podperného systému zabezpečená proti pôsobeniu horizontálnych síl. To sa dosiahlo pomocou kotvenia do nosného podložia prostredníctvom kotevných tyčí a adaptéra ukotvenia pre podperné systémy. Svahovanie pri oporách - tvarovo zložitejší terén - vyžadovalo komplikovanejšie a časovo náročnejšie projektovanie podperných veží Staxo 100. Na vytvorenie samotného tvaru mostovky sa použilo nosníkové debnenie Top 50 s debniacou doskou 3-SO 21mm.

Piliere mosta s obdĺžnikovým pôdorysom 1 x 2,8 m so skosenými hranami sa zhotovili v jednom výškovom zábere nasadením rámového debnenia Framax Xlife s výškou 9,9 m. Na vytvorenie skosených hrán sa do debnenia upevnili trojuholníkové drevené ramenáty. Tie sa zhotovili v Doka-servise predmontáže debnenia a na stavbe sa už pripravené osadili do debnenia. Pilier č. 3 sa od ostatných pilierov odlišoval vytvarovaným podstavcom s pôdorysom 1,8 x 3,7 m. Na realizáciu podstavca sa použilo rámové debnenie Framax Xlife s výškou 4,05 m. V ďalšom kroku sa skompletizovala vrchná časť piliera s rozmerov 1 x 2,8m.

Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová

Objekt 214-00, Most na D1 v km 9,814000 – 10,498000

Mostný objekt je navrhnutý ako dvanásťpoľový most z predpätého betónu tvorený dvoma súbežnými komorovými konštrukciami, s celkovou dĺžkou nosnej konštrukcie 686,5 m. Výška komory je konštantná 3,2 m. Spodná stavba pozostáva z dvoch krajných opôr a jedenástich dvojíc medziľahlých pilierov pre ľavú i pravú nosnú konštrukciu mostovky.

Na tomto úseku sa realizujú piliere v dvoch pôdorysných rozmeroch (2,3 x 5,6 m a 2,7 x 5,6 m). Piliere majú tvar „kostičky“ s variabilnou výšku od 15,7 m do 36,6 m. Na ich zhotovenie boli dodané 4 zostavy nosníkového debnenia Top 50 s výškou 5 m. Prvý výškový záber sa zhotovil nasadením nosníkového debnenia Top 50. Na ďalšie výškové zábery bolo potrebné doplniť 4 zostavy šplhacieho debnenia MF 240, ktoré slúži ako bezpečná plošina na podopretie nosníkového debnenia. Na zhotovenie hlavíc pilierov sa nasadili 2 zostavy nosníkového debnenia Top 50. Všetky zostavy nosíkového debnenia pre piliere sa predmontovali v Doka-servise predmontáže debnenia a na stavbu sa dodali pripravené na použitie.

Mostovka sa bude realizovať technológiou posuvnej skruže. Na posuvnú skruž sa nasadí nosníkové debnenie Top 50 pre najdlhšie pole s dĺžkou 57,2 m. To predstavuje 1 820 m2 nosníkového debnenia, vďaka ktorému mostovka nadobudne svoj konečný tvar. Na debnenie pilierov i mostovky bola ako debniaca doska použitá vysokokvalitná brezová preglejka DokaPly Birch zabezpečujúca hladký povrch betónu.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Inventúra 22.-24.11.2021

11.11.2021 | Novinky

DokaXlight – prvé skúsenosti priamo zo stavby

12.10.2021 | Novinky

Máte otázky k príspevku? Kontaktujte nás!

Polia označené * sú povinné polia!
* Formulár nie je úplný!
Správu sa nepodarilo odoslať. O chvíľu skúste znovu, prosím!
Doka Vám ďakuje za Váš dopyt!

Budeme sa snažiť ho čo najskôr vybaviť.